VIII.A - Učivo po dobu uzavření školy.

1. dubna - 8. dubna 2020

30.03.2020 07:38
Předmět Učivo  1. - 8. 4. 2020 Čj jv - Alfbook - skladba - souvětí podřadné s jednou VV 1 - 7      tvarosloví - třídy a vzory (opakování).      - https://www.proskoly.cz/ - pošlu e-mail s pokyny + heslo. lv...

25. března - 31. března 2020

26.03.2020 14:57
  Předmět Učivo  25. - 31.3. Čj jv - Opakujeme vedlejší věty: https://www.onlinecviceni.cz/,               7. ročník, skladba vět - druhy vedlejších vět (k procvičení)      - Alfbook - SKLADBA -...

11. března - 24. března 2020

26.03.2020 14:56
Předmět Učivo  11. - 17.3. Čj jv -  Modrý PS - str. 12 - 13, opakujeme PO, Př, rozvíjející větné členy. Tabulka str. 14. Určujte si větné členy ve větách. ksv - Jednoduchá úvaha. Podívejte se na...