II. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj -opakování - co umíme z 1.  třídy
- respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování omluva
- abeceda, řazení a vyhledávání slov
- rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen
- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
- vyprávění vlastního zážitku z prázdnin
Ma - sčítání a odčítání do 20
- řešení a vytváření slovních úloh
Aj - pozdrav. oslovení
Prv - opakování z 1. třídy
- prázdninové zážitky
- pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
- nebezpečí na silnici, pravidla bezpečnosti
- rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv