VIII.D

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Opakování učiva 7. ročníku. Národní jazyk a jeho útvary.
KSV: Inzerát, objednávka.
LV: Starší literatura.
Nj Moje koníčky - činnosti během týdne, gramatika, dopis.
Inf  
Fy Opakování učiva 7. ročníku. Práce, výkon.
 Občanská válka v Anglii, vývoj ve Francii a v USA.
Rj Opakování učiva 7. ročníku
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Pavlíková - opakování, přítomné časy - popis pravidelných činností (př. čas prostý) a popis probíhajících dějů (př. čas průběhový)
Ma oakování učiva 7. ročníku, 2. mocnina a odmocnina
Che Úvod do chemie, laboratorní nádobí, látky a tělesa.
Opakování, 
Ze Opakování Asie. Úvod do Evropy.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Nauka o slovní zásobě, tvoření slov, slova přejatá.
LV: Renesanční literatura.
KSV: Objednávka.
Nj Činnosti během týdne, e-mail, časování sloves.
Inf  
Fy Účinnost. Pohybová a polohová energie. Přeměna energie. Vnitřní energie.
Dějiny Francie a Ruska. Habsburská monarchie v 18. století.
Rj L5 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - slovesa v minulém čase, moje rodina
Ma 2. mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
Che Voda, vzduch, směsi.
Původ a vývoj člověka, povrch těla.
Ze Poloha,členitost,vodstvo,podnebí a hospodářství Evropy.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Slovní druhy -  mluvnické kategorie, pravopis.
LV: Renesanční literatura. Romantismus.
KSV: Objednávka. Žádost.
Nj  L6 - dopis, Vídeň, zápor.
Inf  
Fy Teplo. Tepelná výměna vedením a prouděním. Měření a výpočet tepla.
 Dějiny českých zemí. Kultura v 17. a 18. stol.
Rj A1L6 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Pavlíková - vyjádření budoucnosti (will, going to)
Ma Pythagorova věta, kruh, kružnice, válec
Che Směsi.
Opěrná a pohybová soustava.
Ze Státy Evropy.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Pavlíková - opakování nepravidelných sloves, vánoční zvyky
Ma kruh, kružnice, válec
Che  
 
Ze  

leden 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma mocniny s přirozeným mocnitelem
Che  
 
Ze  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  
 
Ze  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  
 
Ze  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  
 
Ze  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  
 
Ze  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  
 
Ze