VI.B

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

 

 

 

únor 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/ Popis lid. těla pomocí to have, to be,  Přítomný čas prostý.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Inf

Tabulkové programy. Tabulkový editor Excel – formát buňky, velikost sloupce a řádku, ...

(+ internet)

F Fyzikální veličina délka a hmotnost.
Ma Osová souměrnost (shodné útvary, osa, zobrazení, osově souměrné útvary). Trojúhelníky - vnitřní, vnější úhly, trojúhelníky ostroúhlé, pravoúhlé, tupoúhlé, rovnostranné, rovnoramenné, obecné..
ČJ JV: Číslovky, slovesa
LV: Pověsti, bajky
KSV: Objednávka, telefonní a elektronická komunikace
Bezobratlí a obratlovci v lese.
Ov Vlast, národ, nacionalismus, xenofóbie, rasismus.
Z   Hydrosféra

březen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/   Přítomný čas prostý. 
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma Trojúhelník - výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná, vepsaná.
F Fyzikální veličina objem.
ČJ JV: Podmět a přísudek.
LV: Bajky, kroniky
ksv - manipulace v masmédiích
Př  Ptáci a savci v lese, vztahy živočichů a rostlin v lese.
Ov Státí svátky, obec, mateřština.
Inf

Vytvoření jednoduché tabulky v tabulkovém editoru. Internet (vyhledávání dat pro vytvořenou tabulku).

Pedosféra 

duben 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/       Předložky místa.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
F Hustota.
Ma Dělitelnost přirozených čísel (dělitel, násobek, znaky dělitelnosti, prvočíslo, číslo složené, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek).
ČJ JV: Shoda přísudku s podmětem. Rozvíjející větné členy - předmět
LV: Kronika
KSV: Vlastní tvořivé psaní
 Biosféra
Inf

Práce ve fotoeditoru PhotoFiltre, pokročilejší nástroje ( gama korekce, změna ostrosti a jasu, rámeček, ... ). Získání obrázku z internetu nebo jiného úložiště a jeho vložení do textového nebo tabulkového editoru. OS Windows ( funkce kláves Ctrl, Alt, Shift, PrtScr, Numlock,... ).

(+ internet)
Voda a její okolí, rostlinstvo rybnika.
Ov Mimořádná událost, varovné signály, činnost IZS.
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/