Dokumenty

Výroční zpráva ( šk. rok 2017-2018 ) ... PDF

Příloha k výroční zprávě ( šk. rok 2015-2016 ) ... PDF

Schválený rozpočet na rok 2018 ... PDF

 

Řády:

Školní řád ... PDF

   příloha č. 1 ... Používání školních skříněk ... PDF

   příloha č. 2 ... Používání Wi-Fi připojení ... PDF

Vnitřní řád ŠD ... PDF

Školní řád přípravné třídy ... PDF

Řád školní jídelny ... PDF

Informovaný souhlas (GDPR) ... PDF

Provozní řád učebny informatiky ... PDF

Kritéria pro přijímání a přestup žáků k zákl. vzdělávání ... PDF

Pravidla pro poskytování Wi-Fi připojení žákům školy ... PDF, DOC


Pro tisk:

Žádost o uvolnění žáka z vyučování ... PDF , DOC

Žádost o uvolnění žáka ze školní docházky ... PDF , DOC

Zápisní list do 1. třídy ...  PDF  , DOC

Žádost o přijetí k povinné školní docházce ... PDF , DOC

Žádanka o uvolnění ze školní družiny ... PDF, XLS

Žádost o přestup na naši školu ... PDFDOC

Žádost o přijetí do přípravné třídy ... PDFDOC

Žádost o odklad ... DOC, PDF

Přihláška ke stravování ... PDF (vytisknout, vyplnit, odevzdat paní Hamplové)

Zápisní lístek do školní družiny ... PDF

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (sportovní kurzy)...PDF, DOC