www.eva-kuhnova.estranky.cz/IX.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj jv - vývoj českého jatyka, rozdělení slov. jazyků, jiné skupiny evropských jazyků
lv - Literární druhy a žánry + Literární teorie
ksv - řečnická cvičení
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/. Opakování učiva 8.ročníku.
Ma Opakování učiva 8. ročníku. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli.
Opakování a doplnění učiva z osmé třídy.
Nj   Bydliště - popis, nepravidelná slovesa, předložky.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Opakování, kyseliny a zásady.
Fy magnetické jevy, cívka s proudem, elektromotor, působení magnetického pole na vodič, elektromagnetická indukce
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj

jv -Zvuková stránka jazyka+ Odborné jazykové příručky + slovní zásoba

lv - Česká a světová literatura na počátku 20. století

ksv -Řečnická cvičení

-diskuse

(tvořivá práce s textem, tvořivé psaní)
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/, Used to.
Ma

Slovní úlohy o společné práci. Podobné rovinné útvary. Věty o podobnosti trojúhelníků. Poměr podobnosti. Dělení úsečky v daném poměru. Zmenšení a zvětšení rovinných obrazců v daném poměru.

Opakování učiva z osmého ročníku.
Nj  Popis domu, pokoje. Počasí. Nepravidelná slovesa.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Kyseliny, zásady.pH, neutralizace.
Fy periodický děj, střídavý proud - vznik, měření
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizích  slov + Skladba
lv - 1. světová válka
ksv - Úvaha
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/ Minulé časy.
Ma

Řešení soustavy lineárních rovnic : metodou sčítací, metodou dosazovací. Slovní úlohy řešené soustavou rovnic o 2 neznámých. Slovní úlohy - směsi, roztoky.

Mineralogie.
Nj   Moje město, popis cesty, předložky se 4. pádem.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Soli.
Fy transformátory, rozvodná síť, vedení el. proudu v kapalinách a v plynech
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Literatura mezi světovými válkami
ksv - Administrativní útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Předpřítomný čas
Ma

Slovní úlohy o pohybu.

Nerosty.
Nj   Orientace ve městě, zájmena ve 4. pádě, popis cesty.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Vlastnosti a použití solí, redoxní reakce.
Fy vedení elektrického proudu v polovodičích, bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

leden 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Literatura - 2. světová válka
ksv - Administrativní útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/  Question tags."Teenager's reading habits".
Ma

FUNKCE - funkční závislost veličin, zápis funkce, definiční obor funkce, obor hodnot funkce, graf lineární funkce, přímá úměrnost, konstantní funkce.

Nerosty, horniny.
Nj   Můj den - průběh dne, časové údaje, způsobová slovesa.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Redoxní reakce, elektrolýza.
Fy elektromagnetické vlny a záření
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis


O