Učitelé a zaměstnanci

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon
Mgr. Bohumila PALLAGYOVÁ ředitelka

2zsdobris@seznam.cz

bohumila.pallagyova@2zsdobris.cz

318 521 002
775 786 992
Mgr. Jana SEIBERTOVÁ zástupkyně
pro 1. stupeň
jana.seibertova@2zsdobris.cz 318 521 002

Mgr. Eva KAŠPAROVÁ

zástupkyně
pro 2. stupeň
eva.kasparova@2zsdobris.cz 318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě
 

Výchovné poradkyně

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

RNDr. Jana MELICHAROVÁ

Mgr. Štěpána CIHELKOVÁ

výchovné poradkyně

vych.poradce.2st@2zsdobris.cz

vych.poradce.1st@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě
 

Metodik prevence

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

Mgr. Bohumila PALLAGYOVÁ

metodik prevence

metodik.prevence@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě


Učitelé

Jméno a příjmení Třída E-mail
Mgr. Věra BENÁKOVÁ

-

vera.benakova@2zsdobris.cz
Mgr. Iva SVOJITKOVÁ BERGMANOVÁ
Mgr. Marie VOLFOVÁ

2. C

 iva.bergmanova@2zsdobris.cz 
Mgr. Štěpánka CIHELKOVÁ

4. B

stepana.cihelkova@2zsdobris.cz
Mgr. Petr DUŠEK

3. B

petr.dusek@2zsdobris.cz
Mgr. Iva DUŠKOVÁ

1. B 

iva.duskova@2zsdobris.cz
Mgr. Josef FRAIT

-

josef.frait@2zsdobris.cz
Mgr. Šárka FULÍNOVÁ

9. A

 sarka.fulinova@2zsdobris.cz 
Mgr. Hana HARTMANNOVÁ

7. B

hana.hartmannova@2zsdobris.cz
Mgr. Radka JÍLKOVÁ

2. B

radka.jilkova@2zsdobris.cz
Petr KAROCH

-

petr.karoch@2zsdobris.cz
Mgr. Marie KAROCHOVÁ

3. A

marie.karochova@2zsdobris.cz
Mgr. Miroslava KLOUDOVÁ

3. C

miroslava.kloudova@2zsdobris.cz
PaedDr. Zdeňka KOFROŇOVÁ

1. A

zdenka.kofronova@2zsdobris.cz
Iveta KOLKOVÁ

4. A

iveta.kolkova@2zsdobris.cz
Mgr. Vladimír KOPAL

9. B

vladimir.kopal@2zsdobris.cz
Mgr. Ladislav KRÁLÍČEK

-

ladislav.kralicek@2zsdobris.cz
Mgr. Kateřina KŘIVONOSKOVÁ

8. A

katerina.krivonoskova@2zsdobris.cz
Mgr. Eva KUHNOVÁ

6. A

eva.kuhnova@2zsdobris.cz
Mgr. Jana LIŠKOVÁ

5. A

jana.liskova@2zsdobris.cz
Mgr. Aleš MATĚJKA

-

ales.matejka@2zsdobris.cz
RNDr. Jana MELICHAROVÁ

6. B

jana.melicharova@2zsdobris.cz
Mgr. Světlana MORAVCOVÁ

-

svetlana.moravcova@2zsdobris.cz
Mgr. Lenka PROCHÁZKOVÁ

0. 0

lenka.prochazkova@2zsdobris.cz
Mgr. Věra MOTEJLKOVÁ

8. B

vera.motejlkova@2zsdobris.cz
Mgr. Jarmila ŘEHOŘKOVÁ

9. C

jarmila.rehorkova@2zsdobris.cz
Mgr. Markéta SVOBODOVÁ

-

marketa.svobodova@2zsdobris.cz
Hana SVOJTKOVÁ

6. C

hana.svojtkova@2zsdobris.cz
Mgr. Tereza PASECKÁ

5. B

tereza.pasecka@2zsdobris.cz
Klára SZABOVÁ - klara.szabova@2zsdobris.cz
Mgr. Helena ŠVIRKOVÁ MILFAITOVÁ

2. A

helena.svirkova.milfaitova@2zsdobris.cz
Mgr. Jitka TULACHOVÁ

7. A

jitka.tulachova@2zsdobris.cz
Mgr. Josef VRŠECKÝ

5. B

josef.vrsecky@2zsdobris.cz
Mgr. Jiřina ZORKOVÁ

1. C

jirina.zorkova@2zsdobris.cz

 

Školní družina

Jméno a příjmení Oddělení E-mail Telefon
Bc. Stanislava BEDŘICHOVÁ IV. stana.bedrichova@2zsdobris.cz 606 962 855
Iveta VESELÁ I. iveta.vesela@2zsdobris.cz
Bc. Olga LUDAČKOVÁ VI. olga.ludackova@2zsdobris.cz
Eva PLETICHOVÁ II. eva.pletichova@2zsdobris.cz
Iva ZŮZOVÁ III. iva.zuzova@2zsdobris.cz
Klára SZABOVÁ VII. klara.szabova@2zsdobris.cz
Mgr. Lenka PROCHÁZKOVÁ V. lenka.prochazkova@2zsdobris.cz