V. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj Opakujeme učivo 1-4.ročníku
Aj Opakujeme učivo 2-4.ročníku. Okruh - aktivity (sporty) a zájmy. Vazba There is/ are
 
Ma Opakujeme učivo 1-4.ročníku
Vl Opakujeme učivo 4.ročníku
Přv Opakujeme učivo 4.ročníku
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj Gramaticky správné tvary slov a jejich užití, čtení s porozuměním, popis.
Aj Okruh - jídlo a pití, okruh - tělo a zdraví
Ma Grafy a tabulky, slovní úlohy, zlomky a jejich porovnávání, konstrukce trojúhelníka.
Vl Starší české dějiny.   
Přv Magnetické a gravitační síly.
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj Slovní druhy a jejich kategorizace, koncovky podstatných jmen a jejich skloňování. Čtení a umělecký přednes, píšeme blahopřání.
Aj
Okruh - aktivity v jednotlivých ročních obdobích, počasí, přítomný čas prostý
Ma Matematické operace se zlomky se stejným jmenovatelem, slovní úlohy, grafy, číselný obor do 1miliardy, mnohoúhelníky a jejich obvody, jednotky obsahu.
Vl První a druhá světová válka.   
Přv Elementární poznatky o vesmíru.
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

leden 2020

Předmět Učivo
Čj Přídavná jména a jejich druhy, vzkazy a inzeráty, rozbor jednoduchých literárních textů.
Aj Sloveso to have got ve všech osobách, otázce i v záporu
Ma Matematické operace v písemné podobě s vícecifernými čísly, slovní úlohy, čtvercová síť.
Vl Poválečný vývoj a období k Sametové revoluci.
Přv Střídání denních a ročních období.
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

únor 2020

Předmět Učivo
Čj Pravopis přídavných jmen, skloňování podle vzorů, druhy zájmen, čtení s porozuměním, článek do časopisu.   
Aj Okruh - lidé, povolání. Používá přítomný čas prostý. Volnočasové aktivity. Otázka: Do you?
Ma Písemné dělení a násobení, zápis a porovnání desetinného čísla, obvod a obsah rovinných útvarů.
Vl Poválečný vývoj po r.1945, ČR - demokratické principy, EU.
Přv Počasí a podnebí
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/