VIII. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Opakování učiva 7. ročníku. Obecné výklady o jazyce, útvary českého jazyka, jazyková kultura.
LV: Starší literatura.
KSV: Inzerát, objednávka, žádost.
Nj Opakování učiva 7. ročníku; Koníčky.
F Opak. učiva 7. roč. Práce.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/

 -úvod do učiva, plán práce

-opakování azbuky, výslovnosti, intonace

-opakování slovní zásoby, mluvnice ze 7. ročníku

   


 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/   Opakování př.časů.Porovnávání situací pro využití přít.času prostého a průběhového.
Ma Opakování učiva 7. ročníku.
Che Úvod do chemie, alchymie, vlastnosti látek.
Opakování ze sedmé třídy.
Ze Opakování + Evropa- členitost.
Ov Opakování učiva 7.ročníku, osobnost.
Inf  

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Skladba - základní a rozvíjející větné členy, souvětí podřadné
LV: Rytířská kultura, starší česká lyrika
KSV: Líčení, diskuse
Nj L5 - Moje koníčky.
Fy Výkon. Účinnost.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

     Kuhnová eva-kuhnova.estranky.cz/

-naše rodina

-členové

-profese, kde pracuje …

  

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta.
Che Směsi.

Povrch těla, svaly.

Ze E-vodstvo, povrch, podnebí, obyvatelstvo, státy.
Ov Osobnost a její struktura.
Inf  

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

Kuhnová eva-kuhnova.estranky.cz/

 

-budoucí čas, zvratné učit se, mám, studuji, pracuji

-zápor

-osobní zájmena  1.- 3. pád

-můj/tvůj, náš/váš

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Kruh, kružnice, válec.
Che  

 

Ze  
Ov  
Inf  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  

 

Rj

-profese

-líbit se, zajímat se

-skloňování podstatných  jmen

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Válec - slovní úlohy. Třetí mocnina.
Che  

 

Ze  
Ov  
Inf  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj

-čím chci být…/ se chci stát

-osobní zájmena – 4. pád

-hodnocení a klasifikace za 1. pololetí

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  
 
Ze  
Ov  
Inf  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj

-volný čas

-časování I. a II. typu

-máš čas, pozvání

Aj  JIndráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

 

Ze  
Ov  
Inf  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj

-co rád dělám

-zvratná slovesa

-některé slovesné vazby

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
 
Ma  
Che  

 

Ze  
Ov  
Inf  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj

-slovesa psát, chodit + další se změnou kmen. Souhlásky

-můj volný čas

-seznámení

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

 

Ze  
Ov  
Inf  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj

-inzerát, dopis, adresa

-další zvratná slovesa

 

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

 

Ze  
Ov  
Inf  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
 
Rj

-slovesné vazby – zajímat se o …

-můj inzerát/můj dopis

-upevnění učiva 8. ročníku

-hodnocení a klasifikace za 2. pololetí

Tematický plán může být v průběhu roku upravován dle  rozdílné náročnosti jednotlivých lekcí.

Aj 
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  
 
Ze  
Ov  
Inf