Učitelé a zaměstnanci (2014-2015)

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon
Mgr. Bohumila PALLAGYOVÁ ředitelka

2zsdobris@seznam.cz

bohumila.pallagyova@2zsdobris.cz

318 521 002
775 786 992
PaedDr. Zdeňka KOFROŇOVÁ zástupkyně
pro 1. stupeň
zdenka.kofronova@2zsdobris.cz 318 521 002

Mgr. Eva KAŠPAROVÁ

zástupkyně
pro 2. stupeň
eva.kasparova@2zsdobris.cz 318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě
 

Výchovné poradkyně

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

RNDr. Jana MELICHAROVÁ

Mgr. Štěpána CIHELKOVÁ

výchovné poradkyně

vych.poradce.2st@2zsdobris.cz

vych.poradce.1st@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě
 

Metodik prevence

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

Mgr. Bohumila PALLAGYOVÁ

metodik prevence

metodik.prevence@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě


Učitelé

Jméno a příjmení Třída E-mail
Mgr. Věra BENÁKOVÁ

-

vera.benakova@2zsdobris.cz
Bc. Stanislava BEDŘICHOVÁ

0. A

stana.bedrichova@2zsdobris.cz 
Mgr. Štěpánka CIHELKOVÁ

5. A

stepana.cihelkova@2zsdobris.cz
Mgr. Petr DUŠEK

4. B

petr.dusek@2zsdobris .cz
Mgr. Iva DUŠKOVÁ

2. B 

iva.duskova@2zsdobris.cz
Mgr. Šárka FULÍNOVÁ

6. A

 sarka.fulinova@2zsdobris.cz 
Mgr. Hana PETRÁKOVÁ HARTMANNOVÁ

8. B

hana.hartmannova@2zsdobris.cz
Mgr. Martina CHŇOUPKOVÁ

5. B

martina.chnoupkova@2zsdobris.cz
Mgr. Radka JÍLKOVÁ

1. B

radka.jilkova@2zsdobris.cz
Lucie JINDRÁKOVÁ, MBA

3. A

lucie.jindrakova@2zsdobris.cz
Mgr. Věra KAKEŠOVÁ

3. B

vera.kakesova@2zsdobris.cz
Mgr. Marie KAROCHOVÁ

4. A

marie.karochova@2zsdobris.cz
Mgr. Miroslava KLOUDOVÁ

4. C

miroslava.kloudova@2zsdobris.cz
Bc. Iveta KOLKOVÁ

3. C

iveta.kolkova@2zsdobris.cz
Mgr. Vladimír KOPAL

6. C

vladimir.kopal@2zsdobris.cz
Mgr. Ladislav KRÁLÍČEK

-

ladislav.kralicek@2zsdobris.cz
Mgr. Kateřina KŘIVONOSKOVÁ

9. A

katerina.krivonoskova@2zsdobris.cz
Mgr. Eva KUHNOVÁ

7. A

eva.kuhnova@2zsdobris.cz
Mgr. Jana LIŠKOVÁ

1. C

jana.liskova@2zsdobris.cz
Bc. Olga LUDAČKOVÁ

(0. B)

olga.ludackova@2zsdobris.cz
Mgr. Aleš MATĚJKA

-

ales.matejka@2zsdobris.cz
RNDr. Jana MELICHAROVÁ

7. B

jana.melicharova@2zsdobris.cz
Mgr. Věra MOTEJLKOVÁ

9. B

vera.motejlkova@2zsdobris.cz
Mgr. Tereza PEKÁRKOVÁ

7. C

tereza.pekarkova@2zsdobris.cz
Mgr. Jarmila ŘEHOŘKOVÁ

-

jarmila.rehorkova@2zsdobris.cz
Mgr. Jana SEIBERTOVÁ

2. A

jana.seibertova@2zsdobris.cz
Mgr. Danuše STAŠOVÁ

-

danuse.stasova@2zsdobris.cz
Mgr. Markéta SVOBODOVÁ

1. D

marketa.svobodova@2zsdobris.cz
Mgr. Lenka ŠÁROVÁ RÁCHOTOVÁ

-

lenka.sarova.rachotova@2zsdobris.cz
Mgr. Jana ŠTRAUSOVÁ

0. B

jana.strausova@2zsdobris.cz
Mgr. Helena ŠVIRKOVÁ MILFAITOVÁ

1. A

helena.svirkova.milfaitova@2zsdobris.cz
Mgr. Jitka TULACHOVÁ

8. A

jitka.tulachova@2zsdobris.cz
Mgr. Josef VRŠECKÝ

6. B

josef.vrsecky@2zsdobris.cz
Mgr. Jana ZAJÍCOVÁ  ( www )

-

jana.zajicova@2zsdobris.cz
Mgr. Jiřina ZORKOVÁ

2. C

jirina.zorkova@2zsdobris.cz

 

Školní družina

Jméno a příjmení Oddělení E-mail Telefon
Bc. Olga LUDAČKOVÁ ŠD1 olga.ludackova@2zsdobris.cz 606 962 855

777 483 684
(ved. vychovatelka)
Kateřina KLIMTOVÁ ŠD2 katerina.klimtova@2zsdobris.cz
Iva ZŮZOVÁ ŠD3 iva.zuzova@2zsdobris.cz
Klára SZABOVÁ ŠD4 klara.szabova@2zsdobris.cz
Lucie PAVLÍČKOVÁ ŠD5 lucie.pavlickova@2zsdobris.cz
Eva PLETICHOVÁ ŠD6 eva.pletichova@2zsdobris.cz
Markéta TULACHOVÁ, DiS. ŠD7 marketa.tulachova@2zsdobris.cz
Iveta VESELÁ ŠD8 iveta.vesela@2zsdobris.cz
Tereza VESELÁ ŠD9 tereza.vesela@2zsdobris.cz