10.6.- 16.6. 2020

09.06.2020 09:37
předmět  Učivo
Čj

Čtení z knížky dle vlastního výběru.

Písanka: do strany 32.

Opis podle předlohy, přepis slova a věty z tištěné podoby.

Psaní podle diktátu.

Literární pojmy - rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka.

Psaní velkého písmena na počátku věty.

Správné umístění znaménka ve slovech a větách.

Ma

Matematika 3: strana 32.

Číselná řada 0-20: Sčítání a odčítání v oboru 0-10 a 10-20 bez přechodu desítky.

Číselná řada 0-20: Slovní úlohy vedoucí k + a – v oboru 0-20 bez přechodu desítky.

G - trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh.

Prv

Člověk a jeho svět: strana 58, 59.

Tv

Kondiční trénink pro děti od 7 let

https://www.youtube.com/watch?v=9MHKL0JtroA

Lehkoatletické aktivity - rychlý běh na krátkou vzdálenost,

                                   vytrvalostní běh, skok do dálky

Hv

Poslech a zpěv písní dle vlastního výběru.

Vv

Vhodnost užití konkrétních obrazných znakových prostředků.

Pv

Práce s papírem a kartonem.