V. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Vypravování
JV. Nauka o slově
LV: Činnost s textem
Aj Představování, osobní údaje, pozdravy. Neurčitý člen a, an. Příkazy. Číslovky 1 – 100. Abeceda, hláskování.
Ma Opakování ze 4. ročníku. Sčítání, odčítání, násobení, dělení. Geometrie- opakování. Bod, přímka, úsečka.....
Vl Novější české dějiny
Přv Jednoduché stroje
Inf  

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj Množné číslo podstatných jmen, vazba there is, there are, názvy zemí, časování slovesa být, zápor, otázka, slovosled ve větě
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf