VII.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

listopad 2017

Předmět Učivo
Ze Afrika
Dě   Objevné plavby, poslední Přemyslovci.
Nj  Barvy, L1 - jmenuji se, bydlím, pocházím ...
Aj  
ČJ JV: Ohebné slovní druhy - zájmena, číslovky, slovesa.
LV: Pohádka.
KSV: Výpisky, výtah.
RJ  
Mnohobuněčné organismy - řasy, houby, lišejníky, výtrusné rostliny
FY Gravitační síla. Znázornění síly. Skládání sil ve stejném směru
Ma Konstrukce trojúhelníků - sss, sus, usu.
Středová souměrnost.
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Semenné rostliny, stavba kořene
Dě   Vrcholný a pozdní středověk. Státy v Evropě.
Aj přítomné časy - porovnání, minulý čas slovesa být (was, were), dovolená a prázdniny (holidays), Vánoce - Christmas
Z Afrika opakování, Austrálie
Nj L2 - rodina, členové, můj, tvůj
ČJ jv: slovesa, příslovce - tvoření a stupňování, příslovečné spřežky
lv: báje, epos
ksv: úřední dopis
FY Skládání sil v opačném směru. Rovnováha sil. Těžiště. Newtonovy pohybové zákony. 
Ma Celá čísla - početní operace
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
Nj L2 - členové rodiny, 3.osoba č.j.; přídavná jména, přivlastnění
Aj Minulý čas prostý - pravidelná i nepravidelná slovesa
Austrálie - dokončení, Amerika 
ČJ JV: Slovesa - dokončení, příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. LV: Legenda, pověst. KSV: Objednávka, pozvánka.
FY Otáčivé účinky síly. Rovnováha na páce. Kladky - volná, pevná a jednoduchý kladkostroj
Ma Racionální čísla - početní operace
   
   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
ČJ JV: Neohebné slovní druhy - dokončení. Význam slova. LV: Pověst. KSV: Pravidla dialogu, diskuze. Verbální a nonverbální prostředky řeči.
FY Tlak, tlaková síla, tření.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo