IX.C - Učivo po dobu uzavření školy.

25. března - 31. března 2020

26.03.2020 18:51
Předmět Učivo  25. - 31.3. Čj lv - Literatura 2. poloviny 20. století - daný text si zapište do literárních sešitů a naučte. jv - Souvětí souřadné a podřadné -  pokračovat ve vyplňování jednotlivých cvičení v PRACOVNÍM SEŠITĚ. (Vzadu v...

11. března - 24. března 2020

26.03.2020 18:49
Předmět Učivo  11. - 17.3. Čj UČIVO  NA  14  DNÍ: Zopakovat učivo: VĚTA  DVOJČLENNÁ  A  JEDNOČLENNÁ + větné ekvivalenty -vypracovat všechna cvičení v PRACOVNÍM SEŠITĚ (modrý) - str.15 / cv.37, str.16 / cv.38, str. 17 / cv....