I.C

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Kontakt: jana.holeckova@2zsdobris.cz
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
- sluchové rozlišení hlásek
- naslouchání literárním textům
- základní hygienické návyky
- příprava na psaní
- zdvořilé vystupování
- pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování
Ma - číselná řada 1 - 5
- počítání předmětů v daném souboru
- vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků
- orientace v prostoru (vlevo, vpravo, před, nad, pod...)
Prv - škola
- cesta do školy
- denní režim
- podzim v přírodě

říjen 2018

Předmět Učivo      
Čj
 • mluvený projev – vypravování
 • písemný projev - psaní prvků písmen a číslic, psaní písmen a číslic
 • rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
 • rozpoznávání písmen  I i, Y y, L l, S s, M m
 • literární pojmy -  rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka
 • naslouchání literárním textům
Ma
 • číselná řada 1-5
 • čísla – čtení, psaní, porovnávání
 • grafické vyjádření vztahů (< > = + - ) a odhad množství
 • počítání předmětů v daném souboru
 •  sčítání a odčítání v oboru do 5
Prv
 • domov, moje bydliště
 • sbíráme plody podzimu
 • listnaté a jehličnaté stromy
 • stěhovaví ptáci

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj
 • mluvený projev - zdvořilé vystupování
 • písemný projev - psaní písmen a číslic, psaní slabik a slov
 • rozpoznávání písmen  P p, T t
 • čtení slabik a slov
 • naslouchání četbě
 • literární pojmy - kniha, časopis, čtenář, spisovatel, ilustrátor
Ma
 • číselná řada 0-5
 • počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 5
 • vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 5
 • součet a rozdíl čísel 0-5
Prv
 • moje bydliště
 • rodinné vztahy

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

leden 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv