IX. A

Větší podoba rozvrhu je ZDE.
 
Učivo na měsíc:
 
Červen 2017
Předmět Učivo
Čj jv - Opakování učiva 9. ročníku.
lv - Současná literatura.
ksv - Opakování slohových útvarů.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma  Pravoúhlé promítání, základy finanční matematiky, úrokování, opakování.
   
Nj       U lékaře. Opakování učiva.
Dě      www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Deriváty uhlovodíků.
Ze      Místní region. Opakování.
Inf

Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, PhotoFiltre, komprimace a dekomprimace dat, tvorba internetových stránek, ...).

Aj  S.Pavlíková - závěrčné opakování učiva, rozhovory        Opakování učiva za 9. roč.
Ekologie a opakování.
Fy  Sluneční soustava. Shrnutí učiva fyziky.
 
Učivo na měsíc:
 
KVĚTEN 2017
Předmět Učivo
Čj jv - Složitá souvětí - procvičování.
lv - Literatura po roce 1989, současná literatura, prezentace knih, dramatizace textu.
ksv - Charakteristika literární postavy.   ucimsecesky.cz /www stránky na heslo/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma   Goniometrocké funkce (sin, cos, tg), užití v praxi. Pravoúhlé promítání.
   
Nj       U lékaře - préteritum, rozkazovací způsob.
Dě      www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Uhlovodíky, deriváty uhlovodíků.
Ze      .Kraje a oblasti České republiky.
Inf

Online editory internetových stránek. Tvorba internetových stránek (on-line). Samostatná práce.

(+internet)
Aj   Passive voice:present
S.Pavlíková: trpný rod (passive voice) - přítomnost a minulost (present and past), porozumění textu (reading comprehension)
Vývoj Země, ekologie.
Fy  Alternativní zdroje energie.
 
 
DUBEN 2017
Předmět Učivo
Čj ksv- Zařazování textu k funkčnímu stylu.Kultivovaný písemný i ústní projev, řečnická cvičení.
lv- Světová literatura do roku 1989. Básnické prostředky ozvláštňující literární dílo.
jv- Složitá souvětí.Samostatný větný člen.   ucimsecesky.cz /www stránky na heslo/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma     Opakování před přijímacími zkouškami. Lomený výraz - sčítání, odčítání, násobení, dělení.
   
Nj       Škola, předměty, způsobová slovesa.
Dě      www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Uhlovodíky a jejich zdroje.
Ze      Kraje ČR.
Inf

Online editory internetových stránek. Tvorba internetových stránek (on-line). Samostatná práce.

(+internet)
Aj  There's someone/something...-ing, see/hear someone...ing. Describe what you can see,hear,smell and feel.

S.Pavlíková - porozumění příběhu (Král Artuš), slovesa s ing a slovesa s infinitivem, popis toho, co vidím, slyším apod. pomocí gerundia (ing)
Vznik a vývoj života na Zemi.
Fy  Jaderná fyzika.