JSME TU PROTO, ABY DĚTI ČETLY!“ bylo a stále zůstává hlavním mottem Klubu mladých čtenářů Albatros.  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                    
 

Důvěrník Klubu mladých čtenářů:  Iva Dušková  ( sborovna 1. st. )

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 

V současné době můžete vybírat knižní tituly z těchto katalogů:

ALBATROS ZIMA 2020 A VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ KNIH  

 

 

 

 

Vyplněné objednávky vhazujte do schránky do:  Albatros Zima 2020 do 30.1.

                                                                                   Velký zimní výprodej knih 2020 do 24.2.

 

Knihy ze starších katalogů vám mohu objednat průběžně, budou-li na skladě. 

 

Jak si objednat knihy:  
 1) vyberte si z katalogů knihy a vyplňte objednávku i s povinnými údaji
 2) dítě vhodí objednávku do schránky vedle sborovny 1. stupně - 1. patro
 3) až zásilka dorazí, Vašemu dítěti dám ve škole lísteček 
     s celkovou cenou 
 4) knihy vydávám po zaplacení částky ve sborovně 1.stupně 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Klub mladých čtenářů Albatros je největším projektem v České republice směřovaným k mladému čtenáři s tradicí od roku 1964. V současné době je do něj zapojeno více než 2 600 škol.
 
KMČ poskytuje novým generacím čtenářů kvalitní dětskou literaturu a pěstuje u dětí pozitivní vztah ke knížkám.
 
Distibuce nových katalogů: v měsíci září katalog Albatros PODZIM, v listopadu Albatros VÁNOCE, v lednu Albatros ZIMA, v březnu Albatros JARO a v měsíci květnu katalog Albatros LÉTO. V měsíci říjnu a březnu nabídku doplní katalogy Pohádková školka (čtenářský klub pro věkovou kategorii  2 - 7 let). Nabídkové katalogy Knižního klubu Fragment by měly být distribuovány 4x ročně, katalog Humbook pro teenagery vychází 2x ročně - na podzim a na jaře.
 

Nabídkové katalogy obou nakladatelství obsahují pečlivě vybrané knižní tituly pro děti ve věku od dvou do patnácti let, zejména pro školáky prvního a druhého stupně základní školy. Nabídku doplňují zajímavé tituly k doplnění   výuky a procvičení učiva, využívané hlavně pedagogy i rodiči k domácí přípravě dětí.

 

Všechny nabízené tituly lze celoročně v Klubu mladých čtenářů objednat za sníženou cenu (- 20 %).