II.B

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
 
Individuální konzultace - Čt 22. 11. 2018 15.00 – 18.00
 
Prosím, komunikujte se mnou prostřednictvím mailu, který je uveden v žákovské knížce, školní mail nepoužívám a zprávy z něho mi již nejsou přeposílány.
                         
                                                                                                                          Děkuji, Iva Dušková
 
 

     Zaplacené finance:       300,- sešity, papíry, čtvrtky, barevné papíry, temperové barvy – průběžně dokupuji

                                      TF 200,- divadlo, výlety… na konci roku bude opět individuálně vyúčtováno

                       

                     - plavecký kurz pro 2. ročník - únor – duben 2019 - závazné přihlášení, zdravotní způsobilost - výcvik je v rámci Tv je povinný, neúčast na kurzu je nutno doložit lékařským potvrzením  

            

   

       Nejbližší akce třídy:

 

Út 16.10. - Exkurze u hasičů - stanice Dobříš, bez učení, vhodné oblečení

 

Pá 26.10. – Program Městské knihovny Dobříš ve spolupráci s Českým rozhlasem – 100 let od vzniku republiky

 

St 14. 11.   - exkurze do svíčkárny Šestajovice 

 

 Čt 29. 11. -  Celoškolní odpolední akce na platě 2. ZŠ – „předadventní setkání" 

 

Platím z třídního fondu, další peníze na kulturní akce vyberu dle potřeby.

 

USKUTEČNĚNÉ AKCE:

Út 9.10. -  Divadlo v KD Dobříš  50,-

Čt 11.10. - Planetárium Praha - vstupné 75,-, bus 

 
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj
 • opakování – co umíme z první třídy
 • vyprávění vlastního zážitku z prázdnin
 • respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování, omluva
 • abeceda, řazení a vyhledávání slov
 • rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen
 • hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
Ma
 • sčítání a odčítání do 20
 • řešení a vytváření slovních úloh
Aj
 • pozdrav, poděkování, představování
 • jednoduché pokyny
Prv
 • vzpomínáme na prázdniny
 • opakování z 1. třídy
 • pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
 • nebezpečí na silnici, pravidla bezpečnosti
 • rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznává druhy vět
 • zdůvodňuje psaní znamének na konci vět
 • píše psací písmena a číslice podle normy psaní s důrazem na štíhlost, dodržování sklonu 75 stupňů a stejnoměrné výšky
 • čte s porozuměním nahlas i potichu
Ma
 • sčítání do 20 s přechodem desítky
 • řešení a vytváření slovních úloh
Aj
 • pojmenuje členy rodiny
 • porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv
 • rozmanitost přírody, podzim
 • ovoce a zelenina

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

leden 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv