Naše práce v hodinách

Slavíme 100 let a píšeme našim prapředkům

08.04.2018 17:57
V hodinách slohu jsme se rozhodli v 6. ročníku využít soutěž "Cesta zpět o 100 let". Mluvili jsme o tom, jak se žilo dříve, žáci zjišťovali, jak žili jejich prapředci, nosili fotografie, vyprávěli. Také jsme psali dopisy svým prapředkům, které jsme sice neznali, ale kterým bychom toho měli hodně co...

Hodiny literatury v 6. ročníku v 2. pololetí

08.04.2018 17:47
V 2. pololetí prezentujeme přečtené knihy. Každý žák má na prezentaci 20 - 25 minut. Představí svoji knihu a autora, hlavní postavu, přečte ukázku z knihy. Poté vstoupí do role hlavní postavy a vede diskusi se spolužáky o obsahu knihy. Spolužáci mu pak v závěru prezentace udělují body na stupnici 1...

Veselé Velikonoce v 1.A

28.03.2018 20:18

Čím budu? Předškoláci

28.02.2018 20:09
Hasičem, pekařem, nebo kosmonautem?

Toulky za zvěří

13.02.2018 15:40

Na výstavě

03.02.2018 23:39

Prosincová výzdoba pavilonu 1. stupně

19.12.2017 22:12

Výroba vánočních svícnů

30.11.2017 21:49

Pávi ve 4. ročníku

24.11.2017 20:38

2.C ve výtvarném ateliéru

14.11.2017 19:10
Dne 14.11. jsme s naší třídou 2.C navštívili výtvarný ateliér paní Anny Vančátové v ZUŠ Dobříš. Paní učitelka Vančátová byla velice milá a ochotná a dětem se návštěva moc líbila. Děti si vyzkoušely různé výtvarné techniky a zpracovávaly téma „Tři Králové“ do výtvarné soutěže “Příbramský...
1 | 2 | 3 | 4 >>