JSME TU PROTO, ABY DĚTI ČETLY!“ bylo a stále zůstává hlavním mottem Klubu mladých čtenářů Albatros.  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                    
 

Důvěrník Klubu mladých čtenářů:  Iva Dušková  ( sborovna 1. st. nebo třída I. B - 2. pavilon)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 

V současné době můžete vybírat knižní tituly z těchto katalogů: 

 KMČ Léto 2018 a KKF Léto 2018
 
                                                                                                                    
 
Jak si objednat knihy:  
 1) vyberte si z katalogů knihy a vyplňte objednávku i s povinnými údaji
 2) dítě vhodí objednávku do schránky vedle sborovny 1. stupně - 1. patro
 3) až zásilka dorazí, Vašemu dítěti dám ve škole lísteček 
     s celkovou cenou 
 4) knihy vydávám po zaplacení částky ve sborovně 1.stupně        
                               
 

Aktuality - informace: 

OBJEDNÁVKY Z KATALOGŮ  KMČ LÉTO 2018 a KKF LÉTO 2018                                            VHAZUJTE NEJPOZDĚJI DO 31.5.2018

Knihy z těchto letních katalogů doporučujeme objednat do 31. května. Při objednávkách do tohoto termínu je garance dodání objednaných knih do 15. června


Knihy ze starších katalogů vám mohu objednat průběžně, budou-li na skladě. 


Informace o vyprodaných titulech:

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Klub mladých čtenářů Albatros je největším projektem v České republice směřovaným k mladému čtenáři s tradicí od roku 1964. V současné době je do něj zapojeno více než 2 600 škol.
 
KMČ poskytuje novým generacím čtenářů kvalitní dětskou literaturu a pěstuje u dětí pozitivní vztah ke knížkám.
 
Distibuce nových katalogů: v měsíci září katalog Albatros PODZIM, v listopadu Albatros VÁNOCE, v lednu Albatros ZIMA, v březnu Albatros JARO a v měsíci květnu katalog Albatros LÉTO. V měsíci říjnu a březnu nabídku doplní katalogy Pohádková školka (čtenářský klub pro věkovou kategorii  2 - 7 let). Nabídkové katalogy Knižního klubu Fragment by měly být distribuovány 4x ročně. 
 

Nabídkové katalogy obou nakladatelství obsahují pečlivě vybrané knižní tituly pro děti ve věku od dvou do patnácti let, zejména pro školáky prvního a druhého stupně základní školy. Nabídku doplňují zajímavé tituly k doplnění   výuky a procvičení učiva, využívané hlavně pedagogy i rodiči k domácí přípravě dětí.

 

Všechny nabízené tituly lze celoročně v Klubu mladých čtenářů objednat za sníženou cenu (- 20 %).