IX.C

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj jv - vývoj českého jatyka, rozdělení slov. jazyků, jiné skupiny evropských jazyků
lv - Literární druhy a žánry + Literární teorie
ksv - řečnická cvičení
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Pavlíková - opakování, porovnání přítomných časů (pravidelné děje x probíhající děje)
Ma Opakování učiva 8. ročníku. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli.
Opakování a doplnění učiva z osmé třídy.
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5.- 8. ročníku ( základní pojmy, hardware, software,  textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, program na tvorbu prezentací, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, internet, komprimace a dekomprimace dat, ... ).
Nj  Opakování učiva 8. ročníku
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj Opakování učiva 8. ročníku
Che Opakování, kyseliny a zásady.
Fy Opakování učiva 8. roč. Magnety.
Ze Opakování učiva  8.ročníku. Úvod ČR.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj

jv -Zvuková stránka jazyka+ Odborné jazykové příručky + slovní zásoba

lv - Česká a světová literatura na počátku 20. století

ksv -Řečnická cvičení

-diskuse

(tvořivá práce s textem, tvořivé psaní)
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Pavlíková - oblečení, móda, nakupování, vazba used to
Ma Slovní úlohy - společná práce. Podobnost. Věty o podobnosti trojúhelníků. Dělení úsečky v daném poměru, změna úsečky v daném poměru.
Opakování a doplnění učiva z osmého ročníku.
Inf Počítačové sítě. Grafický bitmapový editor –  pokročilé funkce a nástroje (retuš, klonovací razítko, ...). Textový editor – tvorba tabulky, formátování tabulky, tabulátory, data z internetu,...(+internet)
Nj  L1 - dům, předložky 3. + 4. pád
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj L1 - gramatika, slovní zásoba
Che Kyseliny a zásady, pH, neutralizace.
Fy Střídavý proud.
Ze Přírodní poměry ČR. Poloha, povrch, podnebí, vodstvo. 

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - 1. světová válka
ksv - Úvaha
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Pavlíková - předpřítomný čas, nepravidelná slovesa
Ma Soustava rovnic o dvou neznámých - sčítací a dosazovací metoda.
Mineralogie.
Inf

Historie a budoucnost počítačů (prezentace ve Wordu). Internet – jak se připojit, internetové obchody, elektronické bankovnictví, zabezpečení přenosu informací,...

Nj  L1 - pokoje a jejich zařízení
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj A2L2 - gramatika, slovní zásoba
Che Soli.
Fy  Rozvodná el. síť. Vedení el. proudu v kapalinách a plynech.
Ze  Socioekonomický zeměpis.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Literatura mezi světovými válkami
ksv - Administrativní útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Pavlíková - opakování nepravidelných sloves, vánoční zvyky
Ma Slovní úlohy o pohybu.
Nerosty.
Inf

Tabulkový editor – práce s daty, grafikou, vzorci a grafy. Samostatná práce. Internet.

Nj  L2 - Pozvání
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj A2L2 - gramatika, slovní zásoba
Che Vlastnosti a použití solí, redoxní reakce.
Fy Polovodiče.
Ze  Socioekonomický zeměpis

leden 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Literatura - 2. světová válka
ksv - Administrativní útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Pavlíková - tázací dovětky, slovní zásoba - počítače
Ma Funkce - definiční obor a obor hodnot. Lineární funkce.
Nerosty a horniny.
Inf Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). (+internet)
Nj  L 2 - Pojď s námi ...; Kam jezdíš o prázdninách?
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj L2 - gramatika, slovní zásoba
Che Výpočty z chemických rovnic..
Fy Elektromagnetické vlny.
Ze Kraje ČR

únor 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Divadelní tvorba
ksv - Administrativní útvary
 
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Pavlíková - způsobová slovesa, jídlo, zdravé stravování, lidské tělo
Ma Jehlan - sit´, povrch a objem. Kužel - sítˇ.
Horniny, vnitřní a vnější geologické děje
Inf Prezentační program – pokročilé funkce (samostatná práce). (+internet)
Nj  L 2 -  cestování, 4. pád osobních zájmen
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj A2L2 - gramatika, slovní zásoba
Che Redoxní reakce, elektrolýza.
Fy Optika.
Ze Kraje ČR

březen 2019

Předmět Učivo
Čj jv - skladba
lv - vznika a vývoj divadla, poezie
ksv - administrativní slohové útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Pavlíková: gerundimu, infinitiv, popis probíhajících dějů (použití vazby there is/there are)
Ma Kužel, koule - povrch, objem + slovní úlohy. Lomené výrazy - podmínky.
Vnitřní geologické děje.
Inf  
Nj  L3 -Můj den; části dne+denní činnosti
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj A2L3 - gramatika, slovní zásoba
Che Zdroje uhlovodíků
Fy Optika- dokončení. Jaderná fyzika.
Ze Kraje ČR

duben 2019

Předmět Učivo
Čj jv - skladba
lv - Literatura 60. a 90. let
ksv - Publicistické útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Pavlíková - legenda o králi Artušovi, Robinu Hoodovi, popis obrázků, fotografií
Ma Lomené výrazy - podmínky, hodnota, početní operace.
Vnější geologické děje, vývoj Země.
Inf  
Nj  L3 - pomáhat komu; nákupy
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj A2L3 - gramatika, slovní zásoba
Che Uhlovodíky, deriváty uhlovodíků.
Fy Jaderná fyzika. Alternativní zdroje energie.
Ze Kraje ČR

květen 2019

Předmět Učivo
Čj JV - Komplexní jazykový rozbor, souhrnné opakování, ročníková práce
LV - literatura po roce 1989
KSV - Funkční styly
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Pavlíková - trpný rod v přít. a min. čase
Ma  
Vnější geologické děje, vývoj Země
Inf  
Nj  L3 - jídlo, v supermarketu.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj  
Che  Deriváty uhlovodíků, sacharidy.
Fy Sluneční soustava.
Ze Kraje ČR.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Pavlíková - opakování učiva 9.ročníku
Ma  
 
Inf  
Nj  L4 - Můj týden, shrnutí učiva.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj  
Che  
Fy Shrnutí učiva fyziky.
Ze Kraje ČR, opakování, shrnutí učiva.

 

Opakování učiva z 8.ročníku. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli.