Dokumenty

Výroční zpráva ( šk. rok 2017-2018 ) ... PDF

Příloha k výroční zprávě ( šk. rok 2015-2016 ) ... PDF

 

Řády:

Školní řád ... PDF

   příloha č. 1 ... Používání školních skříněk ... PDF

   příloha č. 2 ... Používání Wi-Fi připojení ... PDF

Vnitřní řád ŠD ... PDF

Informovaný souhlas (GDPR) ... PDF

Provozní řád učebny informatiky ... PDF

Pravidla pro poskytování Wi-Fi připojení žákům školy ... PDF, DOC


Pro tisk:

Žádost o uvolnění žáka z vyučování ... PDF , DOC

Žádost o uvolnění žáka ze školní docházky ... PDF , DOC

Zápisní list do 1. třídy ...  PDF  , DOC

Žádost o přijetí k povinné školní docházce ... PDF , DOC

Kritéria pro přijímání a přestup žáků k základnímu vzdělávání ... PDF

Žádanka o uvolnění ze školní družiny ... PDF, XLS

Žádost o přestup na naši školu ... PDFDOC

Žádost o odklad ... DOC, PDF

Přihláška ke stravování ... PDF (vytisknout, vyplnit, odevzdat vedoucí ŠJ)

Souhlas s inkasem (školní stravování) ... PDF

Zápisní lístek do školní družiny ... PDF

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (sportovní kurzy)...PDF, DOC