Prevence rizikového chování (2019-2020)

 

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy). Využít lze také e-mail naší školy. Vaše informace budeme brát velmi vážně a situace budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

 

S přátelským pozdravem

Mgr. Bohumila Pallagyová

 

Školní rok 2019 - 2020

 

Krizový plán

Program proti šikanování

Poradenská a jiná preventiv ní zařízení

Minimální preventivní program (PDF)

 

"Bezpečně na internetu" - příručka (Středočeský kraj) ... ZDE 

 

V rámci primární prevence na naší škole se pravidelně uskutečńují tyto akce:

Sekundární prevence:

 • Hasík - preventivní program HZS pro 2. ročník a 6. ročník
 • Kurz 1. pomoci - 7. a 8. ročník
 • Školní sportovní liga
 • Plavání  2. a 3. ročníků
 • Helpík - 5. ročník 
 • Dopravní výchova 1.stupeň
 • Lyžařský výcvikový kurz - 4., 7.,8., 9.ročník
 • Projektově Den Země a Den vody 
 • Exkurze do Nízkoprahového klubu Terén - 6. ročník

Primární prevence:

 • Právní vědomí náctiletých - 9. ročník (JUDr. Kašpar, MP)
 • Dlouhodobé programy proti šikaně, klima třídy - vybrané kolektivy tříd
 • Spolupráce s SVP
 • Internet bezpečně:  www.kyberšikana.eu

Pořádané preventivně sportovní akce:

- školní turnaj v malé kopané, chlapci - 2. stupeň

- Mikulášský turnaj v halové kopané, chlapci - 6. a 7. roč.

- Vánoční turnaj v halové kopané, chlapci- 8. a 9. roč.

- Atletické závody - 1. a 2. stupeň

- Lyžařský kurz v Krkonoších - žáci 7. roč., 8. - 9. roč.

- Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku

- sportovně+ turistické akce 4. - 9. roč.  

 

Další sportovní akce, kterých se aktivně účastníme:

Školní sportovní liga:  

-  Přespolní běh

- Atletický čtyřboj

- Minifotbal

- Florbal

- Vybíjená

- Minibasket

- Basketbal

- Volejbal

- Mc Donald´s Cup

- Pohár rozhlasu

- Atletická všestrannost

- Coca-cola Cup