III. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
  • Opakování učiva 2. ročníku. Věta, druhy vět, tvoření vět, hláskosloví, rozdělení hlásek, psaní ú/ů, psaní y/i.
  • Čtení textu, práce s otázkou. 
  • Psaní.
Ma
  • Opakování učiva 2. ročníku. Čísla 0-100, číselná řada, čtení a zápis čísel, rozklad čísla v desídkové soustavě, sudé a liché číslo, sčítání a odčítání.
  • Geometrie: Práce s pravítkem, rovná, lomená a křivá čára. 
 
Prv
  • Místo kde žijeme.
 
Aj   Okruh škola - pozdrav, poděkování,představování, čísla, pokyny učitele, abeceda, sloveso to be v kladu i v záporu v jedn. čísla

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj   Pojmenuje základní školní předměty, jejich barvu a počet.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj   Pojmenuje základní potraviny. Seznámí se se slovesem to like, zeptá se a odpoví na otázku Máš rád? Do you like? Yes, I do. No, I don´t. Slovní zásoba - jídlo.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj   Pojmenuje tradiční vánoční předměty, zazpívá vánoční koledu, napíše jednoduché přání

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj