IV. B

 
Větší podobu rozvrhu najdete ZDE.
 
 

Pracovní sešity pro  5.B   školní rok 2017/18         439,-Kč            uhradit do 16.6.2017

 
Plánované akce:
 
21.6. odevzdání starých učebnic, rozdání nových učebnic pro příští rok
22.6. tajný výlet (batůžek, svačina, dostatek pití, turistická obuv a oblečení, kapesné cca 50,-Kč), konec 12hod.
23.6. exkurze - čistička odpadních vod Dobříš, konec 12hod.
26.6. úklid třídy a šaten, vycházka po Dobříši, konec 12hod.
27.6. vysvědčení, ukončení cca 9hod.
28.-30.6. ředitelské volno

Červen 2017

Čj KSV: Dopis, vypravování
JV: Věta jednoduchá a souvětí, podmět a přísudek
LV: Bajka
     
Ma

Číselný obor 1 - 1000000, odhady a kalkulačka,

pamětné násobení a dělení do 1 000 000, 

slovní úlohy o 2 až 3 početních úkonech, 

obsah čtverce a obdelníku pomocí čtvercové sítě

nákres sítě kvádru a krychle 

Aj

 

Vl

Povrch ČR, pohoří a nížiny, významná města.

Region Dobříšsko

 

Přv

Vlastnosti vzduchu, vody, půdy, hornin a nerostů.

Třídění a recyklace odpadů.