I. B

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.
 
Červen  2017
Předmět Učivo                                                                     
Čj - rozpoznávání všech písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám
- čtení nahlas plynule a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti 
- dodržování a kontrola správného pořadí písmen a úplnosti slov a vět      
- dodržování čitelnosti a úhlednosti psaného projevu
- rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou 
- ilustrace literárních děl pro děti 
- ukázky knih z domácí četby, doporučení knih spolužákům
Ma - sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
- řešení slovních úloh
- poznávání a porovnávání geometrických útvarů : trojúhelník, čtverec, obdelník, kruh
Prv - léto v přírodě
- volně žijící zvířata
- prázdniny - upozornění na nebezpečí, ochrana člověka za mimořádných událostí