III. A

Učivo:


březen - duben 2020

Předmět 11.3. - 17. 3. 2020 Učivo
Čj

 

Ma

 

Prv

 

Aj    
Hv Vytleskávání lidových písní.
Vv  
Pv  
Tv  
Předmět 18. 3. - 24. 3. 2020 Učivo
Čj

 

Ma

 

Prv

 

Aj  
Hv Opakování osvojených písní, které působí radost a otevírají srdce.
Vv  
Pv  
Tv Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu.
Příprava organismu pro různé pohybové činnosti.
Základní zásady bezpečnosti a hygieny při pobytu v přírodě.
Předmět 25. 3. - 31. 3. 2020 Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    
Hv Poslech relaxační hudby.
Vv  
Pv  
Tv Cvičení pro pevné tělo
https://www.youtube.com/watch?v=aMXn1HSWLWM
Předmět 1. 4. - 7. 4. 2020 Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    
Hv Pohybem reaguje na znějící hudbu.
Vv Alternativní použití linie, plochy a textury.

Zdobení kraslic.
Inspirace viz:
https://www.ceskykutil.cz/clanek-16515-video-malovani-tradicnich-kraslic
https://www.youtube.com/watch?v=PK0DIACh0Mk
https://www.youtube.com/watch?v=gRA8uN0e8ps
Pv  
Tv Ve zdravém těle zdravý duch....takže 3, 2, 1....teď
https://www.youtube.com/watch?v=3pdJoMZA5tY