III. C                              

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.

Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj Opakování učiva 2. ročníku. Věta, druhy vět, tvoření vět, hláskosloví, rozdělení hlásek, psaní ú/ů, psaní y/i.
Psaní.
Čtení textu. Práce s otázkou.
Ma Opakování učiva 2. ročníku. Čísla 0-100, číselná řada, čtení a zápis čísel, rozklad čísla v desídkové soustavě, sudé a liché číslo, sčítání a odčítání.
Geometrie: Práce s pravítkem, rovná, lomená a křivá čára. 
Prv

Místní krajina. Plán okolí. Světové strany. Místa regionálních pověstí. Vliv člověka na krajinu.

Aj   Výslovnost hlásek, pokyny učitele, pozdrav, poděkování, představování. Okruh zvířata.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově- slovní význam, vlastní a obecná jména, abeceda.
Ma Násobilka v oboru 2-5, slovní úlohy, znázornění ve čtvercové síti.
Prv

 

Sklizeň zeleniny a ovoce, obhospodařování půdy, tvorba půdy.

Aj   Okruh škola.Základní školní předměty, jejich barva, počet.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

leden 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj