Dokumenty

Výroční zpráva ( šk. rok 2016-2017 ) ... PDF

Příloha k výroční zprávě ( šk. rok 2015-2016 ) ... PDF

Schválený rozpočet na rok 2017 ... PDF

 

Řády:

Školní řád ... PDF

   příloha č. 1 ... Používání školních skříněk ... PDF

   příloha č. 2 ... Používání Wi-Fi připojení ... PDF

Vnitřní řád ŠD ... PDF

Řád školní jídelny ... PDF

Generální souhlas ... PDF, DOC

Provozní řád učebny informatiky ... PDF

 

Pravidla pro poskytování Wi-Fi připojení žákům školy ... PDF, DOC


Pro tisk:

Žádost o uvolnění žáka z vyučování ... PDF , DOC

Žádost o uvolnění žáka ze školní docházky ... PDF , DOC

Žádanka o uvolnění ze školní družiny ... PDF, XLS

Žádost o přestup na naši školu ... PDFDOC

Žádost o přijetí do přípravné třídy ... PDFDOC

Žádost o odklad ... PDFDOC

Přihláška ke stravování ... PDF (vytisknout, vyplnit, odevzdat paní Hamplové)

Zápisní lístek do školní družiny ... PDF