VIII.C

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

březen 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj Popis cesty, instrukce ve městě, předložky místa
Čj jv-Skladba
lv-Realismus
ksv-Charakteristika literární postavy
Nj L7 - pozvánka, narozeniny, hodiny
Che Molární hmotnost, oxidační číslo, halogenidy.
Inf Způsoby připojení vstupních a výstupních zařízení počítače. Tabulkový editor – tvorba grafu.    (+internet)
 Z Hospodářství států Evropy. 
FY Ohmův zákon. Odpor vodiče. Sériové a paralelní zapojení.
Ma Rozklad mnohočlenů na součin. Pojem lineární rovnice s jednou neznámou, řešení rovnice, kořen rovnice, zkouška rovnice, ekvivalentní úpravy, počet řešení.

duben 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj předpřítomný čas - present perfect tense, nepravidelná slovesa
Nj Hodiny,  měsíce,  roční období + činnosti
  Východní Evropa - hospodářství a politika
Inf

Multimediální prezentace – pokročilejší funkce, úvodní a závěrečné efekty, ...

FY Elektrická práce, energie a výkon. Příkon. Spotřeba elektrické energie v domácnosti.
Ma Lineární rovnice. Slovní úlohy řešené lin. rovnicemi.
Čj jv - skladba
lv - realismus
ksv - líčení
Rj L7 - gramatika, slovní zásoba
Che Dvouprvkové sloučeniny - halogenidy a oxidy.
   

květen 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/