II. A

Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.
 
Učivo na měsíc:
ČERVEN 2017
Předmět Učivo                                                                        
Čj              - psaní velkých písmen na začátku slova, vlastní jména, místní jména
            - čtení s poruzuměním
            - vypravování
            - pozorné a soustředěné naslouchání četbě poezie a prózy
            - orientace v jednoduchém textu pro děti
            - IX. tvarová skupina písmen

  

Aj

            - animal friends

            - pojmenuje běžná zvířata  

Ma  

            -  užívá spoje násobilek 2-5

            - dělení v oboru násobilek 2-5


            - časové jednotky - hodina, minuta, sekunda
            - časové údaje na hodinách

 

Prv  

  

           - znaky léta
           - léto u vody, v lese, na louce
           - léto na statku 

 

 

 
 


Předmět Učivo
Čj

         

Ma            
Aj            
Prv