Napište  ředitelce  školy

Vážení rodiče,

do jedné z těchto emailových schránek mi můžete zasílat Vaše dotazy, podněty a postřehy, které se týkají Vašich dětí a školy. Budu ráda, když budeme i případné problémy řešit společně. Přála bych si také, abyste mi psali o tom, co Vás v souvislosti se školou potěšilo, co se podařilo.

Mgr. Bohumila Pallagyová
ředitelka školy

bohumila.pallagyova@2zsdobris.cz

2.zsdobris@seznam.cz

Odpovědi na nejčastější dotazy:

Talent roku 2016

12.10.2016 17:08
Vážená paní ředitelko, jménem AAS ČR, která je organizátorem soutěže Talent roku, si Vás dovoluji informovat, že Vaše žákyně a členky step týmu Aerobik studio Orel se staly vítězkami soutěže Talent roku 2016 v kategorii Mladý talent – kolektiv žáků 1. – 4. třídy, registrovaní ve...

Přijetí (nepřijetí) dětí do 1. ročníku zvolené základní školy

06.01.2014 20:35
Je zajištěno, že všechny děti s trvalým bydlištěm v Dobříši budou přijaty na jednu ze základních dobříšských škol?    Všechny děti, které se zúčastní zápisu do prvního ročníku v základních dobříšských školách, budou přijaty  k základnímu vzdělávání na 1., nebo 2. základní školu v...

Odpovědi ředitelky školy na dotazy zákonných zástupců žáků v průběhu třídních schůzek a odpoledním setkání s ředitelkou školy dne 17.9.2013

23.09.2013 20:43
  Kdy budou doplňující volby do školské rady? Doplňující volby do školské rady proběhnou v době třídních schůzek 19.11.2013 – volí se 1 zástupce z řad rodičů za celou školu. Doplňující volby probíhají z důvodu změny volebního řádu Radou města Dobříš k 1.9.2013, která rozšířila...

Pojištění žáků školy – úrazy, ztráty

25.09.2012 18:59
Odpověď: Škola má v současné době platnou pojistnou smlouvu u České pojišťovny, která pokrývá pojistné události.