VI.D - Učivo po dobu uzavření školy.

27. května - 2. června 2020

25.05.2020 06:20
Předmět Učivo  27. 5. - 2. 6. 2020 Čj Věta jednoduchá a souvětí    - učebnice 131/7a - písemně do sešitu - toto cvičení mi pošlete     - PS 46/7 - kontrola podle řešení vzadu v PS    - PS 52/33    - PS...

20. května - 26. května 2020

17.05.2020 16:36
Předmět Učivo  20. 5. - 26. 5. 2020 Čj Věta jednoduchá, souvětí uč. 132/8a - ústně projít, zdůvodnit psaní čárek v souvětí uč. 130/ 4, 5 - ústně uč. 131/ 6a, b - písemně - Prosím o zaslání tohoto cvičení ke kontrole. Kdo pracoval na cvičení a) se mnou...

13. května - 19. května 2020

11.05.2020 07:06
Předmět Učivo  13. 5. - 19. 5. 2020 Čj Opakování učiva Shoda přísudku s podmětem: PS 37/13 a, b Věta jednoduchá a souvětí: učebnice s. 128, PS s. 44    - přečíst a zapsat teorii podle učebnice - s. 128 oranžový obdélník    - uč....

6. května - 12. května 2020

03.05.2020 21:35
  Předmět Učivo  6. 5. - 12. 5. 2020 Čj Shoda přísudku s podmětem 118/3 - přečíst a ústně odůvodnit psaní koncovek u sloves v min. čase 117/2 - pís. do sešitu 116/3a), b) - pís. do sešitu PS 31/16 PS 36/11a Dobrovolný dlouhodobější úkol -...

29. dubna - 5. května 2020

26.04.2020 20:55
Předmět Učivo  29. 4. - 5. 5. 2020 Čj Shoda přísudku s podmětem - do sešitu přepsat pravidla ze s. 115 Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - do sešitu přepsat pravidla s. 117 učebn. 115/1 - ústně učebn. 116/4 - pís. do sešitu PS 51/30 PS...

22. dubna - 28. dubna 2020

20.04.2020 07:27
Předmět Učivo  22.4. - 28. 4. 2020 Čj Podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný - pravidla vysvětlena v učebnici s. 113, 114   -  Do sešitu na mluvnici přepsat pravidla k podmětu - PS s.32 (část je uprostřed stránky, část dole na stránce)   -...

15. dubna - 21. dubna 2020

06.04.2020 11:55
  Předmět Učivo  15. - 21. 4. 2020 Čj Základní větné členy - Přísudek      - přečíst pravidla učebn. s. 112 - 113 nebo PS s. 32      - ústně učebn. 113/2, 3, písemně PS 33/1a,b, 34/4 Práce s textem - z...

1. dubna - 8. dubna 2020

30.03.2020 07:43
Předmět Učivo  1. - 8. 4. 2020 Čj Opakování - Slovesa - vše v PS 49/15, 16 31/17 25/1 26/3 Opakování - Přídavná jména - vše v PS 49/20 10/19 5/6b ústně 51/28 Číst si vlastní knihu, případně poslech audioknihy. Prosím, pracujte s...

25. března - 31. března 2020

26.03.2020 14:30
Předmět Učivo  25. - 31.3. Čj Slovesa - opakování ze 4. a 5. ročníku - PS shrnuto na straně 25,...

11. března - 24. března 2020

26.03.2020 14:29
Předmět Učivo  11. - 17.3. Čj učivo do 20. 3.: Zájmena: naučit se druhy zájmen zpaměti - přehled je v pracovním sešitě PS 16/6b, 17/9, projít pravidla strana 18 a vypracovat cvičení strana 18 - 19, projít pravidla strana 20 a vypracovat cvičení strana 20 - 21/...