III.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
Učivo:

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově, kořen slova, slova příbuzná, druhy vět.
Čteme s porozuměním, recitujeme básně, tvoříme s textem.
Píšeme správné tvary písmen. 
Ma Pamětné sčítání a odčítání  v  oboru do 100.
Násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Rýsujeme úsečky, body, přímky, polopřímky. Jednotky délky.
Prv

Sklizeň zeleniny a ovoce, obhospodařování půdy.

Aj    Okruh - škola, základní školní potřeby, jejich barva a počet
             - pokyny učitele
             - abeceda   
        
       
   
   
   

listopad 2017

Předmět Učivo
   Čj       Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná.
Čteme s porozuměním, recitujeme básně, tvoříme s textem.
Píšeme správné tvary písmen.
Ma Dělení a násobení čísel v oboru do 100.
Zápis a výpočet slovních úloh, finanční gramotnost.
Rýsování a měření úseček, jednotky délky mm, cm, m.
 
Prv Regionální pověsti, Staré pověsti české.
Aj Okruh jídlo. Pojmenuje základní potraviny
Sloveso to like, zeptá se a odpoví na otázku: Do you like?
   
   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj            Upevňujeme vyjmenovaná slova po B,L, učíme se vyjmenovaná slova po M, píšeme velká písmena u vlastních jmen, jmen obcí a měst, čteme s porozuměním, sestavujeme osnovu, vyplňujeme přihlášku, procvičujeme písemnou podobu textu.    
Ma             Násobení a dělení v oboru do 100, slovní úlohy, sčítáme a odčítáme v oboru do 100, rýsujeme a měříme úsečky.
        Prv                 Významné regionální osobnosti, Příroda kolem nás.
   
   
   
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
       ČJ                 Vyjmenovaná slova po B,L,M, orientace v textu,plynulé čtení s porozuměním, upevňování tvarů písmen a číslic, užívání vhodných jazykových prostředků
Ma     Součet a rozdíl čísel do 100, sestavování jednoduchých rovnic, řešení a zápis slovních úloh, finanční gramotnost, rovinné obrazce, jednotky délky
Prv     Zemský povrch, druhy krajiny, nerosty a horniny
   
   
   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo