VIII.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Opakování učiva 7. ročníku. Národní jazyk a jeho útvary.
KSV: Inzerát, objednávka.
LV: Starší literatura.
Nj Opakování učiva 7. ročníku
Fy Opakování učiva 7. ročníku. Práce, výkon.
 Občanská válka v Anglii, dějiny Francie a USA.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Pavlíková - opakování, přítomné časy - popis pravidelných činností (př. čas prostý) a popis probíhajících dějů (př. čas průběhový)
Ma Opakování učiva 7.ročníku.
Che Úvod do chemie, laboratorní nádobí, látky a tělesa.

Opakování učiva 7. ročníku, přehled jednotlivých tříd obratlovců a  

              jejich orgánových soustav.

Ze Opakování základních znalostí + Asie. 

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Nauka o slovní zásobě, tvoření slov, slova přejatá.
LV: Renesanční literatura.
KSV: Objednávka.
Nj L5 - Koníčky, popis činností
Fy Účinnost. Pohybová a polohová energie. Přeměna energie. Vnitřní energie.
Dějiny Francie a Ruska. Habsburská monarchie v 18.století.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - slovesa v minulém čase, moje rodina
Ma Druhá mocnina, odmocnina. Pythagorova věta.
Che Voda, vzduch, směsi.

Původ a vývoj člověka, lidská plemena, základy etologie.

Ze Evropa - přírodní poměry. 

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Slovní druhy -  mluvnické kategorie, pravopis.
LV: Renesanční literatura. Romantismus.
KSV: Objednávka. Žádost.
Nj L5 - dopis, e-mail o koníčcích; L6 - mám PC
Fy Teplo. Tepelná výměna vedením a prouděním. Měření a výpočet tepla.
 Dějiny českých zemí. Kultura v 17. a 18. stol.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Pavlíková - vyjádření budoucnosti (will, going to)
Ma  
Che Směsi.

Opěrná soustava, soustava pohybová – obratlovci a člověk.

Ze  Státy + S. Evropa

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Pavlíková - opakování nepravidelných sloves, vánoční zvyky
Ma  
Che  

Soustava oběhová – obratlovci a člověk

Ze  Z. Evropa

leden 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

Soustava oběhová – dokončení, první pomoc při tepenném

                    a žilním krvácení.

Ze  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

Imunita, dýchací soustava – obratlovci a člověk.

Ze  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

Trávicí soustava – obratlovci a člověk.

Ze  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

Vylučovací soustava, kůže – obratlovci a člověk.

Ze  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

Mozek, mícha, obvodová nervová soustava, smyslové

                      orgány – čich, chuť, sluch a zrak – obratlovci a člověk.

Ze  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

Podmíněné a nepodmíněné reflexy, rozmnožovací soustava,

                      vývin jedince, základy dědičnosti – obratlovci a člověk,

                     opakování 

 

Ze