VII.B

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Ma Opakování učiva 6. ročníku. Zlomky - čitatel, jmenovatel, číselná osa, základní tvar, rozšiřování, krácení.
Čj  JV: Opakování učiva 6. ročníku, větné členy.
LV: Pohádka.
KSV: Kompozice ve vypravování.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Opakování ze 6. třídy. Světadíly a oceány. 
Fy Opakování učiva 6. roč. Klid a pohyb těles.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/, Opakování učiva 6.ročníku.
Nj Úvod do učiva, plán práce, hodnocení; L0 - abeceda, hláskování, pozdravy, dny v týdnu,rozhovory.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Opakování.
Inf

Opakování a prohloubení učiva informatiky 5. a 6. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta,... ).

říjen 2018

Předmět Učivo
Ma Zlomky - porovnávání, desetinný zlomek, zápis zlomku desetinným číslem. Sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků, slovní úlohy se zlomky. 
Čj  JV:  Ohebné slovní druhy.
LV: Mýty, báje.
KSV: Přímá řeč. Výpisky.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Arktida a Antarktida. Úvod do Afriky. 
Fy Rovnoměrný pohyb.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/,Present simple,v otázkách Wh-....,adverbs of frequency.
Nj L0 - dny, číslovky, barvy
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Biologické vědy, stavba buňky.
Inf

Software – rozdělení. Práce se schránkou počítače. Vyhledávání souboru a složky ve Windows. Elektronická pošta s přílohou. (+internet)

listopad 2018

Předmět Učivo
Ma Shodnost geometrických útvarů, shodnost trojúhelníků, věta sss, sus, usu. Opakování osové souměrnosti. Středová souměrnost.
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

prosinec 2018

Předmět Učivo
Ma Celá čísla - čísla kladná, záporná, absolutní hodnota čísla. Sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel.
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

leden 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

únor 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

březen 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

duben 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

květen 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

červen 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf