JSME TU PROTO, ABY DĚTI ČETLY!“ bylo a stále zůstává hlavním mottem Klubu mladých čtenářů Albatros.  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                    
 

Důvěrník Klubu mladých čtenářů:  Iva Dušková  ( sborovna 1. st. nebo třída II. B - 2. pavilon v přízemí)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 

V současné době můžete vybírat knižní tituly z těchto katalogů:

 

ALBATROS JARO 2019, KK FRAGMENT JARO 2019  A POHÁDKOVÁ ŠKOLKA JARO 2019

 

 

Vyplněné objednávky vhazujte do schránky do 5. 4. 2019!

 

Knihy ze starších katalogů vám mohu objednat průběžně, budou-li na skladě. 

 

 

Jak si objednat knihy:  
 1) vyberte si z katalogů knihy a vyplňte objednávku i s povinnými údaji
 2) dítě vhodí objednávku do schránky vedle sborovny 1. stupně - 1. patro
 3) až zásilka dorazí, Vašemu dítěti dám ve škole lísteček 
     s celkovou cenou 
 4) knihy vydávám po zaplacení částky ve sborovně 1.stupně 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Klub mladých čtenářů Albatros je největším projektem v České republice směřovaným k mladému čtenáři s tradicí od roku 1964. V současné době je do něj zapojeno více než 2 600 škol.
 
KMČ poskytuje novým generacím čtenářů kvalitní dětskou literaturu a pěstuje u dětí pozitivní vztah ke knížkám.
 
Distibuce nových katalogů: v měsíci září katalog Albatros PODZIM, v listopadu Albatros VÁNOCE, v lednu Albatros ZIMA, v březnu Albatros JARO a v měsíci květnu katalog Albatros LÉTO. V měsíci říjnu a březnu nabídku doplní katalogy Pohádková školka (čtenářský klub pro věkovou kategorii  2 - 7 let). Nabídkové katalogy Knižního klubu Fragment by měly být distribuovány 4x ročně. 
 

Nabídkové katalogy obou nakladatelství obsahují pečlivě vybrané knižní tituly pro děti ve věku od dvou do patnácti let, zejména pro školáky prvního a druhého stupně základní školy. Nabídku doplňují zajímavé tituly k doplnění   výuky a procvičení učiva, využívané hlavně pedagogy i rodiči k domácí přípravě dětí.

 

Všechny nabízené tituly lze celoročně v Klubu mladých čtenářů objednat za sníženou cenu (- 20 %).