O výuce

      Výuka ve školním roce 2018/2019 probíhá podle školního vzdělávacího programu "Kouzelná škola". Úplné znění tohoto dokumentu naleznete zde.  Od 1. 9. 2017 je v platnosti pro 1. - 9. ročník ŠVP ZV - 3. verze, 1. aktualizace doplněný o výuku plavání a přílohy. 

Naše škola klade důraz na tělesnou výchovu a sport. Výuka tělesné výchovy je zajišťována nejen v tělocvičně patřící naší škole, ale také v prostorách kryté sportovní haly s přilehlými sportovišti (hřiště na házenou, kurty na odbíjenou a tenis, zimní stadion) patřící městu Dobříš. Atletická dráha, sektor pro vrh koulí a sektory pro skok daleký a vysoký a hřiště na malou kopanou jsou v těsném sousedství školního areálu. 

   Zvýšený důraz není v naší škole kladen jen na tělesnou výchovu, ale například na výuku cizích jazyků, informatiku, začleňování žáků s podpůrnými opatřeními (IVP), podporu žáků nadaných a prevenci rizikového chování žáků.

   

Žáci 7. až 9. tříd si mohou vybírat z řady volitelných předmětů. Ve školním roce 2018/19 jsou otevřeny:

7. ročník - nesportovní třídy:  

 • Informatika. 
 • Užité výtvarné činnosti. 
 • Sportovní hry. 

8. ročník - nesportovní třídy:  

 • Seminář z biologie. 
 • Informatika. 
 • Užité výtvarné činnosti.
 • Sportovní hry.

9. ročník:  

 • Seminář z chemie. 
 • Informatika. 
 • Sportovní hry - i sportovní třída. 
 • Cvičení z matematiky. 
 • Konverzace v anglickém jazyce - i sportovní třída. 
 • Užité výtvarné činnosti.

Sportovní třídy mají zvýšenou dotaci hodin tělesné výchovy.