Plán akcí (2012)

 

KALENDÁŘ  AKCÍ  MĚSTSKÉ  KNIHOVNY  DOBŘÍŠ  NA  ROK  2012 :

 

Leden: pasování prvňáčků

 

22. 1. neděle: Pohádky paní N.

Od 17 hodin čteme ve Velbloud café pohádky Boženy Němcové.

akce ke 150. výročí úmrtí B.N.

 

23.2. čtvrtek: Akce Trnka

17.00, Velbloud Café

kulturně-zábavný program, vyhlášení výsledků celostátní soutěže „ Mám oči jak Trnka“

akce ke 100. výročí nar. Jiřího Trnky

 

22.3. čtvrtek: Bude nás víc než 5?

17.00, Velbloud Café

z knihy „Bylo nás 5“ čtou knihovnice Městské knihovny i všichni, kdo mají rádi K.Poláčka

akce ke 120. výročí nar. Karla Poláčka

 

30./31.3. pátek/sobota: Noc s Andersenem

 

3.5. čtvrtek: Na věčné časy!!!  

17.00, Velbloud Café

Přijďte s námi „důstojně“ oslavit Svátek práce recitací budovatelských veršů z padesátých let!

Soutěž o nejlepší mávátko, doprovodný program

Poučné pro pamětníky i jejich vnoučata – vesele o neveselém…

 

31.5. čtvrtek: Kde končí svět?

17.00, Velbloud Café

Akce k Mezinárodnímu dni dětí:

Čtení z dětských knih, prezentace prací dobříšských dětí pro soutěž „Kde končí svět“, ocenění výherců, doprovodný program

Tématem 8. ročníku soutěže „Kde končí svět“ je „rok v České republice“. Děti z různých krajů republiky mají za úkol popsat či ilustrovat, jak vypadá život v naší zemi vždy v jednom konkrétním měsíci: děti z příbramska dostaly přidělený červen. Z vybraných prací bude sestavena kniha pro děti v Malém Himálaji.

 

červen: klíčování

 

říjen: Týden veřejných knihoven

soutěže, bazar knih a jiné akce po celý týden

 

4.10. čtvrtek: Co všechno se může stát v knihovně

17.00, Městská knihovna Dobříš

Knihovna z jiného úhlu pohledu – veřejné čtení

 

listopad: Dny poezie

 

 

 8.11. čtvrtek: Báseň a já

17.00, Velbloud Café

veřejné čtení prací pro básnickou soutěž, ocenění výherců, soutěž v rýmování, doprovodný program

akce v rámci Dnů poezie

 

1.12. sobota 14.00 – 18.00: Den pro dětskou knihu

Společensko-kulturní program v dětském oddělení Městské knihovny

Sleva na dětské knihy v knihkupectví Zlatý klíč

 

6.12. čtvrtek: Mikuláš má knihy rád

17.00, Velbloud Café nebo Městská knihovna (bude upřesněno)

Mikulášsko-předvánoční čtení

čtení z dětských knih: Mikulášovy Vánoce a jiné – akce pro menší děti a doprovod

poté navazuje:

18.30 tamtéž: Předvánoční chvilka s knihou

čtení pro dospělé i (větší) děti: Vánoce s Charlesem Dickensem

akce ke 200. výročí nar. Ch.Dickense