VIII.C

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj jv - opakování učiva 7. ročníku, obecné výklady o jazyce
ksv -inzerát
lv - lit. druhy a žánry, setkání se starší literaturou
Nj Opakování učiva 7. ročníku / Moje koníčky, činnosti během týdne.
Ma Opakování učiva 7. roč. Druhá mocnina.
Fy Opakování učiva 7. roč. Práce.
 Občanská válka v Anglii, dějiny Francie a USA.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková - opakování, přítomné časy - popis pravidelných činností (př. čas prostý) a popis probíhajících dějů (př. čas průběhový), Opakování učiva 7.ročníku.
Ze Opakování Asie. Úvod do Evropy.
Che Úvod do předmětu. Tělesa a látky.
Opakování učiva 7. ročníku, klasifikace obratlovců, přehled jednotlivých orgánových soustav
   

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Nauka o slovní zásobě, tvoření slov, slova přejatá
LV: Renesanční literatura
KSV: Objednávka
Nj L5 - Koníčky, popis činností.                   Činnosti během týdne, časování sloves.
Ma Pythagorova věta.
Fy Výkon. Účinnost.
Dějiny Francie a Ruska. Habsburská monarchie v 18. století.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková - slovesa v minulém čase, moje rodina

Minulé časy.
Ze Poloha,členitost,vodstvo,podnebí a hospodářství Evropy.
Che Směsi.
Původ a vývoj člověka, lidská plemena, základy etologie.
   

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj jv - tvarosloví
lv - romantismus
ksv- objednávka
Nj L5 - dopis, e-mail o koníčcích; L6 - mám PC. Dopis, Vídeň, zápor.
Ze Státy Evropy.
Fy Energie. Tepelné výměny. Teplo.
 Dějiny českých zemí. Kultura v 17. a 18. stol.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková - vyjádření budoucnosti (will, going to)     

Kateřina Křivonosková: všechny zdravím, v měsíci listopadu budeme hovořit,psát,konverzovat v                                                                                              budoucích časech.
Ma Kruh, kružnice, válec.
Che Oddělování složek směsí. Voda. Vzduch.
Opěrná soustava, soustava pohybová
   

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj jv - tvarosloví
lv - romantismus
ksv - výklad
Nj  L6 -  člen ve 4. pádě, kein, Vídeň. / L6 - Mám PC
Ze Státy Evropy.
Fy Změny skupenství látek.
Francouzská revoluce, Napoleon. 
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková - opakování nepravidelných sloves, vánoční zvyky

Minulý čas průběhový
Ma Třetí mocnina a odmocnina.
Che Stavba látek.
Soustava oběhová
   

leden 2019

Předmět Učivo
Čj jv - slovesa, neohebné slovní druhy
lv - romantismus
ksv - výklad, diskuze
Nj L 6 - mít + 4. pád; zvířata         Kdy a kde - určování času, číslovky, časové předložky.
Ze Státy Evropy.
Fy Elektrické vlastnosti látek.
 Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Minulý čas průběhový a minulý čas prostýSlovní zásoba "Natural disasters"

Pavlíková -  popis minulých dějů, porovnání minulých časů (prostý a průběhový)
Ma Mocniny s přirozeným mocnitelem.
Che PSP, Periodický zákon. Kovy.
Soustava oběhová - dokončení
   

únor 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Skloňování obecných a vlastních jmen přejatých. Skladba.
LV: Literatura národního obrození.
KSV: Charakteristika lit. postavy.
Nj L 6 - popis zvířat, dopis. Země, cestování, nepravidelná slovesa.
Ze Rusko.Země-obyvatelstvo.
Fy Elektrický obvod. El. proud.
Kultura, rok 1848.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková - Londýn, cestování
Ma Výrazy. Mnohočleny.
Che Významné nekovy.
Imunita, dýchací soustava
   

březen 2019

Předmět Učivo
Čj jv - skladba
lv - realismus
ksv - líčení
Nj L 7 - Pozvání; 3. pád podst. jmen
Ze Světové hospodářství.
Fy El. napětí. Ohmův zákon.
 Rok 1848
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková: Londýn, New York, mapa města - budovy, předložky, ptaní na cestu, užití členů, // Předpřítomný čas.
Ma Algebraické vzorce. Rozklad mnohočlenů na součin.
Che Nekovy. Dvouprvkové sloučeniny.
Trávicí soustava
   

duben 2019

Předmět Učivo
Čj jv - skladba
lv - realismus, literatura 1. pol. 20. století
ksv - úvaha
Nj  Cestování, prázdniny, nepravidelná slovesa./L7 - měsíce, hodiny
Ze státy světa.
Fy Ohmův zákon. El. práce.
 Kolonialismus, vznik R-U, kultura.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Present perfect, ever, never

Pavlíková - popis zážitků (předpřít. čas)
Ma Rovnice. Slovní úlohy řešené rovnicí.
Che Halogenidy. Oxidy. Sulfidy.
Vylučovací soustava, kůže
   

květen 2019

Předmět Učivo
Čj JV - skladba - souvětí
LV - dobrodružství v literatuře
KSV - úvaha
Nj L8 - O prázdninách, chtěl bych...;státy.
Ze Hospodářství světa.
Fy Spotřeba el. energie v domácnosti. Zvukové jevy.
 Vývoj v R-U. 1.sv.válka.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková - frázová slovesa, vyjádření zákazu, rady.
Ma Konstrukční úlohy.
Che Chemické rovnice. 
Nervová soustava - mozek, vegetativní nervstvo, smysly
   

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj L8 - pozdrav z dovolené, shrnutí učiva.
Ze Životní prostředí. Ochrana krajiny.
Fy Shrnutí učiva.
 1. světová válka. Opakování.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková - opakování učiva 8.ročníkuˇ   Opakování a upevňování učiva 8.ročníku.
Ma Statistika.
Che Chemické prostředí. pH
Nervová soustava - reflexy, rozmnožovací soustava, základy dědičnosti
   

 

jv - tvarosloví
lv - romantismus
ksv - objednávka