Naše práce v hodinách

Přehlídka koníčků

15.05.2019 17:16
       Myslíte si, že dnešní děti pouze sedí u televizí, počítačů a mobilů? Určitě ne všechny! O tom nás přesvědčila i třída 5.D, která si připravila projektový den „Burza koníčků“, kde se děti navzájem seznamovaly se svými zálibami, kterými tráví svůj volný...

Učíme se prožitkem

25.04.2019 11:38
Teplé jarní dny vybízejí k pohybu venku. Krásného počasí využili i žáci 5. D, kteří dokázali, že výuka může probíhat i mimo prostory školy. Tématem jejich bádání byla lidská kostra a kosti, ze kterých se skládá. Všechny je ztvárnili pomocí přírodnin. Žáci kosti správně umístili i pojmenovali....

Lípa ke 100. výročí založení republiky

05.11.2018 21:49
Mgr. Jiřina Zorková

Tvoření triček se SEVTem

08.06.2018 18:04
Plato školy se v pátek 8. června proměnilo ve tvořivou dílnu. Žáci 2. a 3. ročníku si zcela podle svých představ a fantazie vyzdobili trička. Za pomoci nejrůznějších šablon a tiskátek se trička podařila všem. Činnost děti velmi zaujala a s radostí a hrdostí si svá díla oblékaly a odnesly...

Slavíme 100 let a píšeme našim prapředkům

08.04.2018 17:57
V hodinách slohu jsme se rozhodli v 6. ročníku využít soutěž "Cesta zpět o 100 let". Mluvili jsme o tom, jak se žilo dříve, žáci zjišťovali, jak žili jejich prapředci, nosili fotografie, vyprávěli. Také jsme psali dopisy svým prapředkům, které jsme sice neznali, ale kterým bychom toho měli hodně co...

Hodiny literatury v 6. ročníku v 2. pololetí

08.04.2018 17:47
V 2. pololetí prezentujeme přečtené knihy. Každý žák má na prezentaci 20 - 25 minut. Představí svoji knihu a autora, hlavní postavu, přečte ukázku z knihy. Poté vstoupí do role hlavní postavy a vede diskusi se spolužáky o obsahu knihy. Spolužáci mu pak v závěru prezentace udělují body na stupnici 1...

Veselé Velikonoce v 1.A

28.03.2018 20:18

Čím budu? Předškoláci

28.02.2018 20:09
Hasičem, pekařem, nebo kosmonautem?

Toulky za zvěří

13.02.2018 15:40

Na výstavě

03.02.2018 23:39
1 | 2 | 3 | 4 >>