Úkoly ŠMP školního roku 2012 - 2013

 

 

-  Monitorování a zhodnocení projevů vztahujících se k výskytu rizikového chování žáků, návrhy a přijetí opatření ke zkvalitnění MPP pro školní rok 2013/2014 /evaluace/.

-  Zajištění metodické pomoci a konzultací pro pedagogy, žáky i zákonné zástupce žáků školy.

-  Zajištění a kontrola naplňování MPP ve školním roce 2012/2013.

-  Sledování  práce pedagogů s třídními kolektivy.

-  Spolupráce s institucemi, zajištění, koordinace a vyhodnocení programů pro žáky školy.

-  Monitorování četnosti individuálních rozhovorů ŠMP či dalšího odborníka se žáky vykazujícími rizikové chování, či se žáky, kteří se obrátí s osobním problémem na ŠMP.

-  Monitorování četnosti a účinnosti výchovných komisí a účinnosti přijatých opatření.

-  Monitorování četnosti negativních projevů rizikového chování a jeho rozbor a dokumentace, vyvození opatření a jejich účinnosti.

-  Úzká spolupráce s vedením školy.

-  Sledování práce třídních učitelů, pomoc při diagnostice třídních kolektivů, rizikového chování a jeho vyhodnocování.

-  Navrhování, případně organizování vzdělávání pro celý pedagogický sbor i jednotlivce.

-  Vyhodnocování efektivnosti schránky důvěry a aktuálních informací na www stránkách školy.