IX. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Vývoj českého jazyka, norma, kodifikace, skupiny evropských jazyků, dělení slovanských jazyků, pravopis.
LV: Opakování literární teorie. Česká a světová literatura přelomu 19. a 20. století.
KSV: Řečnická cvičení, tvořivé psaní, práce s textem.
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma Opakování učiva 8.ročníku. Rovnice s neznámou ve jmenovateli.
Opakování učiva 8.ročníku, vznik Země a Sluneční soustavy
Nj  Opakování učiva 8. ročníku, cestování.
Dě   Vznik ČSR.  Mezi světovými válkami.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Opakování učiva z osmé třídy.
Fy Magnetické jevy, cívka s proudem, elektromotor, působení mg pole na vodič, elektromag. indukce.
Ov Demokracie, Samosprávné celky CR

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Zvuková stránka jazyka
LV: Česká a světová literatura 1. poloviny 20. století
KSV: Tiskopisy, úřední dopis
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj  L1 - Náš dům
Dě   Totalitní režimy. ČSR.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Kyselost a zásaditost, pH, kyseliny, hydroxidy
Fy Periodický děj, střídavý proud, transformátory, rozvodná síť, vedení el. proudu v kapalinách
Ov Politický pluralismus, pol.strany, opozice X koalice. Volby v CR, Volební právo

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che  
Fy  
Ov Ustava CR, Moc zákonodárná a výkonná, Prezident jeho volba a pravomoci

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ov Moc soudní, NKU,CNB

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze