VIII.C

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

prosinec 2017

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Oběhová soustava
ČJ Jv - tvarosloví
Ksv - administrativní slohové útvary
Lv - romantismus
Rj  L6 - gramatika (zájmena, podstatná jména, slovesa), slovní zásoba
Inf

Postupy řešení problémů při činnosti počítače a jeho periferií. Textový editor – samostatná práce (text s tabulátory, grafika, internet).

(+internet)

Aj vyjádření budoucnosti (will, going to), dopravní prostředky, minulý průběhový čas
Che Stavba atomu, PSP.
Z Státy Evropy
Nj L6 - Práce na PC, mít + 4. pád, školní předměty
FY Měření a výpočet tepla, tání, tuhnutí, var, kapalnění, sublimace a desublimace
Ma Válec - povrch, objem, slovní úlohy

leden 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Inf

Softwarové pirátství, etický kodex. Tabulkový procesor – práce s buňkou, základní početní operace, jednoduché vzorce.

(+internet)

Nj L6 - školní potřeby, 4. pád podst. jmen, vyjádření "žádný"
Aj Minulé časy - prostý a průběhový, vyprávění v minulosti
 Z  S + Z + J Evropa 
FY Sublimace a desublimace. Elektrický proud, elektrický náboj, elektrické pole, siločáry
Che Kovy, nekovy a polokovy.
Čj jv - tvarosloví
lv - literatura národního obrození
ksv - výklad
Rj L6 - gramatika, slovní zásoba
Ma Třetí mocnina a odmocnina (tabulky, kalkulátor). N-tá mocnina, pravidla pro počítání s mocninami. Zápis čísla v desítkové soustavě.  

 
   

únor 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj jv-Skladba
lv-Česká poezie
ksv-Publicistické útvary
Inf

Tabulkový editor – vzorce, využití v matematice (obvody a obsahy, povrchy a objemy).
(+internet)

FY Elektrický proud. Měření elektrického proudu a napětí.
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/