!!!FOTOGALERII NALEZNETE POD UČIVEM!!!

Důležité informace:
 
Třídní schůzka pro rodiče žáků 1.A bude ve středu 18.9. od 15:30.
Děti dostávají domácí úkoly od pondělí do čtvrtka, symbol je razítko s kytičkou.
 
Třídní fond - divadla, výlety - vybírám 200,- do konce září
Materiál na Vv, Pv - vybírám 300,- do konce září
Razítka se jménem a příjmením žáků - vybírám 150,- do konce září
Foto jednotlivců - vybírám 270,- do konce září
 

NEJBLIŽŠÍ AKCE TŘÍDY:

Září - krátké vycházky dle počasí, jedna dopolední

Pá 20.9. Fotografování žáků 1. ročníku - sada 270,-

Pá 4.10. Setkání se zvířátky na hřišti u kina - Ochrana fauny Hrachov - sportovní oblečení, svačina, pláštěnka

Po 16.12. Návštěva hornického domku v Příbrami - "tradiční vánoční dílna"

I. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
 • sluchové rozlišování hlásek ve slovech
 • rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek
 • respektování základních komunikačních pravidel rozhovoru
 • střídání rolí mluvčího a posluchače
 • zdvořilé vystupování
 • pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování

 

Písemný projev

 • nacvičování správného sezení, držení tužky, umístění sešitu
 • činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní
 • kresebné cviky velkých tvarů
Ma
 • určování počtu prvků do 5
 • orientace v prostoru (rozlišuje pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, hned před, hned za, nahoře, dole)
Prv
 • představování, seznámení se spolužáky, navazování nových přátelství
 • seznámení se školní budovou a s okolím školy
 • chování ve škole, školní řád a režim    

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

 

2.školní den

3.školní den

Oblíbené hračky

Vycházka v okolí školy