VIII. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Opakování učiva 7. ročníku. Obecné výklady o jazyce.
ksv - Nepřipravený mluvený projev.
lv - Setkání se starší literaturou.
Nj

Popis činností během týdne  a dne, koníčky,  dopis, odpověď na dopis, e-mail, chatování, časování sloves haben a sein, portfolio

Fy Opak. učiva 7. roč. Práce, výkon.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: opakování přít. časů, porovnání přít. času prostého a průběhového
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Opakování učiva 7.ročníku.
Che Úvod do chemie, alchymie, vlastnosti látek.
Opakování učiva ze sedmé třídy.
Ze Opakování + Evropa- členitost.
Ov Opakování učiva 7.ročníku, osobnost.

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj Popis činností během týdne  a dne, koníčky,  dopis, odpověď na dopis, e-mail, chatování, časování sloves haben a sein, portfolio
Fy  
 
Rj  
Aj  S.Pavlíková: téma rodinný život, minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Druhá mocnina, odmocnina. Pythagorova věta.
Che  

 

Ze  
Ov  

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Kruh, kružnice a válec.
Che  

 

Ze  
Ov  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  

 

Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Válec- slovní úlohy. Třetí mocnina.
Che  

 

Ze  
Ov  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  
 
Ze  
Ov  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

 

Ze  
Ov  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
 
Ma  
Che  

 

Ze  
Ov  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

 

Ze  
Ov  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

 

Ze  
Ov  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj  
Aj 
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  
 
Ze  
Ov  


eva-kuhnova.estranky.cz/