I.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
- sluchové rozlišení hlásek
- naslouchání literárním textům
- základní hygienické návyky
- příprava na psaní
- zdvořilé vystupování
- pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování
Ma - číselná řada 1 - 5
- počítání předmětů v daném souboru
- vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků
- orientace v prostoru (vlevo, vpravo, před, nad, pod...)
Prv - škola
- cesta do školy
- denní režim
- podzim v přírodě

říjen 2018

Předmět Učivo      
Čj - mluvený projev - vypravování
- písemný projev - psaní prvků písmen a číslic, psaní písmen a číslic
- rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
- rozpoznávání a čtení nahlas písmen I  i, Y  y, L  l, S  s, M  m
- literární pojmy - rozpočítadlo, říkanka, hádanka, pohádka
- naslouchání literárním textům 
Ma - číselná řada 1 - 5
- čísla - čtení, psaní, porovnávání
- grafické vyjádření vztahů menší, větší, = +  - a odhad množství
- počítání předmětů v daném souboru
- sčítání a odčítání v oboru do 3
Prv - domov - moje bydliště
- sbíráme plody podzimu
- listnaté a jehličnaté stromy

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj - mluvený projev - zdvořilé vystupování
- písemný projev - psaní písmen a číslic, psaní slabik a slov
- rozpoznávání písmen P, p. T, t
- čtení a naslouchání
- literární pojmy - kniha, časopis, čtenář, spisovatel, ilustrátor
Ma - číselná řada 1 - 5
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 5
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 5
- součet a rozdíl čísel v oboru 1 - 5
Prv - moje bydliště
- rodinné vztahy

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

leden 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv