I.B

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 

 
 
 
 
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
- sluchové rozlišení hlásek
- naslouchání literárním textům
- základní hygienické návyky
- příprava na psaní
- zdvořilé vystupování 
- pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování
Ma - číselná řada 1 - 5
- počítání předmětů v daném souboru
- vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků
- orientace v prostoru ( vlevo, vpravo, před, nad, pod ...)
Prv - škola
- cesta do školy
- denní režim
- podzim v přírodě

říjen 2018

Předmět Učivo      
Čj - rozpoznávání písmen I i, Y y, L l, S s, M m
- čtení nahlas písmen a slabik
- spojování písmen a slabik s obrázkem
 
Ma - porovnávání čísel
- užívání a zápis  znaků < > =
- sčítání a odčítání v oboru 1 - 3
Prv - podzim v přírodě
- pozorování počasí
- sbíráme plody podzimu
- ovoce a zelenina
- listnaté a jehličnaté  stromy
- rodina, moje bydliště

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání písmen P p, T t
- čtení, skládání a rozkládání slabik, slov, vět
- pečlivá výslovnost, opravování své výslovnosti
 
Ma - sčítání a odčítání v oboru do 4
- práce s řadou  čísel do 5, určování chybějícího čísla v řadě
- sčítání a odčítání v oboru do 5
Prv - rodina, moje bydliště, rodinné vztahy, chování
- děti a nebezpečí ( v přírodě, doma, na silnicích, cizí lidé )
- zaměstnání, volný čas

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

leden 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv