III. C

 
(pátek 20.3.)
Dobrý den,
pokud by vám nešel spustit ALFBOOK, zkuste si stáhnout prohlížeč GOOGLE CHROM a pak by to mělo už jít. 
Jakub Holý
 
 
 
Učivo naleznete na třídních stránkách v domácích úkolech na úvodní stránce.                        https://zsdobris.tridnistranky.cz   
 
 
 

Dobrý den, doufám, že se všem daří dobře a že zvládáte současnou situaci v klidu.

Dnešní zadání práce je do pátku 20.3.2020 (viz. níže - březen)

Jakub Holý  
 
 

(čtvrtek 19.3.)

Dobrý den,

doufám, že se vám daří plnit zadané učivo do zítřejšího pátku. Od zítřka začneme využívat výukový program ALFBOOK. Třídní učitelé rozeslali svým žákům přístupová hesla a dopis. V tomto programu jsou již nahrané seznamy žáků. Prostřednicvím tohoto programu vám budu zadávat domácí přípravu. Zpracované úkoly budu v tomto programu vidět a budu moci hodnotit.

Na zkoušku zadám cvičení jídlo 1,2,3 a 4

V případě nouze a potíží s učivem dávám možnost zavolat mi na můj osobní telefon: 776 003 422 (nezneužívat).

Jakub Holý

 

 

 

březen - duben 2020


Předmět 11. 3. - 17. 3.Učivo
Čj
  •                  Učivo najdete na třídních stránkách         https://zsdobris.tridnistranky.cz   
Ma
  •          
Prv
  •  
Aj  

Žák se orientuje v domě - nahoře, dole, nalevo, napravo (viz. uč. str.45). Vyrobí si knížečku v prac. sešitě na str. 69,67. Dodělat si cvičení (bez poslechu) v pracovním sešitě do str. 43

Neustále si opakujte již probraná slovíčka a fráze.

V učebnici na str. 46 si pozorně přečtěte a pokuste se přeložit STORY - PŘÍBĚH (možná nebudete vědět, co znamená slovo POCKET - (pokit) - kapsa, zapište si do slovníčku. V uč. na str. 47 si pokuste přečíst a přeložit knížečku. Možná nebudete vědět, co znamená poslední věta: That´s better!- ( daets betr) - To je lepší! Zapište si ji také do slovníčku.

 

DÚ: Udělejte si obrázek vašeho pokojíku na čtvrtku ,tak jak to udělala holčička v učebnici na str. 49 a pokuste se popsat jednotlivý nábytek nebo i hračky v něm.

 

 

 

Hv  
Vv  
Pv  
Tv  
Předmět 18. 3. - 24. 3. Učivo
Čj Učivo najdete na třídních stránkách         https://zsdobris.tridnistranky.cz   
Ma  
Prv

 

Aj   Učivo do středy 25.3. Angličtina
Neustále si opakujte probraná slovíčka a fráze. V učebnici na str.50 začneme 6.lekci: Summertime- (samrtajm)- letní čas. Slovíčka ze str. 50 si napište do vašich slovníčků. Výslovnost je: shorts- (šorts), trainers - (trejnrs), sunhat - (sanhaet), sandals - (sendls). Už umíte odpovědět na otázku: What are you wearing? - (Co máš na sobě?). Zkuste se tedy zeptat a odpovídejte si: I am wearing a blue T-shirt, atd. Přeložte si říkanku na str. 53 ( something- (samOing) - něco). Na str.54 v uč. je hra. Můžete si ji zahrát se starším sourozencem nebo s rodiči. Have another turn- (hev enadr trn)-  znamená: Máš nebo hraješ další kolo.

V pracovním sešitě:
str. 44 přečti a přiřaď čísla k oblečení, které mají děti na sobě.
str.45 přiřaď barvy k oblečení a doplň co má kluk na houpačce na sobě


V alfbooku udělejte 3.ročník angličtina - oblečení 1,2

 
Hv  
Vv  
Pv  
Tv  
Předmět 25. 3. - 31. 3. Učivo
Čj JV: Pravopis VS po V
KSV: Pozvánka, dbá na úpravu písemného projevu
LV: Čte s porozuměním
Ma Sčítání a odčítání do 1000 bez přechode 100
Násobilka 
Zaokrouhlování na 10 a 100
Prv  Rostliny

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Aj  

Tento následující týden si hlavně opakujte probraná slovíčka a učivo.

 

K tomu vám dávám navíc pět vět o počasí. Používejte tyto věty denně.

Ptejte se anglicky: Jaké je počasí? a hned si odpovězte podle toho jak

 je venku. 

 

V pracovním sešitě str.55 máme počasí=weather (wedr - r na konci

čteme zastřeně, jako s horkou bramborou v puse).

Otázka: Jaké je počasí? = What is the weather?

(Wot is d wedr?)

Odpovědi můžou být:

It is sunny. (It is sany)  Je slunečno

It is rainy. (It is rejny)  Je deštivo. Prší.

It is snowy. (It is snouvy) Sněží.

It is windy. (It is uwindy) Je větrno. Fouká.

Věty si přepište pečlivě do slovníčků.

 

27.3.2020.

Jestli můžu poradit, využívejte mobilní aplikaci DUOLINGO angličtina čeština, která je nejenom zábavná, ale i se něco naučíte.

Odepište mi vy, co už jí používáte a jak se vám líbí? Mě se moc osvědčila.

 

Hv Hudební hádanky
Vv Porovnání vlastní interpretace s ostatními - pozvánka
Pv  
Tv Rytmická a kondiční cvičení s hudbou
Předmět 1. 4. - 7. 4. Učivo
Čj JV: Pravopis VS po V
KSV: Kontroluje svůj projev, čtení
LV: Orientace v textu, čtení s porozuměním
Ma Zaokrouhlování na 100
Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu 100
Prv

Rostliny - části rostlin

Aj    
Hv Poslechové činnosti
Vv Zážitek - kresba
Pv  
Tv Zdravý životní styl - pohyb, relaxační cvičení