V.A

 

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově - stavba slova
                        - odvozování slov
Čtení s porozuměním
Vypravování
Aj Reaguje na oslovení,přivítání, rozloučení, vazba There is/are, Okruh sporty a zájmy
Ma Číselný obor 0 - 1 000 000 000
Tabulky, grafy, diagramy, číselná osa
Řešení jednoduchých nerovnic
Zaokrouhlování
Pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Řešení slovních úloh
Vl Opakování učiva 4. ročníku - baroko
                                              - bitva na Bílé hoře
                                              - doba pobělohorská
                                              - třicetiletá válka
Přv Jednoduché stroje
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek. Podací lístek.
Aj Používá sloveso Umím/ Neumím, vyjadřuje co má a nemá rád, přítomný čas prostý,to can v otázce i v záporu
Ma Porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose, jednoduché rovnice, zaokrouhlování.
Vl Osvícenství, rozvoj průmyslu, čeští vynálezci.
Přv Energie, elektrická energie. Výroba papíru, plastů, skla, recyklace těchto materiálů.
Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj
Tvarosloví - slovní druhy, podstatná jména
Literární pojmy - přirovnání
Popis
Aj  
Ma Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, písemné sčítání a odčítání 3-4 přirozených čísel, písemné násobení až 4-ciferným činitelem.
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově samostatnosti.
Přv Magnetická síla, gravitační síla, siloměr. Vesmír.
Inf Program Malování – paleta barev. Textový editor – popis klávesnice, význam některých kláves, zobrazení znaků. Procvičování psaní znaků z klávesnice.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj Tvarosloví - podstatná jména
Blahopřání
Literární pojmy - divadlo, film
Aj  
Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vl 1. světová válka, vznik Československé republiky a život v ní, vyhlášení protektorátu, 2. světová válka
Přv Vesmír. Střídání dne a noci. Střídání ročních období.
Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

leden 2019

Předmět Učivo
Čj Rozlišování druhů přídavných jmen, osvojování si pravopisu tvrdých a měkkých přídavných jmen.
Vzkazy, inzeráty
Orientace v nabídce literatury pro děti
Aj  
Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou násobením i na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vl Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce - obnova demokracie
Přv Vesmír. Střídání dne a noci. Střídání ročních období.
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...) .

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf