IX. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Vývoj českého jazyka, norma, kodifikace, skupiny evropských jazyků, dělení slovanských jazyků, pravopis.
LV: Opakování literární teorie. Česká a světová literatura přelomu 19. a 20. století.
KSV: Řečnická cvičení, tvořivé psaní, práce s textem.
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma Opakování učiva 8.ročníku. Rovnice s neznámou ve jmenovateli.
Opakování učiva 8.ročníku, vznik Země a Sluneční soustavy
Nj  Opakování učiva 8. ročníku, cestování.
Dě   Vznik ČSR.  Mezi světovými válkami.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Opakování učiva z osmé třídy.
Fy Magnetické jevy, cívka s proudem, elektromotor, působení mg pole na vodič, elektromag. indukce.
Ov Demokracie, Samosprávné celky CR
Ze Opakování učiva 8. ročníku.

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Zvuková stránka jazyka
LV: Česká a světová literatura 1. poloviny 20. století
KSV: Tiskopisy, úřední dopis
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma Rovnice s neznámou ve jmenovateli. Podobnost.
 
Nj  L1 - Náš dům
Dě   Totalitní režimy. ČSR.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Kyselost a zásaditost, pH, kyseliny, hydroxidy
Fy Periodický děj, střídavý proud, transformátory, rozvodná síť, vedení el. proudu v kapalinách
Ov Politický pluralismus, pol.strany, opozice X koalice. Volby v CR, Volební právo
Ze Česká republika - základní údaje, geomorfologie, povrch, podnebí.

listopad 2019

Předmět JVUčivo
Čj
JV: Tvarosloví 
LV: Literatura mezi válkami, 2. sv. válka
KSV: Úvaha, publicistické útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma Soustavy rovnic.Slovní úlohy.
Vlastnosti a použití kyselin, soli - názvosloví.
Nj  L1 - popis domu a místností.
Dě   ČSR mezi světovými válkami.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Názvosloví solí.
Fy Vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech a polovodičích
Ov Ustava CR, Moc zákonodárná a výkonná, Prezident jeho volba a pravomoci
Ze Vodstvo ČR, půdy, ochrana přírody, zemědělství.

prosinec 2019

Předmět JVUčivo
Čj
JV: Tvarosloví - ohebné slovní druhy
LV: Odraz druhé světové války v české a světové literatuře
KSV: Publicistické útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma Slovní úlohy - pohyb.
 
Nj  Činnosti během roku, slovesa s odlučitelnou předponou; L2 - telefonování+pozvání.
Dě  Druhá světová válka - úvod.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Vlastnosti a použití solí.
Fy Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními. Elektromagnetické vlny a záření.
Ze ČR - obyvatelstvo, sídla, těžba, průmysl.
Ov Moc soudní, NKU,CNB

leden 2020

Předmět Učivo
Čj
JV: Gramatické kategorie sloves - dokončení, skladba
LV: Česká poezie
KSV: Publicistické útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma Lineární funkce.
 
Nj  L2 -  telefonické pozvání, procvičování nepravidelných sloves
Dě   2. světová válka - 2. etapa.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Vlastnosti a použití solí, výpočty z chemických rovnic.
Fy Elektromagnetické vlny a zářeni, vlastnosti světla, odraz světla.
Ze ČR - doprava, služby, zahraniční obchod.

únor 2020

Předmět Učivo
Čj
JV: Skladba
LV: Česká divadelní tvorba. Literatura 2. poloviny 20. století.
KSV: Publicistické útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj  4.pád osobních zájmen; jednoduchý popis cesty
Dě  Protektorát Čechy a Morava. Důsledky války.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Redoxní reakce, rychlost chemických reakcí.
Fy Optika
Ze Oblasti ČR, správní dělení, Praha, Středočeský kraj.

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj  L3 - Můj den- části dne, činnosti.
Dě   
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che  
Fy  
Ze Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj.

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che  
Fy  
Ze Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj.

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che  
Fy  
Ze Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskosklezský kraj. 

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che  
Fy  
Ze Okres Příbram, obec Dobříš, ochrana životního prostředí v ČR.