I. B

Učivo: 23. 3. až 27. 3. 2020

 

Český jazyk

Slabikář: do strany 63. Pokud děti správně přečtou sloupce na straně 60 a 63, mohou si vybarvit kytičky. Sloupce mohou číst opakovaně.

Písanka: do strany 13.  

Na papír nebo do cvičného sešitu: procvičovat přepis slov a vět, diktát slov. Je vhodné přepisovat slova ze Slabikáře (vždy 8 až 10 slov).

 

Matematika

Matematika 2:

Strana 26 - cvičení 1 až 6.

Strana 27 - celou stranu vyplnit. Pouze příklady ze cvičení 3 opsat a vypočítat na papír nebo do cvičného sešitu. 

Strana 28 - celou stranu vyplnit. Pouze cvičení 2 - ústně.

Sčítání do 10:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-trenazer/scitani-do-10/priklady.html

Rozklad čísel - stačí 1. strana:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/rozklad-cisel/priklady1.htm

 

Prvouka

Člověk a jeho svět: strana 43.

 

Hudební výchova

Poslech písní dle vlastního výběru.

Nacvičovat píseň „Pátá“:

https://www.youtube.com/watch?v=6CRNKY5ID0E

 

Výtvarná výchova

Na papír A4: nakreslit obrázek, na kterém budou pouze slova začínající na nové písmeno b, B (např. bota, banán, beran, bledule).

 

Pracovní výchova

Výroba papírové čepice podle jednoduchého návodu - děti si pak mohou čepici pokreslit pastelkami nebo voskovkami.

https://www.youtube.com/watch?v=5VoMKseK4gA

 

Tělesná výchova

Pohybové aktivity s pořadem UčíTelka.

 

Učivo:


březen - duben 2020

Předmět 11. 3. - 17. 3. 2020 Učivo
Čj

Slabikář: do strany 53.

Písanka: do strany 6.

Na papír nebo do cvičného sešitu: procvičovat přepis slov a diktát slov.

Ma

Matematika 2: strana 20, strana 21 (cvičení 1, 2, 3, 6, 7), strana 22 (cvičení 1 až 6).

Prv

Člověk a jeho svět: strana 40.

Hv

Jednohlasý zpěv.

Vv

Jaro - kresba.

Pv

Práce se stavebnicí.

Tv

Pohybové hry.

Předmět 18. 3. - 24. 3. 2020 Učivo
Čj

Slabikář: do strany 59. Pokud děti správně přečtou sloupec na straně 57, mohou si vybarvit kytičku. Sloupec mohou číst opakovaně.

Písanka: do strany 10 (nová písmena c, C, E, č, Č - nejprve je třeba osvojit správný tvar). 

Na papír nebo do cvičného sešitu: procvičovat přepis slov a diktát slov.

Ma

Matematika 2: strana 23, 24, 25.

Na papír nebo do cvičného sešitu: ze strany 21, cvičení 5 - opsat příklady a vypočítat.

Sčítání a odčítání do 9:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-9/priklady.html

Prv

Člověk a jeho svět: strana 41, 42.

Hv

Nacvičovat píseň „Pátá“:

https://www.youtube.com/watch?v=6CRNKY5ID0E

Vv

Na papír A4: namalovat jarní rostliny (např. sněženka, tulipán, prvosenka jarní).

Pv

Práce se stavebnicí.

Tv

Dodržování bezpečnostních pokynů při pohybových činnostech.

Základy estetického pohybu.

Chůze v terénu. Zásady správného chování v přírodě.

Předmět 25. 3. - 31. 3. 2020 Učivo
Čj

Slabikář: do strany 63. Pokud děti správně přečtou sloupce na straně 60 a 63, mohou si vybarvit kytičky. Sloupce mohou číst opakovaně.

Písanka: do strany 13.  

Na papír nebo do cvičného sešitu: procvičovat přepis slov a vět, diktát slov.

Ma

Matematika 2:

Strana 26 - cvičení 1 až 6.

Strana 27 - celou stranu vyplnit. Pouze příklady ze cvičení 3 opsat a vypočítat na papír nebo do cvičného sešitu.

Strana 28 - celou stranu vyplnit. Pouze cvičení 2 - ústně.

Sčítání do 10:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-trenazer/scitani-do-10/priklady.html

Rozklad čísel:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/rozklad-cisel/priklady1.htm

Prv

Člověk a jeho svět: strana 43.

Hv

Poslech písní dle vlastního výběru.

Nacvičovat píseň „Pátá“:

https://www.youtube.com/watch?v=6CRNKY5ID0E

Vv

Na papír A4: nakreslit obrázek, na kterém budou pouze slova začínající na nové písmeno b, B (např. bota, banán, beran, bledule).

Pv

Výroba papírové čepice podle jednoduchého návodu.

https://www.youtube.com/watch?v=5VoMKseK4gA

Tv

Vyjádření rytmu pohybem.

Základní pravidla bezpečnosti při Tv.

Předmět 1. 4. - 7. 4. 2020 Učivo
Čj  
Ma  
Prv  
Hv  
Vv  
Pv  
Tv