Pedagogičtí pracovníci (2015-2016)

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon
Mgr. Bohumila PALLAGYOVÁ ředitelka

2.zsdobris@seznam.cz

bohumila.pallagyova@2zsdobris.cz

775 786 992

318 521 002

PaedDr. Zdeňka KOFROŇOVÁ zástupkyně
pro
1. stupeň
zdenka.kofronova@2zsdobris.cz 318 521 002

Mgr. Eva KAŠPAROVÁ

zástupkyně
pro
2. stupeň
eva.kasparova@2zsdobris.cz 318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě

 

Výchovné poradkyně

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

RNDr. Jana MELICHAROVÁ

Mgr. Štěpánka CIHELKOVÁ

výchovné poradkyně

vych.poradce.2st@2zsdobris.cz

vych.poradce.1st@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě
 

Metodik prevence

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

Mgr. Bohumila PALLAGYOVÁ

metodik prevence

metodik.prevence@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě


Učitelé

Příjmení a jméno Třída E-mail
Bc. BEDŘICHOVÁ Stanislava 

0. A

stana.bedrichova@2zsdobris.cz 
Mgr. BENÁKOVÁ Věra 

-

vera.benakova@2zsdobris.cz
Mgr. CIBOCH Michal

6. A

michal.ciboch@2zsdobris.cz
Mgr. CIHELKOVÁ Štěpánka

4. B

stepana.cihelkova@2zsdobris.cz
Mgr. DUŠEK Petr

5. A

petr.dusek@2zsdobris .cz
Mgr. DUŠKOVÁ Iva

1. B 

iva.duskova@2zsdobris.cz
Mgr. DVOŘÁKOVÁ Hana

2. A 

hana.dvorakova@2zsdobris.cz
Mgr. FULÍNOVÁ Šárka

7. A

 sarka.fulinova@2zsdobris.cz 
Mgr. HOLÝ Jakub

- 

jakub.holy@2zsdobris.cz
Mgr. HORNOVÁ Andrea

3. C 

andrea.hornova@2zsdobris.cz
Mgr. JÍLKOVÁ Radka

2. B

radka.jilkova@2zsdobris.cz
JINDRÁKOVÁ Lucie, M.B.A.

4. A

lucie.jindrakova@2zsdobris.cz
Mgr. KAROCHOVÁ Marie 

3. A

marie.karochova@2zsdobris.cz
Mgr. KLOUDOVÁ Miroslava

5. C

miroslava.kloudova@2zsdobris.cz
Bc. KOLKOVÁ Iveta

4. C

iveta.kolkova@2zsdobris.cz
Mgr. KOPAL Vladimír

7. C

vladimir.kopal@2zsdobris.cz
Mgr. KRÁLÍČEK Ladislav

-

ladislav.kralicek@2zsdobris.cz
Mgr. KŘIVONOSKOVÁ Kateřina

6. B

katerina.krivonoskova@2zsdobris.cz
Mgr. KUHNOVÁ Eva

8. A

eva.kuhnova@2zsdobris.cz
Mgr. LIŠKOVÁ Jana

2. C

jana.liskova@2zsdobris.cz
Bc. LUDAČKOVÁ Olga

0. B

olga.ludackova@2zsdobris.cz
Mgr. LUKEŠOVÁ Bohdana

8. C

bohdana.lukesova@2zsdobris.cz
Mgr. MATĚJKA Aleš

-

ales.matejka@2zsdobris.cz
RNDr. MELICHAROVÁ Jana

8. B

jana.melicharova@2zsdobris.cz
Mgr. MOTEJLKOVÁ Věra

6. C

vera.motejlkova@2zsdobris.cz
Mgr. PECKOVÁ Vlasta

5. B

vlasta.peckova@2zsdobris.cz
Mgr. PETRÁKOVÁ HARTMANNOVÁ Hana

9. B

hana.hartmannova@2zsdobris.cz
Mgr. ŘEHOŘKOVÁ Jarmila

-

jarmila.rehorkova@2zsdobris.cz
Mgr. SEIBERTOVÁ Jana

3. B

jana.seibertova@2zsdobris.cz
Mgr. STAŠOVÁ Danuše

-

danuse.stasova@2zsdobris.cz
Mgr. SVOBODOVÁ Markéta

2. D

marketa.svobodova@2zsdobris.cz
Mgr. ŠÁROVÁ RÁCHOTOVÁ Lenka

-

lenka.sarova.rachotova@2zsdobris.cz
Mgr. ŠTRAUSOVÁ Jana

1. D

jana.strausova@2zsdobris.cz
Mgr. ŠTÍPKOVÁ Helena

1. A

helena.stipkova@2zsdobris.cz
Mgr. TULACHOVÁ Jitka

9. A

jitka.tulachova@2zsdobris.cz
Mgr. VRŠECKÝ Josef

7. B

josef.vrsecky@2zsdobris.cz
Mgr. ZORKOVÁ Jiřina

1. C

jirina.zorkova@2zsdobris.cz

 

Školní družina

Jméno a příjmení Odděl. E-mail Telefon
Alena VOZKOVÁ VENDEROVÁ ŠD1 alena.vozkova.venderova@2zsdobris.cz 606 962 855777 483 684
(vedoucí
vychovatelka)
Klára SZABOVÁ ŠD2 klara.szabova@2zsdobris.cz
Kateřina KLIMTOVÁ  ŠD3 katerina.klimtova@2zsdobris.cz
Lucie PAVLÍČKOVÁ ŠD4 lucie.pavlickova@2zsdobris.cz
Iva ZŮZOVÁ ŠD5 iva.zuzova@2zsdobris.cz
Eva PLETICHOVÁ ŠD6 eva.pletichova@2zsdobris.cz
Markéta TULACHOVÁ, DiS. ŠD7 marketa.tulachova@2zsdobris.cz
Iveta VESELÁ ŠD8 iveta.vesela@2zsdobris.cz
Tereza VESELÁ ŠD9 tereza.vesela@2zsdobris.cz