IV.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.

Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj Opakujeme učivo 3.ročníku. Nauka o slově, význam slov, stavba slov, vyjmenovaná slova, čtení s porozuměním, práce s textem.   
 
Ma Opakujeme učivo 3.ročníku. Matematické operace v oboru do 1000, číselná řada, slovní úlohy, body, přímky, úsečky.
Vl Historie a časové údaje, starší české dějiny, historie regionu.
Aj Opakujeme učivo 3.ročníku. Upevňujeme fráze.
Přv Živá a neživá příroda, ekologie.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

leden 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv