Poradenský tým (2016-2017)
 

Výchovné poradkyně

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

RNDr. Jana MELICHAROVÁ

Mgr. Štěpána CIHELKOVÁ

výchovné poradkyně

vych.poradce.2st@2zsdobris.cz

vych.poradce.1st@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace:     Mgr. Š. Cihelková ... čtvrtek ( 11.50 - 12.35 hodin)

                       RNDr. Jana Melicharová ... po domluvě          
 

Metodik prevence

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

Mgr. Bohumila PALLAGYOVÁ

metodik prevence

metodik.prevence@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace:  po domluvě

 

Zákonné normy

 

 

  • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících  zákonů

 

 

 
  • Oznámení orgánům sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) podle §10 odst.4 zákona č. 359/1999 Sb.