Pedagogičtí pracovníci (2017-2018)

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon
Mgr.  
Bohumila PALLAGYOVÁ
ředitelka

2.zsdobris@seznam.cz

bohumila.pallagyova@2zsdobris.cz

775 786 992

318 521 002

PaedDr. 
Zdeňka KOFROŇOVÁ
zástupkyně
pro
1. stupeň
zdenka.kofronova@2zsdobris.cz 318 521 002
Mgr. 
Eva KAŠPAROVÁ
zástupkyně
pro
2. stupeň
eva.kasparova@2zsdobris.cz 318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

 

Výchovné poradkyně

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

RNDr.
Jana MELICHAROVÁ

Mgr.
Štěpánka CIHELKOVÁ

výchovné poradkyně

vych.poradce.2st@2zsdobris.cz

vych.poradce.1st@2zsdobris.cz

( 775 853 171 )

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.
 

Metodik prevence

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

Mgr.
Bohumila PALLAGYOVÁ

metodik prevence

metodik.prevence@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.


Učitelé

Příjmení a jméno Třída E-mail
Bc. BEDŘICHOVÁ Stanislava 

0. A

stana.bedrichova@2zsdobris.cz 
Mgr. BENÁKOVÁ Věra

-

vera.benakova@2zsdobris.cz
Mgr. CIBOCH Michal

VIII. A

m.ciboch@gmail.com
Mgr. CIHELKOVÁ Štěpánka

III. A

stepanka.cihelkova@2zsdobris.cz
Mgr. CVRČKOVÁ Lenka II. C lenka.cvrckova@2zsdobris.cz
Bc. DUŠEK Martin - martin.dusek@2zsdobris.cz
Mgr. DUŠEK Petr

IV. B

petr.dusek@2zsdobris.cz
Mgr. DUŠKOVÁ Iva

  I. B

iva.duskova@2zsdobris.cz
Mgr. DVOŘÁKOVÁ Hana

I. D

hana.dvorakova@2zsdobris.cz
Mgr. FULÍNOVÁ Šárka

IX. A

 sarka.fulinova@2zsdobris.cz 
Bc. HOLEČKOVÁ Jana III. D jana.holeckova@2zsdobris.cz
Mgr. HOLÝ Jakub

- 

jakub.holy@2zsdobris.cz
Mgr. HORNOVÁ Andrea

V. C
 

andrea.hornova@2zsdobris.cz
Mgr. JÍLKOVÁ Radka

II. B

radka.jilkova@2zsdobris.cz
JINDRÁKOVÁ Lucie, M.B.A.

VI. C

lucie.jindrakova@2zsdobris.cz
Mgr. KAROCHOVÁ Marie

V. A

marie.karochova@2zsdobris.cz
Mgr. KLOUDOVÁ Miroslava

IV. C

miroslava.kloudova@2zsdobris.cz
Mgr. KOLKOVÁ Iveta

III. C

iveta.kolkova@2zsdobris.cz
Mgr. KOPAL Vladimír

IX. C

vladimir.kopal@2zsdobris.cz
Mgr. KRÁLÍČEK Ladislav

-

ladislav.kralicek@2zsdobris.cz
Mgr. KŘIVONOSKOVÁ Kateřina

VIII. B

katerina.krivonoskova@2zsdobris.cz
Mgr. KUHNOVÁ Eva

VI. A

eva.kuhnova@2zsdobris.cz
Bc. MALÁ Daniela

IV. D

daniela.mala@2zsdobris.cz
Mgr. MARCHEVKOVÁ Josefína VII. B josefina.marchevkova@@2zsdobris.cz
Mgr. MATĚJKA Aleš

-

ales.matejka@2zsdobris.cz
RNDr. MELICHAROVÁ Jana

VI. B

jana.melicharova@2zsdobris.cz
Mgr. MOSLEROVÁ Tereza III. B tereza.moslerova@2zsdobris.cz
Mgr. MOTEJLKOVÁ Věra

VIII. C

vera.motejlkova@2zsdobris.cz
PAUL  Vojtěch  - vojtech.paul@2zsdobris.cz
Mgr. PAVLÍKOVÁ Simona - simona.pavlikova@2zsdobris.cz
Mgr. PIHEROVÁ Jana IV. A jana.piherova@2zsdobris.cz
Mgr. ŘEHOŘKOVÁ Jarmila

-

jarmila.rehorkova@2zsdobris.cz
Mgr. STAŠOVÁ Danuše - danuse.stasova@2zsdobris.cz
Mgr. ŠTRAUSOVÁ Jana

II. A

jana.strausova@2zsdobris.cz
Mgr. ŠTÍPKOVÁ Helena

I. A

helena.stipkova@2zsdobris.cz
Mgr. SUBHANOVÁ Hana V. B hana.subhanova@2zsdobris.cz
Mgr. TULACHOVÁ Jitka

VII. C

jitka.tulachova@2zsdobris.cz
VESELÁ Iveta - iveta.vesela@2zsdobris.cz
VESELÁ Tereza - tereza.vesela@2zsdobris.cz
Mgr. VRŠECKÝ Josef

IX. B

josef.vrsecky@2zsdobris.cz
Mgr. ZBÍRAL Adéla

VII. A

adela.zbiral@2zsdobris.cz
Ing. ZICHA Matyáš VII. D matyas.zicha@2zsdobris.cz
Mgr. ZORKOVÁ Jiřina

I. C

jirina.zorkova@2zsdobris.cz

 

Asistentky pedagoga

Jméno a příjmení Funkce E-mail

Bc. Karolína ČERNÁ

asistentka pedagoga

karolina.cerna@2zsdobris.cz

     

 

Školní družina

Jméno a příjmení Odděl. E-mail, www, foto Telefon
Alena VOZKOVÁ VENDEROVÁ   alena.vozkova.venderova@2zsdobris.cz 606 962 855777 483 684
(vedoucí
vychovatelka)
Klára SZABOVÁ ŠD 3 klara.szabova@2zsdobris.cz
Kateřina KLIMTOVÁ    katerina.klimtova@2zsdobris.cz
Lucie PAVLÍČKOVÁ   lucie.pavlickova@2zsdobris.cz
Iva ZŮZOVÁ   iva.zuzova@2zsdobris.cz
Eva PLETICHOVÁ   eva.pletichova@2zsdobris.cz
Božena BIBOVÁ ŠD 1 bozena.bibova@2zsdobris.cz
Markéta TULACHOVÁ, DiS.   marketa.tulachova@2zsdobris.cz
Iveta VESELÁ   iveta.vesela@2zsdobris.cz
Libuše TURYNSKÁ   libuse.turynska@2zsdobris.cz
Tereza VESELÁ   tereza.vesela@2zsdobris.cz