IV.D

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 

Informace k lyžařskému výcviku:

termín: v týdnu 25.2. - 3.3.2019
cena do 6.000,- kč 
kapacita 40 dětí
přihlášky děti dostanou ve škole koncem října
více info M. Ciboch
 
 
Odkazy pro domácí procvičování a doplňování učiva:

www.rysava.websnadno.cz

www.onlinecviceni.cz

www.skolakov.eu

www.kaminet.cz

 

Doučování  v tomto školním roce povede paní učitelka Klára Sudová. Vždy v úterý od 6.55 do 7.40  v naší třídě. První hodina již 18.9.

 

Plánované akce 1. pololetí:

23.10.2018 - Divadlo Příbram, předstanení Vinnetou, Cena 100,-Kč (budu vybírat v týdnu před akcí)

9.11.2018 – Historie města Dobříše, Muzeum Dobříš, cena 35,-Kč

29.11.2018 - Vánoční zastavení

19.12.2018 - kino Příbram

 


Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Čtení
JV: Nauka o slově - význam slov, stavba slova
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Opakování znalostí z 3. ročníku.  Čtení a zápis čísel, číselná osa, porovnávání čísel, vztahy mezi sčítáním a odčítáním, sčítání a odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy. Vše v oboru do 1000.
Vl Časová osa. Starší české dějiny. Historie regionu. Dávní Slované. 
Aj Okruh škola - pozdravy, pokyny učitele, používání čísel 0 - 10
Přv Propojení prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody. Živá příroda.Potravní řetězce. Ekologie.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Čtení a naslouchání
JV: Stavba slova
     Vyjmenovaná slova
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Čtení a zápis čísel, číselná osa, porovnávání čísel, vztahy mezi sčítáním a odčítáním, sčítání a odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy. Vše v oboru do 1000.
Vl Starší české dějiny, v dobách Přemyslovských knížat a králů.
Aj Okruh škola - vyplní o sobě základní údaje, zeptá se " Co je to? Je to velké, malé?", používá krátké odpovědi Ano, je. Ne, není. Používá barvy.
Přv V lese, žák rozpozná a popíše některé lesní rostliny, houby a živočichy.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj
 
Ma Násobení a dělení v oboru do 1000, vztahy mezi násobením a dělením, pamětné násobení a dělení jednociferným číslem.
Vl Starší české dějiny, Lucemburkové.
Aj Sloveso to be ve všech osobách, otázce i v záporu, sloveso to like v kladu, otázce i v záporu
Přv U lidských obydlí, žák rozpozná a popíše některé vybrané rostliny a živočichy z nejbližšího okolí člověka.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Zeptá se a odpoví co má a nemá rád/a, používá sloveso LIKE v kladu, záporu i otázce, umí krátce odpovědět- YES, I DO./NO, I DON´T.
Přv  

leden 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Žák používá sloveso TO HAVE GOT  ve všech osobách, otázce i záporu 
Přv  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Žák popíše obrázek, určí co je podle popisu na obrázku, pojmenuje nábytek a místnosti v domě
Přv  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Žák pojmenuje nejbližší členy rodiny a hovoří o nich
Přv  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Okruh oblečení, odpovídá a tvoří otázky týkající se věcí, které někomu patří, přivlastňuje věci
Přv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Používá sloveso CAN, pojmenuje části těla, hlavy
Přv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Žák řekne co umí a neumí, okruh léto
Přv  

 

Rodiče obstarají:

Potřeby na Vv a Pv

kufřík nebo krabice na výtvarné potřeby, zástěra (nebo staré triko), igelitový ubrus (či jiné krytí na lavici), anilinové barvy, tempery, tuš, štětce 6ks (tenké i široké, kulaté i ploché), kelímek na vodu, paleta, hadřík, modelína, voskovky, suché pastely, pastelky, fixy, tužky č. 1,2,3, mikrofix černý 2x, modrý 1x, lepidlo, nůžky, guma, ořezávátko

Další školní potřeby

obaly na učebnice a sešity, kalkulačka (klasická, ne v mobilu), rýsovací potřeby (dlouhé pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, tužky č. 2, 3), krabička papírových kapesníků, oblečení a obutí na Tv, školní diář pro školní rok 2018/19

 

Škola hromadně zakoupí rodiče uhradí v září 230,-Kč:

sešity do všech vyučovacích předmětů na celý školní rok, podložky (lenoch) do sešitů A4, A5, čtvrtky, barevné papíry na Vv a Pv, drobný výtvarný materiál( krepové papíry, špejle, špachtle, papírové tácky, stuhy, příze,…)