II. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Abeceda
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený projev
 • Písemný projev
Ma
 • Číselná řada 0-20:
 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • Řešení a vytváření slovních úloh na + a –
 • Geometrie - přímá čára, lomená čára
Aj
 • Pozdrav, poděkování, představování
 • Pokyny učitele
Prv
 • Lidé a čas
 • Člověk a jeho zdraví

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv