VIII.C - Učivo po dobu uzavření školy.

1. dubna - 8. dubna 2020

30.03.2020 07:36
  Předmět Učivo  1. - 8. 4. 2020 Čj jv - Alfbook - skladba - souvětí podřadné s jednou VV 1 - 7      tvarosloví - třídy a vzory (opakování).  ...

25. března - 31. března 2020

26.03.2020 15:07
Předmět Učivo  25. - 31.3. Čj jv - Opakujeme vedlejší věty: https://www.onlinecviceni.cz/,               7. ročník, skladba vět - druhy vedlejších vět (k procvičení)    ...

11. března - 24. března 2020

26.03.2020 15:05
Předmět Učivo  11. - 17.3. Čj Zadané učivo do 17.3.: jv -  Modrý PS - str. 12 - 13, opakujeme PO, Př, rozvíjející větné členy. Tabulka str. 14. Určujte si větné členy ve větách. ksv - Jednoduchá úvaha. Podívejte se na...