VII. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Ma Opakování učiva 6.ročníku. Zlomky - čitatel, jmenovatel, rozšiřování, porovnávání.
Čj  jv - Obecná jazykověda
lv- Poezie
ksv- Vypravování
Dě   Opakování starověku. Raný středověk - úvod.
Ze Opakování z 6. ročníku, + světadíly a oceány.
Fy Opak. učiva 6. roč. Klid a pohyb těles.
Aj  S.Pavlíková: představování, osobní údaje, pozdravy opakování - sloveso can, to be, have got, there is/are, přítomný čas prostý
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj Plán páce, hodnocení; abeceda, pozdravy, dny v týdnu.
Rj

 Plán práce, hodnocení, azbuka, fonetika.

Opakování učiva ze šesté třídy.

říjen 2019

Předmět Učivo
Ma Početmí operace se zlomky - +, -, :, .
Čj  jv - Velká písmena
lv - Poezie
ksv - Vypravování
Dě   Středověké státy.
Ze Afrika - úvod, členitost
Fy Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb.
Aj  S.Pavlíková: přítomný čas prostý, otázka, zápor hodiny, dny v týdnu, kalendářní rok, měsíce v roce, řadové číslovky, doplňovací otázky (when, where, how...)
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj Dny, číslovky,barvy.
Rj

 Azbuka. Lekce 1.

Buňka.

listopad 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Ohebné slovní druhy
lv - Poezie
ksv - Výpisky, výtah
Dě  České dějiny - raný středověk.
Ze Afrika - podnebí, vodstvo, povrch
Fy Síla. Skládání sil.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

S.Pavlíková - přítomný čas průběhový, popis obrázků, téma zvířata
Nj L1 - jmenuji se, bydlím.
Rj

L2 - azbuka, dialogy. 

Bakterie, sinice, kvasinky, prvoci.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Ohebné slovní druhy + neohebné slovní druhy
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Úřední dopis, žádost
Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
jv -  Opakování ohebných slovních druhů.
       Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.
lv - Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
jv -  Opakování ohebných slovních druhů.
       Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.
lv - Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
Dě  Státy v Evropě.
Ze Severní a Rovníková Afrika
Fy Newtonovy pohybové zákony.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj Vykání, formulář,časování sloves v jednotném čísle.
Rj L2 - intonace, azbuka, číslovky.
Prvoci, výtrusné rostliny.

leden 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Neohebné slovní druhy
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Objednávka
Dě   Objevné plavby. Poslední Přemyslovci.
Ze Jižní Afrika, Austrálie - úvod
Fy Otáčivé účinky síly.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj L2 - Moje rodina - členové, můj,  tvůj
Rj  L3 - azbuka, pozdravy, číslovky.
Kořen.

únor 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Neohebné slovní druhy, význam slova
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv -. Pozvánka, plakát
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 

březen 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Skladba
lv - Literární teorie
ksv - Plakát
Dě   
Ze  
Fy  
Aj 
Nj  
Rj  
 

duben 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Skladba
lv - Literární teorie
ksv - Pracovní postup
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj

 

Rj  
 

květen 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Skladba
lv - Filmová tvorba
ksv - Verbální a neverbální prostředky řeči
-gesta, mimika, postoj
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj

 

Rj  
 

červen 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Skladba
lv - Literárně výchovné činnosti
ksv - Studijní čtení
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj

 

Rj  
 

 

jv - Neohebné slovní druhy
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Objednávka