VIII.B

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj jv - opakování učiva 7. ročníku, obecné výklady o jazyce
ksv -inzerát
lv - lit. druhy a žánry, setkání se starší literaturou
Nj Moje koníčky - činnosti během týdne, dopis, gramatika. 
Inf  
Fy Opakování učiva 7. ročníku. Práce, výkon.
 Občanská válka v Anglii, dějiny Francie a USA.
Rj Opakování učiva 7. ročníku
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/,Opakování  učiva 7.ročníku.
Ma oakování učiva 7. ročníku, 2. mocnina a odmocnina
Che Úvod do chemie, laboratorní nádobí, látky a tělesa.

Opakování učiva 7. ročníku, přehled jednotlivých tříd obratlovců a  

              jejich orgánových soustav.

Ze Opakování Asie.Úvod do Evropy.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Nauka o slovní zásobě, tvoření slov, slova přejatá
LV: Renesanční literatura
KSV: Objednávka
Nj Činnosti během týdne, e-mail, časování sloves.
Inf  
Fy Účinnost. Pohybová a polohová energie. Přeměna energie. Vnitřní energie.
Dějiny Francie a Ruska. Habsburská monarchie v 18. století.
Rj L5 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/,Minulé časy.
Ma 2. mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
Che Voda, vzduch, směsi.

Původ a vývoj člověka, lidská plemena, základy etologie.

Ze Poloha,členitost,vodstvo,podnebí  a hospodářství Evropy.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj jv - tvarosloví
lv - romantismus
ksv - objednávka
Nj L6 -  dopis, Vídeň, zápor.
Inf  
Fy Teplo. Tepelná výměna vedením a prouděním. Měření a výpočet tepla.
 Dějiny českých zemí. Kultura v 17. a 18. stol.
Rj A1L6 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/     Budoucí časy.
Ma Pythagorova věta, kruh, kružnice, válec
Che Směsi.

Opěrná soustava, soustava pohybová – obratlovci a člověk.

Ze Státy Evropy.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj jv - tvarosloví
lv - romantismus
ksv - výklad
Nj  L6 - určitý a neurčitý člen, zápor kein, Vídeň - památky.
Inf  
Fy Tepelná výměna zářením, tání, tuhnutí, var, kapalnění, sublimace a desublimace.
 Francouzská revoluce, Napoleon.
Rj A1L6 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Minulý čas průběhový
Ma kruh, kružnice, válec
Che Stavba atomu, PSP.
Soustava oběhová – obratlovci a člověk
Ze Státy Evropy.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj jv - slovesa, neohebné slovní druhy
lv - romantismus
ksv - výklad, diskuze
Nj  Kdy a kde - určování času, číslovky, časové předložky.
Inf  
Fy Elektrický náboj, elektroskop, siločáry el. pole, elektrický proud.
 Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848.
Rj L6 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/   Minulý čas průběhový a minulý čas prostý.Slovní zásoba "Natural disasters"
Ma mocniny s přirozeným mocnitelem
Che PSP, ionty, chemická vazba.
 
Ze Státy Evropy.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Skloňování obecných a vlastních jmen přejatých. Skladba.
LV: Literatura národního obrození.
KSV: Charakteristika literární postavy.
 
Nj Země, cestování, nepravidelná slovesa.
Inf  
Fy Elektrický proud, měření elektrického proudu a napětí.
Kultura. Rok 1848.
Rj A1L7 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Výrazy. Mnohočleny.
Che Kovy, nekovy.
 
Ze Rusko.Země-obyvatelstvo.

březen 2019

Předmět Učivo
Čj jv - skladba
lv - realismus
ksv - líčení
Nj  Cestování, nepravidelná slovesa, dovolená.
Inf  
Fy Ohmův zákon. Odpor vodiče, sériové a paralelní zapojení
 Habsburská monarchie - 1848. Industrializace.
Rj A1L7 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/ Předpřítomný čas.
Ma Algebraické vzorce. Rozklad mnohočlenů na součin.
Che Nekovy.
 
Ze Světové hospodářství.
 

duben 2019

Předmět Učivo
Čj jv - skladba
lv - realismus, literatura 1. pol. 20. století
ksv - úvaha
Nj  Cestování, prázdniny, nepravidelná slovesa.
Inf  
Fy Elektrická práce, energie a výkon. Příkon. Spotřeba elektrické energie v domácnosti.
 Kolonialismus, vznik R - U, kultura.
Rj A1L7 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/ Present perfect, ever,never.
Ma Rovnice. Slovní úlohy řešené rovnicí.
Che Názvosloví dvouprvkových sloučenin.
 
Ze Státy světa.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj JV - skladba - souvětí
LV - dobrodružství v literatuře
KSV - úvaha
Nj  Fonetická cvičení, opakování gramatiky, dialogy.
Inf  
Fy Zvukové jevy: Zvuk, tón, odraz zvuku, rezonance, ucho.
 Vývoj v R-U. 1. svět. válka.
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/ Modální slovesa.
Ma  
Che Sulfidy - názvosloví, vlastnosti a použití, chemické rovnice.
 
Ze Hospodářství světa.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  
 
Ze