Zájmové kroužky budou ve školním roce 2016/2017 otevřeny od 1.10.2016 do 30.5.2017.

 

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna 2. září 2016, přihlašování do kroužků od 5.9. do 9.9.2016, v případě nenaplnění kroužku i v průběhu měsíce září 2016. Sledujte aktuální informace.

Informace:

 

Cena za zájmový kroužek je stanovena na celý školní rok. Po dohodě s vedoucím kroužku je možné zařazení žáka i jiného ročníku, pokud zvládne fyzicky a jsou volná místa v kroužku.

 

  • Kroužky se otevírají při 12 platících žácích, kroužky jazyků při 6 žácích (indiv. výuka).
  • Závazné přihlášky budou přijímat vedoucí kroužků od žáků 1. stupně dne 6.9. (úterý) a 7.9.(středa) od 7:40 do 7:55 hodin v budově 1. stupně, přízemí. Platbu je třeba provést u vedoucích kroužků  v den zahájení kroužku. Do doby uhrazení kroužku nemůže žák kroužek navštěvovat.

  • Žáci 2. stupně předávají při hlášky přímo vyučujícím daného kroužku ve dnech  5. – 9. září 2016, případně do naplnění daného kroužku. Platbu je třeba provést u vedoucích kroužků  v den zahájení kroužku. Do doby uhrazení kroužku nemůže žák kroužek navštěvovat.
 

Nabídku všech kroužků na školní rok 2016-2017 včetně "návratek" najdete zde:   DOC, PDF