V.B

 

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj

Opakování učiva ze 4. ročníku

JV: stavba slova, odvozování slov

KSV: čtení, písmený projev-vypravování

LV: čtený text a jeho rozbor

Aj představování, osobní údaje, pozdravy, číslovky 0-100, abeceda hláskování opakování, vazba THERE IS/ARE
Ma Opakování učiva ze 4. ročníku.
Vl Opakování učiva ze 4. ročníku.
Přv Jednoduché stroje, jejich principy, pokusy
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek. Podací lístek.
Aj množné číslo podstatných jmen, rodina, názvy zemí, časování slovesa BÝT-zápor, otázka
Ma Porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose, jednoduché rovnice, zaokrouhlování.
Vl Osvícenství, rozvoj průmyslu, čeští vynálezci.
Přv

Energie, elektrická energie. Výroba papíru, plastů, skla, recyklace těchto materiálů.

Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj

Popis. Slovní druhy, podstatná jména. Další literární pojmy. Přirovnání.

Aj dny v týdnu, měsíce, doplňovací otázky (what, how, where...), časování slovesa TO HAVE
Ma Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, písemné sčítání a odčítání 3 až 4 přirozených čísel, písemné násobení až 4-ciferným činitelem. Zdokonalování techniky rýsování.
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově samostatnosti.
Přv

Magnetická síla, gravitační síla, siloměr. Vesmír.

Inf Program Malování – paleta barev. Textový editor – popis klávesnice, význam některých kláves, zobrazení znaků. Procvičování psaní znaků z klávesnice.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj

Slovní druhy. Podstatná jména. Přirovnání. Blahopřání. Divadlo. 

Aj zvířata, barvy, vyučovací předměty, svátky- Vánoce, Nový rok
Ma

Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony.

Vl

2. světová válka. Poválečný vývoj Československa.

Přv

Magnetická síla, gravitační síla, siloměr. Vesmír.

Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

leden 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj hodiny, určování času, sporty, zdravý způsob života, přítomný čas prostý-PRESENT SIMPLE
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj PRESENT SIMPLE- opakování, zájmy, volnočasové aktivity, povolání, jídlo a pití
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj můj pokoj, vybavení bytu, předložky místa, Velikonoce-EASTER
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj sloveso CAN- zápor, otázka, město, mapa, popis počasí
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj popis lidí, lidské tělo, přítomný čas průběhový-PRESENT CONTINUOUS
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj oblečení, nakupování, prázdninové aktivity
Ma  
Vl  
Přv  
Inf