VIII.C

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj jv - opakování učiva 7. ročníku, obecné výklady o jazyce
ksv -inzerát
lv - lit. druhy a žánry, setkání se starší literaturou
Nj Opakování učiva 7. ročníku / Moje koníčky, činnosti během týdne.
Ma Opakování učiva 7. roč. Druhá mocnina.
Fy Opakování učiva 7. roč. Práce.
 Občanská válka v Anglii, dějiny Francie a USA.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková - opakování, přítomné časy - popis pravidelných činností (př. čas prostý) a popis probíhajících dějů (př. čas průběhový), Opakování učiva 7.ročníku.
Ze Opakování Asie. Úvod do Evropy.
Che Úvod do předmětu. Tělesa a látky.
Opakování učiva 7. ročníku, klasifikace obratlovců, přehled jednotlivých orgánových soustav
   

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Nauka o slovní zásobě, tvoření slov, slova přejatá
LV: Renesanční literatura
KSV: Objednávka
Nj L5 - Koníčky, popis činností.                   Činnosti během týdne, časování sloves.
Ma Pythagorova věta.
Fy Výkon. Účinnost.
Dějiny Francie a Ruska. Habsburská monarchie v 18. století.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková - slovesa v minulém čase, moje rodina, Minulé časy.
Ze Poloha,členitost,vodstvo,podnebí a hospodářství Evropy.
Che Směsi.
Původ a vývoj člověka, lidská plemena, základy etologie.
   

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj jv - tvarosloví
lv - romantismus
ksv- objednávka
Nj L5 - dopis, e-mail o koníčcích; L6 - mám PC. Dopis, Vídeň, zápor.
Ze Státy Evropy.
Fy Energie. Tepelné výměny. Teplo.
 Dějiny českých zemí. Kultura v 17. a 18. stol.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková - vyjádření budoucnosti (will, going to)      Kateřina Křivonosková: všechny zdravím, v měsíci listopadu budeme hovořit,psát,konverzovat v                                                                                              budoucích časech.
Ma Kruh, kružnice, válec.
Che Oddělování složek směsí. Voda. Vzduch.
Opěrná soustava, soustava pohybová
   

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj jv - tvarosloví
lv - romantismus
ksv - výklad
Nj  L6 -  člen ve 4. pádě, kein, Vídeň. / L6 - Mám PC
Ze Státy Evropy.
Fy Změny skupenství látek.
Francouzská revoluce, Napoleon. 
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Pavlíková - opakování nepravidelných sloves, vánoční zvyky
Minulý čas průběhový
Ma  
Che Stavba látek.
Soustava oběhová
   

leden 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj   
Ma  
Che  
Soustava oběhová - dokončení
Ze  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj   
Ma  
Che  
Imunita, dýchací soustava
Ze  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj   
Ma  
Che  
Trávicí soustava
Ze  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj   
Ma  
Che  
Vylučovací soustava, kůže
Ze  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj   
Ma  
Che  
Nervová soustava - mozek, vegetativní nervstvo, smysly
Ze  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj   
Ma  
Che  
Nervová soustava - reflexy, rozmnožovací soustava, základy dědičnosti
Ze  

 

jv - tvarosloví
lv - romantismus
ksv - objednávka