Jídelníček školní jídelny

! Důležité upozornění pro žáky a jejich rodiče !

07.03.2017 05:36

   Vedoucí školní jídelny žádá všechny žáky a jejich zákonné zástupce, aby nákup obědů na následující měsíc realizovali výhradně ve dnech k tomu určených a zveřejněných v dostatečném předstihu na školních internetových stránkách. Nákup obědů je také potřeba směřovat na celý měsíc!

 

Jídelníček a jeho tisk

10.01.2017 11:29

    Na stránce www.strava.cz zvolte ve výběru jídelny číslo 3664 a klikněte na název JÍDELNÍČKY (horní lišta). Zobrazí se  jídelníček na následující období a také možnost si ho vytisknout.

Změny vyhrazeny.