10.6.- 16.6. 2020

09.06.2020 09:38
předmět  Učivo
Čj  
Ma

 

Prv

 

Tv

 

Hv

Střídání tempa písně (rychle x pomalu).

Vv

 

Pv