Aktuální učivo II.A 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/ct-uvede-projekt-skolniho-vysilani-ucitelka-od-16-brezna/

 

ALFBOOK - pro týden od 23.3. - 27.3. 
Český jazyk - obláček Souhlásky.
Matematika - obláček Sčítání a odčítání do 20 - 2. a 3. řádek.
Prvouka - obláček Hospodářská zvířata.
 
UČIVO NA PŘÍSLUŠNÝ TÝDEN NAJDETE VŽDY V TABULKÁCH NÍŽE.
 
Všechny výchovy Hv, TV, VV, Pv - dle individuálních možností každého.
 
Inspirace na Pv doma od našeho žáka Matyáše Novotného :) 
 
březen - duben 2020
Předmět                                                AKTUÁLNÍ UČIVO  11.3 - 13.3. 
Čj

Čj učebnice str. 72, 73 - ústně opakování psaní souhlásek

uvnitř a na konci slov.

Písanka str. 2 celá. 

Čítanka - čtení  str. 50, 51.

Pravopisné pětiminutovky str. 8 - doplní poslední sloupeček.

Ma

Matematika str. 9/ 5, 6, 7, 8, 9 (EMAIL).

Matematické desetiminutovky - vypočítá  sloupeček 53.

Aj
I. Dušková - 12.3.:
Uč. - 5. lekce "Narozeniny", na str. 39 - slovní zásoba, anglickou 
výslovnost možno najít na Seznamu.cz - Slovník
PS - str. 35, 37 - podle pokynů
Aj skupina J. Zorkové na 12.3.
- zopakovat slovní zásobu oblečení (svetr, sukně, tričko, ponožka/y, bota/y, 
kloubouk (čepice), nalepit samolepky do PS str. 33
- nová slovní zásoba "Oslava narozenin", učebnice str. 38,39 povídat si česky,
co je na obrázcích, PS str. 34/kroužkovat podle spodního rámečku
- poslech písničky zde: 
 
Prv

Prvouka str. 44 - celá dle pokynů (EMAIL).

Hv

Opakování osvojených písniček, které působí radost a otevírají srdce.

Vv Jaro - kresba.
Pv Modelování.
Tv Tv ještě proběhla ve škole.
Předmět                                             AKTUÁLNÍ UČIVO 16.3 - 20.3.
Čj

Čj učebnice str. 74, 75 - ústně opakování souhlásek 

uvnitř a na konci slov. 

Písanka str. 3, 4 celá.

Pravopisné pětiminutovky  str. 9 celá dle pokynů. 

Pracovní písanka Putování se sluníčkem str. 9/ 16

doplní věty správně a napíše je do sešitu Čj školní (EMAIL).

Čítanka str. 52, 53, 54 + čtení oblíbené knížky denně.

Do čtecího notýsku nemusíte nyní nic zaznamenávat. 
Ma

Matematika  str. 10/ 1, 2,  (3 vynechat)  4, 5, 6 (EMAIL).

Matematické desetiminutovky - vypočítá sloupeček 54, 55. 

Aj

I. Dušková - 19.3.:

Uč. - 5. lekce "Narozeniny", na str. 39 - slovní zásoba, anglickou 
výslovnost možno najít na Seznamu.cz - Slovník, podle možností str. 42:
 Kolik je ti let? Je mi sedm. Sčítání svíček - str. 43
PS - str. 38 - podle pokynů

Aj  skupina J. Zorkové na 19.3.2020
- PS str. 34 kroužkoat slova, která jsou ve spodním rámečku 
(k tomu můžete využít  poslech odkaz zde:
- hry na toto učivo:       
Prv

Prvouka str. 45 celá dle pokynů (EMAIL).

Hv

Hv - zpěv osvojených písní, které působí radost a otevírají srdce

Vv   

Vv - kreslení, vybarvování, malování.

Pv

Pv - modelování, vystřihování, stavebnice, libovolné tvoření. 

Tv

Tv - chůze, běh, skákání a procházky do přírody. 

       

Předmět                                                 AKTUÁLNÍ UČIVO 23.3. - 27.3.
Čj Čj učebnice str. 76, 77 - opakování ústně.
Písanka str. 5 - pouze přepis a str. 6 celá.
Pravopisné  pětiminutovky str. 10 celá dle pokynů (EMAIL).
Putování se sluníčkem str. 9/17  do sešitu  Čj školní (EMAIL).
Čítanka str. 56, 57 + čtení  oblíbené knížky denně 10 minut.
Do čtecího notýsku nemusíte  nic zaznamenávat.
Ma Matematika str. 10/3 napíše a vypočítá do sešitu M školní (EMAIL).
Vyjde přesně  na 1 celou stránku v sešitě, napíše tedy  bez datumu.
Matematika - geometrie str. 11 celá - dle pokynů (EMAIL).
Už jsme dělali na str.5.
Matematické desetiminutovky - vypočítá sloupeček 56.
Aj I. Dušková - 26.3.

Opakovat slovní zásobu Narozeniny (viz 19.3.)
PS - str. 59 - vybarvi, vystřihni dům a kartičky s jeho obyvateli, pojmenuj ústně obyvatele domu, dej do obálky a schovej do Aj  

J. Zorková 26.3.

Opakovat slovní zásobu "Narozeniny"
PS. str. 35 kroužkovat, co je v dárku 
hra na toto učivo:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_05/games_unit05_01?cc=cz&selLanguage=cs
Prv Prvouka str. 46 - celá dle pokynů (EMAIL).
Hv Vytleskávání  lidových písní.
Vv Příroda na jaře.
Pv Stavebnice a libovolné tvoření.
Tv Relaxační cvičení.
Předmět  Učivo 30.3. - 3.4. 
Čj  
Ma  
Aj I. Dušková - 2. 4.
Opakovat slovní zásobu Narozeniny, PS str. 61 - pexeso
procvičování - slovíčka, písně a příběhy z 5. lekce - Happy House: 
ttps://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_05?cc=cz&selLanguage=cs

Procvičovat možno i zde (Alfbook pro 1. třídu):
https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz
a zde:

https://english-time.eu/

Prv  
Hv  
Vv  
Pv  
Tv