Pedagogičtí pracovníci (2016-2017)

Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon
Mgr. Bohumila PALLAGYOVÁ ředitelka

2.zsdobris@seznam.cz

bohumila.pallagyova@2zsdobris.cz

775 786 992

318 521 002

PaedDr. Zdeňka KOFROŇOVÁ zástupkyně
pro
1. stupeň
zdenka.kofronova@2zsdobris.cz 318 521 002

Mgr. Eva KAŠPAROVÁ

zástupkyně
pro
2. stupeň
eva.kasparova@2zsdobris.cz 318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

 

Výchovné poradkyně

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

RNDr. Jana MELICHAROVÁ

Mgr. Štěpánka CIHELKOVÁ

výchovné poradkyně

vych.poradce.2st@2zsdobris.cz

vych.poradce.1st@2zsdobris.cz

( 775 853 171 )

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.
 

Metodik prevence

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

Mgr. Bohumila PALLAGYOVÁ

metodik prevence

metodik.prevence@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě.


Učitelé

Příjmení a jméno Třída E-mail
     
Bc. BEDŘICHOVÁ Stanislava 

0. A

stana.bedrichova@2zsdobris.cz 
Mgr. BENÁKOVÁ Věra 

-

vera.benakova@2zsdobris.cz
Mgr. CIBOCH Michal

VII. A

m.ciboch@gmail.com
Mgr. CIHELKOVÁ Štěpánka

V. A

stepanka.cihelkova@2zsdobris.cz
Mgr. CVRČKOVÁ Lenka I. C lenka.cvrckova@2zsdobris.cz
Bc. DUŠEK Martin - martin.dusek@2zsdobris.cz
Mgr. DUŠEK Petr

III. B

petr.dusek@2zsdobris.cz
Mgr. DUŠKOVÁ Iva

 II. B  

iva.duskova@2zsdobris.cz
Mgr. DVOŘÁKOVÁ Hana

III. A 

hana.dvorakova@2zsdobris.cz
Mgr. FULÍNOVÁ Šárka

VIII. A

 sarka.fulinova@2zsdobris.cz 
Bc. HOLEČKOVÁ Jana II. D jana.holeckova@2zsdobris.cz
Mgr. HOLÝ Jakub

- 

jakub.holy@2zsdobris.cz
Mgr. HORNOVÁ Andrea

IV. C 

andrea.hornova@2zsdobris.cz
Mgr. JÍLKOVÁ Radka

I. B

radka.jilkova@2zsdobris.cz
JINDRÁKOVÁ Lucie, M.B.A.

IX. C

lucie.jindrakova@2zsdobris.cz
Mgr. JONÁKOVÁ Šárka VI. D sarka.jonakova@2zsdobris.cz
Mgr. KAROCHOVÁ Marie 

IV. A

marie.karochova@2zsdobris.cz
Mgr. KLOUDOVÁ Miroslava

III. C

miroslava.kloudova@2zsdobris.cz
Mgr. KOLKOVÁ Iveta

V. C

iveta.kolkova@2zsdobris.cz
Mgr. KOPAL Vladimír

VIII. C

vladimir.kopal@2zsdobris.cz
Mgr. KRÁLÍČEK Ladislav

-

ladislav.kralicek@2zsdobris.cz
Mgr. KŘIVONOSKOVÁ Kateřina

VII. B

katerina.krivonoskova@2zsdobris.cz
Mgr. KUHNOVÁ Eva

IX. A

eva.kuhnova@2zsdobris.cz
Bc. LUDAČKOVÁ Olga

0. B

olga.ludackova@2zsdobris.cz
Bc. MALÁ Daniela

III. D

daniela.mala@2zsdobris.cz
Mgr. MARCHEVKOVÁ Josefína - josefina.marchevkova@@2zsdobris.cz
Mgr. MATĚJKA Aleš

-

ales.matejka@2zsdobris.cz
RNDr. MELICHAROVÁ Jana

IX. B

jana.melicharova@2zsdobris.cz
Mgr. MOSLEROVÁ Tereza V. B tereza.moslerova@2zsdobris.cz
Mgr. MOTEJLKOVÁ Věra

VII. C

vera.motejlkova@2zsdobris.cz
PAUL  Vojtěch  - vojtech.paul@2zsdobris.cz
Mgr. PAVLÍKOVÁ Simona - simona.pavlikova@2zsdobris.cz
Mgr. ŘEHOŘKOVÁ Jarmila

VI. B

jarmila.rehorkova@2zsdobris.cz
Mgr. STAŠOVÁ Danuše - danuse.stasova@2zsdobris.cz
Mgr. ŠTRAUSOVÁ Jana

I. A

jana.strausova@2zsdobris.cz
Mgr. ŠTÍPKOVÁ Helena

II. A

helena.stipkova@2zsdobris.cz
Mgr. SUBHANOVÁ Hana IV. B hana.subhanova@2zsdobris.cz
Mgr. TULACHOVÁ Jitka

VI. C

jitka.tulachova@2zsdobris.cz
VESELÁ Iveta - iveta.vesela@2zsdobris.cz
VESELÁ Tereza - tereza.vesela@2zsdobris.cz
Mgr. VRŠECKÝ Josef

VIII. B

josef.vrsecky@2zsdobris.cz
Mgr. ZBÍRAL Adéla

VI. A

adela.zbiral@2zsdobris.cz
Ing. ZICHA Matyáš - matyas.zicha@2zsdobris.cz
Mgr. ZORKOVÁ Jiřina

II. C

jirina.zorkova@2zsdobris.cz

 

Asistentky pedagoga

no a příjmení Funkce E-mail

Bc. Karolína ČERNÁ, I. C, III. A

asistentka pedagoga

karolina.cerna@2zsdobris.cz

Markéta TULACHOVÁ DiS., II. C asistentka pedagoga marketa.tulachova@2zsdobris.cz
Lucie PAVLÍČKOVÁ, IV. C asistentka pedagoga lucie.pavlickova@2zsdobris.cz
Libuše TURYNSKÁ, V. B asistentka pedagoga libuse.turynska@2zsdobris.cz
Iva ZŮZOVÁ, I. C asistentka pedagoga iva.zuzova@2zsdobris.cz
Marcela JIRSÁKOVÁ, VII.A asistentka pedagoga marcela.jirsakova@2zsdobris.cz

 

Školní družina

Jméno a příjmení Odděl. E-mail, www, foto Telefon
Alena VOZKOVÁ VENDEROVÁ ŠD1 alena.vozkova.venderova@2zsdobris.cz 606 962 855777 483 684
(vedoucí
vychovatelka)
Klára SZABOVÁ ŠD3 klara.szabova@2zsdobris.cz
Kateřina KLIMTOVÁ  ŠD2 katerina.klimtova@2zsdobris.cz
fotografie
Lucie PAVLÍČKOVÁ ŠD6 lucie.pavlickova@2zsdobris.cz
fotografie
Iva ZŮZOVÁ ŠD5 iva.zuzova@2zsdobris.cz
Eva PLETICHOVÁ ŠD eva.pletichova@2zsdobris.cz
Olga LUDAČKOVÁ, DiS. ŠD8 olga.ludackova@2zsdobris.cz
Markéta TULACHOVÁ, DiS. ŠD7 marketa.tulachova@2zsdobris.cz
Iveta VESELÁ ŠD9 iveta.vesela@2zsdobris.cz
Libuše TURYNSKÁ ŠD4 libuse.turynska@2zsdobris.cz
Tereza VESELÁ ŠD10 tereza.vesela@2zsdobris.cz