Poradenský tým (2019-2020)
 

Výchovné poradkyně a spec. pedagog

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

RNDr. Jana MELICHAROVÁ

2. stupeň

vych.poradce.2st@2zsdobris.cz

318 521 002
Mgr. Štěpánka CIHELKOVÁ 1. stupeň vych.poradce.1st@2zsdobris.cz 318 521 002
Mgr. Hana SUBHANOVÁ   - spec. pedagog       1. stupeň hana.subhanova@2zsdobris.cz 318 521 002

 

Konzultace:     Mgr. Š. Cihelková ... po domluvě

                       RNDr. Jana Melicharová ... po domluvě     

                   Mgr. Hana Subhanová ... po domluvě    
 

Metodik prevence

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon

Mgr. Bohumila PALLAGYOVÁ

metodik prevence

metodik.prevence@2zsdobris.cz

318 521 002

Konzultace:  po domluvě

 

Zákonné normy

  • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících  zákonů
  • Oznámení zákonným zástupcům podle §7 odst.1 zákona č. 359/1999 Sb.
  • Oznámení orgánům sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) podle §10 odst.4 zákona č. 359/1999 Sb.