II. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj - opakování - co umíme z první třídy
- vyprávění vlastního zážitku z prázdnin
- respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování, omluva
- abeceda, řazení a vyhledávání slov
- rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen
- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
Ma - sčítání a odčítání do 20
- řešení a vytváření slovních úloh
Aj - pozdrav, poděkování, přestavování
- jednoduché pokyny
Prv - vzpomínáme na prázdniny
- opakování z první třídy
- pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
- rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání druhy vět
- zdůvodňuje psaní znamének na konci vět
- píše psací písmena a číslice podle normy psaní s důrazem na štíhlost, dodržování sklonu 75 stupňů a stejnoměrné výšky
- čte s porozuměním nahlas i potichu
Ma - sčítání do 20 s přechodem desítky
- řešení a vytváření slovních úloh
Aj

- rodina, škola, čísla do 10

Prv - rozmanitost přírody, podzim
- ovoce a zelenina

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj - porovnávání významu slov, vyhledávání slov opačného významu
- slova nadřazená, podřazená, souřadná
- rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky
- odůvodňování a správné psaní ú, ů
- čtení s porozuměním nahlas i potichu
Ma - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
- číselná řada 0 - 100
- orientace na číselné ose, čtení a zapis čísel
- porovnávání čísel, používání symbolů < > =
Aj

- škola, čísla do 10, hračky, barvy

Prv -rozmanitost přírody, podzim
- ovoce a zelenina

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj - rozdělování souhlásek na tvrdé, měkké a obojetné
- zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách
-  vyprávění - vánoční přípravy, zvyky, obyčeje
- psaní adresy, přání
Ma - počítání do 100 bez přechodu desítky
- řešení slovních úloh
- základní geometrické tvary
Aj  
Prv zima - změny v přírodě, péče o zvěř, nebezpečí při zimních sportech
- rodina a tradice - předvánoční a vánoční zvyky

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

 

2.10. Hasiči ve škole

11.10. Planetárium Praha

16.10. Návštěva u hasičů

24.10. Exkurze - výroba panenek

26.10. Knihovna - program ke 100. výročí republiky s Martinem Gromanem z Českého rozhlasu

14. 11. Svíčkárna Šestajovice

29.11. Adventní setkání

3.12. Sklář ve škole

5.12. Mikuláš

21.12. Krmení zvěře - vycházka

4.1. Hry na sněhu

4.2. Divadlo Příbram

13.2. Autorské čtení

22.2. Plavání

29. 3. Plavání

17.4. Velikonoce

Projekt Technika očima dětí - spolupráce s FEL ČVUT

29.4. Jarní vycházka

3.6. Den dětí v parku

19.6. Ostrá nad Labem

20.6. Na zmrzlině

21.6. Vysvědčení