O výuce

   

   Výuka ve školním roce 2016/2017 probíhá podle školního vzdělávacího programu "Kouzelná škola". Úplné znění tohoto dokumentu naleznete zd e.  Od 1. 9. 2016 je v platnosti pro 1. - 9. ročník ŠVP ZV - 3. verze, doplněný o inkluzivní vzdělávání a změny s ním spojené.

   Naše škola klade důraz na tělesnou výchovu a sport. Výuka tělesné výchovy je zajišťována nejen v tělocvičně patřící naší škole, ale také v prostorách kryté sportovní haly s přilehlými sportovišti (hřiště na házenou, kurty na odbíjenou a tenis, zimní stadion) patřící městu Dobříš. Atletická dráha, sektor pro vrh koulí a sektory pro skok daleký a vysoký a hřiště na malou kopanou jsou v těsném sousedství školního areálu.

   Zvýšený důraz není kladen jen na tělesnou výchovu, ale také například na výuku cizích jazyků, informatiku, začleňování žáků s podpůrnými opatřeními a prevenci rizikového chování žáků.

   Žáci 7. až 9. tříd si mohou vybírat z řady volitelných předmětů. Ve školním roce 2016/17 jsou otevřeny:

 

7. ročník - nesportovní třídy:  

 • Seminář z biologie.
 • Informatika.
 • Užité výtvarné činnosti.


8. ročník - nesportovní třídy:  

 • Seminář z biologie.
 • Informatika.
 • Užité výtvarné činnosti.

 

9. ročník - nesportovní třída:  

 • Seminář z chemie.
 • Informatika.
 • Sportovní hry.
 • Cvičení z matematiky.
 

9. ročník - sportovní třída:  

 • Cvičení z matematiky.