VIII.C

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

duben 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj předpřítomný čas - present perfect tense, nepravidelná slovesa
Nj Hodiny,  měsíce,  roční období + činnosti
  Východní Evropa - hospodářství a politika
Inf

Multimediální prezentace – pokročilejší funkce, úvodní a závěrečné efekty, ...

FY Elektrická práce, energie a výkon. Příkon. Spotřeba elektrické energie v domácnosti.
Ma Lineární rovnice. Slovní úlohy řešené lin. rovnicemi.
Čj jv - skladba
lv - realismus
ksv - líčení
Rj L7 - gramatika, slovní zásoba
Che Dvouprvkové sloučeniny - halogenidy a oxidy.
   

květen 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Oxidy, sulfidy.
Aj Způsobová slovesa, frázová slovesa
FY Elektrická energie - dokončení (spotřeba elektrické energie v domácnosti). Zvukové jevy.
Nj L8 - Prázdniny - státy, chtěl bych
Čj jv-Souvětí - druhy vedlejších vět, poměry
lv-Česká literatura 1. pol. 20. st.
ksv- Úvaha
Rj L8 - gramatika, slovní zásoba
Inf Prezentační program – samostatná práce (+internet).
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Chemické rovnice, kyseliny, hydroxidy.
Aj Opakování učiva 8.ročníku
Inf

Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, PhotoFiltre, komprimace a dekomprimace dat,...).

Čj jv-Opakování probraného učiva
lv-Literárně-výchovné aktivity
ksv-Opakování slohových útvarů
Rj L8 - gramatika, slovní zásoba, upevnění učiva 
Nj   L8 - předložka "in" ve 3.+4.pádě, prázdniny, opakování učiva