IX. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
jv - Útvary národního jazyka
lv - Literatura první poloviny 20. století
ksv - Řečnická cvičení
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/ Opakování přítomné časy.
Ma Opak. učiva 8.roč. Rovnice s neznámou ve jmenovateli.
Opakování učiva 8. ročníku (nervová soustava, rozmnožovací soustava).
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5.- 8. ročníku ( základní pojmy, hardware, software,  textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, program na tvorbu prezentací, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, internet, komprimace a dekomprimace dat, ... ).
Nj  Opakování učiva 8. ročníku;cestování.
Dě   Vznik ČSR. Mezi světovými válkami.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Opak. učiva 8. roč. Kyseliny.
Fy Opak. učiva 8. roč. Magnety, magnetické pole.
Ze ČR-poloha v Evropě,přírodní poměry.

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Zvuková stránka jazyka, slovní zásoba a význam slova + tvoření slov
lv - Literatura první polovuiny 20. století
ksv - Řečnická cvičení - tvořivá práce s textem
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma Podobnost.
 
Inf

 

Nj  L1 - Náš dům
Dě   Totalitní režimy. ČSR.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Hydroxidy. Soli
Fy Střídavý proud.
Ze Podnebí a vodstvo ČR.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví
lv - Literatura první poloviny 20. století
ksv - Administrativní útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/   Present perfect, been,gone.
Ma Soustavy dvou lineárních rovnic. Slovní úlohy.
 
Inf

 

Nj  L1 - popis domu a místností.
Dě   ČSR mezi světovými válkami.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Soli- vlast. a použití. Neutralizace.
Fy Vedení proudu v kapalinách a plynech.
Ze Řeky.Jezera.Přehrady.Půdy.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Pravopis cizích slov + Skladba
lv - Česká divadelní tvorba
ksv - Administrativní útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/ Nouns and adjectives.
Ma Sovní úlohy o pohybu.
 
Inf

 

Nj  Činnosti během roku, slovesa s odlučitelnou předponou; L2 - telefonování+pozvání.
Dě  Druhá světová válka - úvod.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Chemické reakce.
Fy Polovodiče.
Ze Půdy.Ochrana přírody.Obyvatelstvo.

leden 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba
lv - Česká poezie
ksv - Publicistické útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/ Health and safety, subject and object relative clauses.
Ma Lineární funkce.
 
Inf

 

Nj  L2 -  telefonické pozvání, procvičování nepravidelných sloves
Dě   Druhá světová válka - 2. etapa.
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Redoxní reakce.
Fy Elektromagnetické vlny a záření.
Ze Průmysl.Zemědělství.Doprava.

únor 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba
lv - Spolupráce autorů
ksv - Publicistické útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma  
 
Inf

 

Nj   
Dě   
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che  
Fy  
Ze  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba
lv - Literatura po roce 1989
ksv - Publicistické útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma  
 
Inf

 

Nj   
Dě   
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che  
Fy  
Ze  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba
lv - Literatura po roce 1989
ksv - Publicistické útvary
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma  
 
Inf

 

Nj   
Dě   
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che  
Fy  
Ze  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Shrnutí a procvičování učiva 2. stupně
lv - Liteatura pro děti a mládež
ksv - Studijní čtení
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma  
 
Inf

 

Nj   
Dě   
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che  
Fy  
Ze  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Ročníková práce
lv - Literární teorie
ksv - Souhrn. poučení o slohu
Aj S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ma  
 
Inf

 

Nj   
Dě   
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che  
Fy  
Ze  


 

jv - Skladba
lv - Česká poezie
ksv - Publicistické útvary