IX. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Útvary národního jazyka
lv - Literatura literatura první poloviny 20. století
lv - Řečnická cvičení
 
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/ Opakování přítomné časy.
Ma Opak. učiva 8.roč. Rovnice s neznámou ve jmenovateli.
 
Opakování učiva 8.ročníku, vznik Země a Sluneční soustavy
Nj  Opakování slovní zásoby, téma: můj dům
Dě   Vznik ČSR. Mezi světovými válkami.
Rj  Opakování učiva 8. ročníku. Škola - předměty, gramatika, konverzace.
Che Opakování učiva 8. ročníku.
Fy Magnetické jevy, cívka s proudem, elektromotor, působení mg pole na vodič, elektromag. indukce.
Ze ČR-poloha v Evropě,přírodní poměry.

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Zvuková stránka jazyka, slovní zásoba a význam slova + tvoření slov
lv - Literatura první polovuiny 20. století
ksv - Řečnická cvičení - tvořivá práce s textem
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma Rovnice s neznámou ve jmenovateli. Podobnost.
 
Nj   
Dě   Totalitní režimy. ČSR.
Rj  Lekce 1 - škola.
Che Kyselost a zásaditost, pH, kyseliny, hydroxidy
Fy Periodický děj, střídavý proud, transformátory, rozvodná síť, vedení el. proudu v kapalinách
Ze Podnebí a vodstvo ČR.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví
lv - Literatura první poloviny 20. století
ksv - Administrativní útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/ Present perfect- předpřítomný čas,been,gone.
Ma Podobnost,  Soustavy dvou lineárních rovnic. Slovní úlohy.
 
Nj   
Dě   ČSR mezi světovými válkami.
Rj  Měsíce, minulý čas, škola - popis.
Che Vlastnosti a použití kyselin, soli - názvosloví.
Fy Vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech a polovodičích.
Ze Řeky.Jezera.Přehrady.Půdy.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Pravopis cizích slov + Skladba
lv - Česká divadelní tvorba
ksv - Administrativní útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba
lv - Česká poezie
ksv - Publicistické útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba
lv - Spolupráce autorů
ksv - Publicistické útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba
lv - Literatura po roce 1989
ksv - Publicistické útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba
lv - Literatura po roce 1989
ksv - Publicistické útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Shrnutí a procvičování učiva 2. stupně
lv - Liteatura pro děti a mládež
ksv - Studijní čtení
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Ročníková práce
lv - Literární teorie
ksv - Souhrn. poučení o slohu
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma  
 
Nj   
Dě   
Rj  
Che  
Fy  
Ze