VII. C

Učivo po dobu uzavření školy.

březen až duben 2020

Předmět Učivo  11. - 17.3.
Ma https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/
Čj  PRACOVNÍ  SEŠIT (červený) - vypracovat str. 28/cv. 1; str.29 / cv.2,3,5,6; str.30 / cv.1
- do školního sešitu přepsat informace týkající se učiva PŘEDMĚT A PŘÍSLOVEČNÉ  URČENÍ - z PRACOVNÍHO  SEŠITU (červený)
-vypracovat str.31 / cv. 2,3,4 + str. 32 / cv. 1,2 + str. 33 / cv. 4,5,6
- procvičovat jednotlivá cvičení z učebnice (podmět, přísudek, předmět a příslovečné určení).

HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!
Emailové spojení: sarka.fulinova@seznam.cz   
 (Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)
Dě 

 13.3. - opakovat podle šk.seš. Husitství - bude test, + napsat do škol.seš.poznámky uč.str.109 - Ladislav Pohrobek

 16.3. zopakovat minulou látku + do škol.seš. napsat poznámky uč.str. 110,111 - Jiří z Poděbrad

20.3. - do škol.seš. poznámy str.112 a 113  Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský

Poznámky budou stručné, pouze to nejdůležitější a budeš to umět nazpaměť!

Ze Amerika.Asie-učebnice str.39-39(hranice Evropy a Asie,horizontální členitost-ostrovy,poloostrovy...,vertikální členitost-pohoří,nížiny....).
Ov-zaznamenávat průběh dne během mimořádného volna(od16.3 do 20.3.2020).
Aj S.Pavlíková : prosím své žáky, aby mne co nejdříve kontaktovali na e-mail simonapavlikova@seznam.cz

Úkoly do pátku 20.3.

Zapiš si slovní zásobu (AJ - ČJ) do šk. sešitů, téma Food and drink (banana...youghurt) z PS str.83.
Do sešitu zapiš (celá cvičení - ve větách) - učebnice str.45/cv.6b, str.45/cv.7b, str.47/cv.3C - zapiš 8 vět se some nebo any, str.47/cv.6 - podle modrého vzoru zapiš 6 otázek a 6 odpovědí.
Využívej následující stránky k procvičení učiva: https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Lucie Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
 
 
Nj
Mot. - L3 - učebnice str. 35 cv.4a - do slovníčku vypsat další vlastnosti; PS -  str. 26/ cv.2,3; str. 27/ cv. 4,5,6.(do 25.3.)
Pall. - Slovíčka 4.lekce, první třetina,  doplnit PL 0až2.  2.týden sl. 4.lekce druhá třetina,  PL 3 lekce doplnit. 
 
Rj  Jazyky a národy,časování, telefonování.Fy

Úkoly do pátku 20. 3.: Opakovat stonek a list. Přečíst a udělat výpisky: Rozmnožování rostlin - učebnice str. 40 - 45.


11.- 20.3. Opakovat + doplnit- Tlak, tlaková síla, tření, třecí síla (uč. str. 86- 95 ) + řešit př. str. 91/ 2,3,4. Třecí síly v denní i technické praxi- výpisky- str. 96, 97 (bude test- tlak, tlaková síla, tření, třecí síla)
Inf Referát na zadané téma - živočich, stát, herec s využitím textového editoru, grafického editoru, tabulkového editoru
a internetu.
Tv Kondiční cvičení ukázky zde: https://www.youtube.com/watch?v=U2VEo87Y0mo
běh v přírodě, indiánský běh, chůze.Posilování.
Předmět
Učivo  18. - 24.3.
Čj

Vypsat do školního sešitu další rozvíjející větný člen - PŘÍVLASTEK  ( Pracovní sešit - červený) - str. 34, 35, 36.
Procvičit si dané učivo v PRACOVNÍM  SEŠITĚ - str.34 / cv. 7,8;  str. 35 / cv. 9, 10, 11, 12;  str. 36 / cv. 13,14,15.
lv - Ve volných chvílích začněte číst samostatnou četbu.
UPOZORNĚNÍ!
Po příchodu do školy budou žáci psát z daného učiva písemku. Všechno učivo (kromě Přívlastku těsného a volného a Doplňku - což je nové učivo) bylo probráno a procvičeno v šestém ročníku. Pokud si budou všichni vypracovávat a procvičovat daná cvičení, neměli by mít problém. 
PŘEJI  VŠEM  ŽÁKŮM  HODNĚ  PÍLE. 

HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!!!!!!
Emailové spojení: sarka.fulinova@seznam.cz   

 (Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)

Ma

 

 

20.3. - do škol.seš. poznámky str.112 a 113  Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský

Poznámky budou stručné, pouze to nejdůležitější a budeš to umět nazpaměť!!!!!!

23.3. - pokračujeme v projektu Dějiny v obrazech - potřebuješ kancelářský papír /nebo nelinkovaný papír A5/ - a jako vždy - vlevo bude časová

přímka, letopočet, panovníci - Jiří z Poděbrad, Vladislav Jagellonský, Ludvík Jagellonský + obrázky.

RJ     Do školního sešitu napiš časování sloves жить, говорить. Nauč se časovat tato slovesa nazpaměť - uč. str. 38 a 39 .   
Aj 

S.Pavlíková:
1) do pátku 20.3. 13:00 ofoť nebo naskenuj hotová cvičení ve šk.sešitě (viz zadání 11.-17.3.) a pošli na email simonapavlikova@seznam.cz
2) online výuka do (24.3. - 15:00)  Alfbook (6.ročník, AJ, Project 2) - obě cvičení My life, obě cvičení Animals, obě cvičení Food

3) v PS postupně doplňuj chybějící cvičení do str.33 (k poslechu použij CD)
4) další info obdržíš mailem po zaslání DÚ 

Ze

 

Fy  
Ov  
Inf  
Tv  
Vv Výroba origami - například https://www.google.com/search?q=v%C3%BDroba+origami&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjE_-bnyaHoAhVB3KQKHTEeBSoQsAR6BAgHEAE&biw=1268&bih=599#imgrc=YWQpL7pPwzgwPM   Vyfotit a poslat na mail: adelazbiral@centrum.cz
Hv  
Pv Sestav sváteční menu - Velikonoce, s ingrediencemi a postupem, pošli na email:turynska@seznam.cz
Předmět Učivo  25. - 31.3.
Čj

 

Ma
 
RJ  
Aj   
Ze

 

Fy  
Ov  
Inf  
Tv  
Vv  
Hv  
Pv  
Předmět Učivo  1. - 7.4.
Čj  
Ma

 

 
 
Aj   
Ze

 

Fy  
Ov  
Inf  
Tv  
Vv  
Hv  
Pv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

květen 2020

Předmět Učivo
Ma https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/
Čj  jv - Skladba
lv - Filmová tvorba
ksv - Verbální a neverbální prostředky řeči
-gesta, mimika, postoj
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj

 

Rj  
 

červen 2020

Předmět Učivo
Ma https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/
Čj  jv - Skladba
lv - Literárně výchovné činnosti
ksv - Studijní čtení
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj

 

Rj