Seznam přijatých dětí do 1. ročníku na úřední desce zde.

 

Ve školním roce 2017/2018 budou třídními učitelkami
dle počtu otevřených tříd:
1. Mgr. Helena Štípková
2. Mgr. Jiřina Zorková
3. Mgr. Iva Dušková
4. Mgr. Hana Dvořáková
 

Změna termínu zápisů do 1. ročníku

Upozorňujeme na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění účinném od 1.1.2017.

 

§ 36

Plnění povinnosti školní docházky

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Dle § 46 odst.1 stanovila ředitelka naší školy termín zápisu ve čtvrtek 6. dubna a v pátek 7. dubna 2017 od 13:30 do 16:30 hodin.

Upozorňujeme tímto zákonné zástupce, kteří budou žádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, aby si doporučující posouzení poradenského zařízení a lékaře zajistili včas a k zápisu se dostavili již s těmito doporučeními.

 

 

Dodatečný zápis do 1. tříd se koná ve čtvrtek 20.4.2017. K dodatečnému  zápisu je třeba se předem přihlásit na tel. 318 521 002 nebo e-mailem na 2.zsdobris@seznam.cz.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve složce Vzdělávání - Předškolní vzdělávání (www.msmt.cz).

 

Další zajímavý odkaz :

http://www.jak-spravne-psat.cz/