Naše práce v hodinách

Český jazyk v nové jazykové učebně

10.01.2020 17:40
Novou jazykovou učebnu mohou využívat i žáci 1.stupně. Tentokrát zde probíhala výuka českého jazyka třídy 3.C. Děti si zde zábavnou formou procvičily učivo vyjmenovaných slov.  Mgr. Jiřina Zorková, třídní učitelka

Vánoční tradice

21.12.2019 18:42
Dodržujete doma také vánoční tradice? A jaké? Žáci třídy 3. D si připravili ukázku spousty vánočních tradic pro své mladší spolužáky. Prvňáčci i druháčci se seznámili z mnoha tradicemi, některé si dokonce i vyzkoušeli. A to vše hravou formou a především vzájemným vrstevnickým učením. Přejeme Vám...

Literatura v 8. ročníku

10.12.2019 20:21
Podívat se do literární historie nemusí být jen nuda. Žáci 8. ročníku si přibližují historii nejen prostřednictvím myšlenkových map, ale také při práci ve skupinách, prezentací zajímavých knih, nebo návštěvou divadelních představení. 

Učíme se venku - 6. ročník, fyzika

30.11.2019 23:59
Žáci 6. ročníku si vyzkoušeli měření síly pomocí siloměru v terénu.

Výtvarná výchova ve 3.C

08.11.2019 14:52
Takhle krásná jablka zvládli namalovat třeťáci. 

Natáčení ČT v naší škole

03.11.2019 19:46
Dne 25.9.2019 jste mohli vidět naše žáky při natáčení  ve škole, ale také ve večerních zprávičkách : https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky  https://www.facebook.com/zpravicky.

Diskuse trochu jinak

20.10.2019 20:06
Žáci 8.B si vyzkoušeli v malých skupinách v hodině českého jazyka diskusi na zadané téma. Snažili se dodržet pravidla diskuse i téma. A že to nebylo jednoduché, o tom svědčí i krátké video. 

Land Art

17.10.2019 18:56
Podzim nabízí soustu barev, které se dají využít i ve výtvarné a pracovní výchově. Ta nemusí vždy probíhat v lavicích a na papíře. Žáci 3.D si vyzkoušeli tzv. Land Art, kdy z přírodnin, které našli v okolí, vytvářeli rozměrné a pestré obrazce.  Všichni zapojili svou fantazii a...

Přehlídka koníčků

15.05.2019 17:16
       Myslíte si, že dnešní děti pouze sedí u televizí, počítačů a mobilů? Určitě ne všechny! O tom nás přesvědčila i třída 5.D, která si připravila projektový den „Burza koníčků“, kde se děti navzájem seznamovaly se svými zálibami, kterými tráví svůj volný...

Učíme se prožitkem

25.04.2019 11:38
Teplé jarní dny vybízejí k pohybu venku. Krásného počasí využili i žáci 5. D, kteří dokázali, že výuka může probíhat i mimo prostory školy. Tématem jejich bádání byla lidská kostra a kosti, ze kterých se skládá. Všechny je ztvárnili pomocí přírodnin. Žáci kosti správně umístili i pojmenovali....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>