I.B

 

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.

 

 

 

 FOTOGALERII TŘÍDY NAJDETE NÍŽE POD PŘEHLEDEM UČIVA!!!!!!!!!!!

 

http://www.2zsdobris.cz/klub-mladych-ctenaru/

 

 AKCE TŘÍDY: 

 

St 31.1. - 10:00 - tradiční slavnostní zakončení 1. pololetí pro 1. ročník, akce je každoročně organizována knihovnou v zámecké konírně, s možností přítomnosti rodičů a příbuzných, všechny děti dostanou "glejt" o pasování na rytíře a rytířky krásného slova, drobnou odměnu a jednoroční členství v knihovně zdarma

- vysvědčení předám dětem 1. hodinu v tento den ve třídě, dovedu děti do zámku a nazpět do školy

- akce trvá hodinu, rodiče mají možnost vyzvednout si dítě v zámku po skončení ( budu mít všechna vysvědčení s sebou)

- podrobné informace v ŽK                                                                                                                                                                                                                  

Pá 23.3. - Velikonoce v hornickém domku v Příbrami - tradice, lidové zvyky a obyčeje - zdobení kraslic, výroba perníčků, velikonočních dekorací  

duben - divadlo v KD Dobříš

PRŮBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ:

            vklad září - 200 Kč

1) 13.10. Výlet do Příbrami (zvonice + Dům Natura):  vstupné 75 Kč,  doprava 54 Kč = 129,-

2) 13.11. Divadlo Příbram "O statečném kováři Mikešovi" - vstupné 50 Kč, doprava 53 Kč = 103,-

           vklad listopad - 200 Kč  

1) 22.11. Divadlo v KD "Jak se Honzík učil čarovat" - vstupné 50,-

2) 7.12. Sklářská dílna 80,-

 

                                                                                                                            

 

 

Zajímavé odkazy:

http://hobby.idnes.cz/Gorily-v-Zoo.aspx

http://www.npsumava.cz/cz/

http://www.ochranafauny.cz/

www.makov.cz/?action=webkamera

http://www.tonda-obal.cz/

http://deti.vls.cz/cz/index.php?group=02

 

http://varhanydobris.cz/

 
Učivo:

Leden 2018

Předmět Učivo
Čj

           

·  rozpoznávání písmen  D d, K k, R r, V v

·  čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět

·  naslouchání pohádkám a příběhům

·  správné řazení hlásek ve slabice, slabik ve slově a slov ve větě

 

Písemný projev

·  správné umísťování znamének ve slovech a ve větách 

·  správné psaní písmen a číslic:  d, D, k, U, Y, I, K, r, P,R, 7


 


 

 

Ma

·  sčítání a odčítání v oboru do 7

·  hry s hrací kostkou


  

 

Prv

      

·  části dne, hodina, den, týden, měsíce

·  člověk a jeho zdraví

·  naše tělo a péče o něj


 

   
   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

 

6.9. Třetí den ve škole :-)

13.9. Malujeme astry

13.9. Vycházka do Lipek

Pohybové hry v přírodě

9.10. Vycházka do okolí Dobříše

13.10. Výlet do Příbrami - svatohorská zvonice a Dům Natura Příbram

24.10. Návštěva v knihovně

25.10. Návštěva ve 4. MŠ Dobříš

30.11. Výroba dekorací na Adventní setkání v rámci třídy i družiny

5.12. Mikulášská nadílka

7.12. Sklářská dílna

21.12. Hry ve třídě

22.12.Vycházka s krmením zvěře