IV.D

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 

Poděkování všem rodičům, kteří se svými výrobky podíleli na čtvrtečním jarmarku. Děkuji za třídu i školu. H. Subhanová

 
 
OBLEČENÍ NA TV:  Děti na TV přecházejí mezi pavilónem a tělocvičnou. Nemohou v zimě přecházet v tričku a kraťasech. Zvolte teplější variantu cvičebního úboru.
 
 
Odkazy pro domácí procvičování a doplňování učiva:

www.rysava.websnadno.cz

www.onlinecviceni.cz

www.skolakov.eu

www.kaminet.cz

 

Doučování  v tomto školním roce vede paní učitelka Klára Sudová. Vždy v úterý od 6.55 do 7.40  v naší třídě. 

 

Plánované akce 1. pololetí:

19.12.2018 - Kino Příbram, cena 200,-Kč (vstupné 60,-Kč, doprava cca 50,-Kč, 90,-Kč je doplatek za dopravu na zámek Loučeň) Sraz v 8.00 ve třídě, odjezd v 9.00, návrat mezi 12 - 13.30. Sebou svačinu, slušné oblečení, kapesné na dobroty. Výuka bude ukončena po návratu z akce.

                  


Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Čtení
JV: Nauka o slově - význam slov, stavba slova
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Opakování znalostí z 3. ročníku.  Čtení a zápis čísel, číselná osa, porovnávání čísel, vztahy mezi sčítáním a odčítáním, sčítání a odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy. Vše v oboru do 1000.
Vl Časová osa. Starší české dějiny. Historie regionu. Dávní Slované. 
Aj Okruh škola - pozdravy, pokyny učitele, používání čísel 0 - 10
Přv Propojení prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody. Živá příroda.Potravní řetězce. Ekologie.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Čtení a naslouchání
JV: Stavba slova
     Vyjmenovaná slova
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Čtení a zápis čísel, číselná osa, porovnávání čísel, vztahy mezi sčítáním a odčítáním, sčítání a odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy. Vše v oboru do 1000.
Vl Starší české dějiny: V dobách přemyslovských knížat
Aj Okruh škola - vyplní o sobě základní údaje, zeptá se " Co je to? Je to velké, malé?", používá krátké odpovědi Ano, je. Ne, není. Používá barvy.
Přv V lese, žák rozpozná a popíše některé lesní rostliny, houby a živočichy.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Mluvený a písemný projev
JV: Slovní druhy - podstatná jména
LV: Tvořivé činnosti s textem

 
Ma Násobení a dělení v oboru do 1000, vztahy mezi násobením a dělením, pamětné násobení a dělení jednociferným číslem.
Vl Starší české dějiny: Za vlády přemyslovských králů, Lucemburkové
Aj Sloveso to be ve všech osobách, otázce i v záporu, sloveso to like v kladu, otázce i v záporu
Přv V lese, žák rozpozná a popíše některé lesní rostliny, houby a živočichy.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Mluvený a písemný projev
JV: Podstatná jména
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Písemné sčítání a odčítání, písemné násobení jedno a dvouciferným činitelem.
Vl Starší české dějiny: Lucemburkové na českém trůně. Husitské války.
Aj Zeptá se a odpoví co má a nemá rád/a, používá sloveso LIKE v kladu, záporu i otázce, umí krátce odpovědět- YES, I DO./NO, I DON´T.
Přv U lidských obydlí.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma Zaokrouhlování na ststicíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky. Pamětné dělení a násobení čísel do 1 000 000 jednociferným číslem. 
Vl Starší české dějiny: Jagellonci na českém trůnu. Počátky vlády Habsburků.
Aj Žák používá sloveso TO HAVE GOT  ve všech osobách, otázce i záporu 
Přv Na poli a na louce.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Žák popíše obrázek, určí co je podle popisu na obrázku, pojmenuje nábytek a místnosti v domě
Přv  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Žák pojmenuje nejbližší členy rodiny a hovoří o nich
Přv  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Okruh oblečení, odpovídá a tvoří otázky týkající se věcí, které někomu patří, přivlastňuje věci
Přv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Používá sloveso CAN, pojmenuje části těla, hlavy
Přv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Žák řekne co umí a neumí, okruh léto
Přv  

 

Rodiče obstarají:

Potřeby na Vv a Pv

kufřík nebo krabice na výtvarné potřeby, zástěra (nebo staré triko), igelitový ubrus (či jiné krytí na lavici), anilinové barvy, tempery, tuš, štětce 6ks (tenké i široké, kulaté i ploché), kelímek na vodu, paleta, hadřík, modelína, voskovky, suché pastely, pastelky, fixy, tužky č. 1,2,3, mikrofix černý 2x, modrý 1x, lepidlo, nůžky, guma, ořezávátko

Další školní potřeby

obaly na učebnice a sešity, kalkulačka (klasická, ne v mobilu), rýsovací potřeby (dlouhé pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, tužky č. 2, 3), krabička papírových kapesníků, oblečení a obutí na Tv, školní diář pro školní rok 2018/19

 

Škola hromadně zakoupí rodiče uhradí v září 230,-Kč:

sešity do všech vyučovacích předmětů na celý školní rok, podložky (lenoch) do sešitů A4, A5, čtvrtky, barevné papíry na Vv a Pv, drobný výtvarný materiál( krepové papíry, špejle, špachtle, papírové tácky, stuhy, příze,…)