Prevence rizikového chování (2017-2018)

 

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy). Využít lze také e-mail naší školy. Vaše informace budeme brát velmi vážně a situace budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

 

S přátelským pozdravem

Mgr. Bohumila Pallagyová

 

Školní rok 2017-2018

 
Primární prevence:
- Dlouhodobý program třídy VII.A - klima třídy, předcházení šikaně (SVP Příbram)
 
Sekundární prevence:

- Školní sportovní liga

- Kurz 1. pomoci pro 7. a 8. ročník (záchranáři ze SZŠ Příbram)

 

Minimální preventivní program pr o šk. ro k 2017-2018

Krizový plán

Program proti šikanování

Poradenská a jiná preventiv ní zařízení

 

"Bezpečně na internetu" - příručka (Středočeský kraj) ... ZDE 

 

V rámci prevence na naší škole ve skolním roce 2016-2017 proběhlo:

Primární prevence:

 • Právní vědomí náctiletých - 9. ročník

Sekundární prevence:

 • Hasík - preventivní program HZS pro 2. ročník a 6. ročník
 • Kurz 1. pomoci - 7. a 8. ročník
 • Školní sportovní liga
 • Plavání  2. a 3. ročníků
 • Helpík - 5. ročník 
 • Dopravní výchova 1.stupeň
 • Lyžařský výcvikový kurz - 4., 7.,8., 9.ročník
 • Projektový Den Země a Den vody 
 •  
 • Vrámci prevence na naší škole ve školním roce 2015-2016 proběhlo:

Primární prevence:

 • Dlouhodobý program proti šikaně, klima třídy VIII. C, II.C
 • Spolupráce s SVP - VIII.A, IX.B
 • Dlouhodobý program - klima třídy II. B
 • Internet bezpečně:  www.kyberšikana.eu

Sekundární prevence:

 • Exkurze do Nízkoprahového klubu Terén - 6. ročník ( VI. A,B,C )
 • Hasík - preventivní program HZS pro 2. ročník
 • Kurz 1. pomoci - 7. a 8. ročník
 • Školní sportovní liga

 

Každoročně pořádané preventivně sportovní akce:

- školní turnaj v malé kopané, chlapci - 2. stupeň

- Mikulášský turnaj v halové kopané, chlapci - 6. a 7. roč.

- Vánoční turnaj v halové kopané, chlapci- 8. a 9. roč.

- Školní přebor ve skoku vysokém, chlapci a dívky - 2. stupeň

- Atletické závody - 1. a 2. stupeň

- Lyžařský kurz v Krkonoších - žáci 7. roč.

- Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku

 

Další sportovní akce, kterých se aktivně účastníme:

 

- „Fotbal proti zločinu“- aktivní prevence a eliminace kriminality, rasismu, xenofobie a gamblerství ve městě Příbram a okolí, zaměřená na žáky ZŠ a SŠ

Školní sportovní liga:  

-  Přespolní běh

- Atletický čtyřboj

- Minifotbal

- Florbal

- Vybíjená

- Minibasket

- Basketbal

- Volejbal

- Mc Donald´s Cup

- Pohár rozhlasu

- Atletická všestrannost

- Coca-cola Cup

 

V rámci prevence na naší škole ve školním roce 2014-2015 proběhlo:

 

Primární prevence:

 • Dlouhodobý program proti šikaně, klima třídy v VIII. B
 • Dlouhodobý program - klima třídy II. B
 • Mazaně proti šikaně - 1.st.
 • Právní vědomí nezletilých - 9. ročník
 • Zdravý životní styl - projekt ve spolupráci s Magdaléna, o.p.s. - VIII.B
 • Exkurze do Nízkoprahového klubu Terén - 6. ročník ( 6. A,B,C )
 • Hasík - preventivní program HZS pro 2. ročník
 • Helpík - 5. ročník - postup do krajského kola
 • Kurz 1. pomoci - 7. a 8. ročník
 • Lyžařský výcvikový kruz - březen 2015
 • Den vody - projekt 1. - 6. ročníků
 • Školní sportovní liga
 • Plavání  2. a 3. ročníků
 • HASÍK pro 6. ročníky