V.A

 

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově - stavba slova
                        - odvozování slov
Čtení s porozuměním
Vypravování
Aj Reaguje na oslovení,přivítání, rozloučení, vazba There is/are, Okruh sporty a zájmy
Ma Číselný obor 0 - 1 000 000 000
Tabulky, grafy, diagramy, číselná osa
Řešení jednoduchých nerovnic
Zaokrouhlování
Pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Řešení slovních úloh
Vl Opakování učiva 4. ročníku - baroko
                                              - bitva na Bílé hoře
                                              - doba pobělohorská
                                              - třicetiletá válka
Přv Jednoduché stroje
Inf  

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek. Podací lístek.
Aj Používá sloveso Umím/ Neumím, vyjadřuje co má a nemá rád, přítomný čas prostý,to can v otázce i v záporu
Ma Porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose, jednoduché rovnice, zaokrouhlování.
Vl Osvícenství, rozvoj průmyslu, čeští vynálezci.
Přv Energie, elektrická energie. Výroba papíru, plastů, skla, recyklace těchto materiálů.
Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj
Tvarosloví - slovní druhy, podstatná jména
Literární pojmy - přirovnání
Popis
Aj  
Ma Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, písemné sčítání a odčítání 3-4 přirozených čísel, písemné násobení až 4-ciferným činitelem.
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově samostatnosti.
Přv Magnetická síla, gravitační síla, siloměr. Vesmír.
Inf Program Malování – paleta barev. Textový editor – popis klávesnice, význam některých kláves, zobrazení znaků. Procvičování psaní znaků z klávesnice.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

leden 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf