IX. B

Větší podoba rozvrhu je ZDE.
 

Novinky, zajímavosti

 
Učivo na měsíc:
Červen 2017
Čj                    jv - Opakování učiva 9. ročníku.
                       lv - Současná literatura.

                       ksv - Opakování slohových útvarů.

Ma                 Pravoúhlé promítání, finanční matematika, úrokování, opakování.
Ze                  Životní prostředí v ČR, Dobříš a okolí.  
Rj                   L 4 - jídlo, shrnutí učiva
F                    Sluneční soustava. Shrnutí učiva fyziky.
Inf                  Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, PhotoFiltre, 
                      komprimace a dekomprimace dat, tvorba internetových stránek, ...).

Nj                   U lékaře, portfolio

Aj                    Opakování učiva za 9.ročník
Che                Deriváty uhlovodíků.
Př                   Ekologie a opakování.
 
 
Květen 2017
Čj                 jv - Složitá souvětí - procvičování.
                    lv - Literatura po roce 1989, současná literatura, prezentace knih, dramatizace textu.
                   ksv - Charakteristika literární postavy.   ucimsecesky.cz /www stránky na heslo/ 
Ma               Goniometrické funkce (sin, cos, tg), užití v praxi. Pravoúhlé promítání.
Ze                Moravské kraje, okres Příbram, obec Dobříš. 
Rj                 L4- V nákupním centru: oddělení, produkty, barvy
Fy                Alternativní zdroje energie.
Př                Vývoj Země, ekologie.
Che             Uhlovodíky, deriváty uhlovodíků.
Inf                Online editory internetových stránek. Tvorba internetových stránek (on-line). Samostatná práce. (+internet)

Nj                U lékaře - préteritum, osobní zájmena.

Vv                Téma rychlost - rozklad, trvání. Kresba pohybu. Futurismus G.Balla.
Aj                 Passive voice: present
                    https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Duben 2017
 
Čj  

                    ksv- Zařazování textu k funkčnímu stylu.Kultivovaný písemný i ústní projev, řečnická cvičení.
                    lv- Světová literatura do roku 1989. Básnické prostředky ozvláštňující literární dílo.
                    jv- Složitá souvětí.Samostatný větný člen.    ucimsecesky.cz /www stránky na heslo/
Ma               Opakování před přijímacími zkouškami. Lomený výraz - sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Ze                Kraje ČR - Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina.
Dě                www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj                 www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj                 L3 - orientace ve městě, doprava

Nj                Škola, předměty, způsobová slovesa.  

Inf                Online editory internetových stránek. Tvorba internetových stránek (on-line). Samostatná práce.(+internet)

Př                 Vznika vývoj života na Zemi.

Che               Uhlovodíky a jejich zdroje.

Fy                 Jaderná fyzika.

Aj                  There's someone/something...-ing...Describe what you can see,hear,smell and feel.
BŘEZEN 2017
Čj jv - Souvětí souřadné,souřadně spojené věty vedlejší.Složitá souvětí.
lv- Literatura do roku 1989,období normalizace. Čtenářské deníky - výběr knih pro
2. pololetí.
ksv - Funkční styly.    ucimsecesky.cz /www stránky na heslo/
Ma             
 Mnohočleny (opakování), lomený výraz. Opakování před přijímacími zkouškami.
Ze  Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj.
Zemětřesení, sopečná činnost, vnější geologické děje.
Vv Barevná malba. Referáty výtvarných umělců 19. a 20. století.
Nj    Škola, vyučování, předměty
Che      Elektrolýza, rychlost chemických reakcí.
Fy  Optika- čočky, zrcadla.
Rj      www.eva-kuhnova.estranky.cz/ ; Mo - L 3 - Město - nákupní centrum, doprava
 www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/     Verb -ing or infinitiv
 
Inf Digitální fotografie – základní pojmy, digitální fotoaparáty, práce v grafickém programu, pořizování a úprava fotografií. Samostatná práce. (+internet)