10.6.- 16.6. 2020

09.06.2020 09:40
předmět  Učivo
Čj Středa - 10.6. - opakujeme spodobu - list okopírovaný cv. 1
                         PS s. 69/1 dopsat souvětí a určit druh vět /O,R,P/

Čtvrtek -11.6. - Základní skladební dvojice. V nadiktovaných větách vyhledáváme podmět  přísudek, spojujeme "střechou" - ZSD
                        PS s. 65 - přečíst a vysvětlit pranostiky. PS 65 /2

Pátek - 12.6. - Podmět nevyjádřený a několikanásobný - učebnice162,164 - ústně
                        PPJ žluté s. 10

Ponděí - 15.6. - Shoda přísudku s podmětem - vysvětlení uč. od s. 168.
                          PS s.62/1,2

Úterý - 16.6. - učebnice s. 171/2 - do sešitu.
                      Opakování - list- cv. 2

 
Ma

Středa - 10.6.- Dělení víceciferného čísla , provádění kontroly násobením a připočítáním zbytku.

                        SÚ - Do půjčovny koloběžek zakoupili 7 elektrokooběžek za celkovou cenu  255 500,- Kč.  Kolik stála 1 elektrokoloběžka ?

 

Čtvrtek - 11.6. - PS 57/2, 58/1

 

Pátek - 12.6.- PS s. 58/2

                       Zápis zlomků - PS s. 46 - vystřihnout a nalepit do mat. sešitu

 

Pondělí - 15.6.- PS s. 47/1,2,3

                         Vyděl : 7 081 : 8,  40 896:7,  666 004:5,  84 076:5,  703 420:8,  10 092:9 - včetně kontroly násobením.

 

Úterý - 1.6. - Peněžní deník - PS s. 59 - vypočítat všechny chybějící údaje.

           

Aj

Opakování slovíček ze 7. lekce, kartičky.

Další příběh o Colinovi - uč. s- 62

Sofiin svět - uč. s. 63

Přítomný čas průběhový - slovesa končí na-ing: I am sitting. = Sedím /právě teď/  PS s. 76/1,2

Rhyme time - PS s- 77-

Společně na skype - Otázky - PS s- 78

Udělej si výpisky podle učebnice str.49

Ve vodě a v jejím okolí

Naše největší řeky: Labe, Odra

Ledovcová jezera: Černé a Čertovo jezero na Šumavě

Rybníky (začaly se stavět za Karla IV.)

ČR= střecha Evropy

Význam rybníků:

a) zadržují vodu

b) zvlhčují půdu a ovzduší, jsou zdrojem ryb a vodní drůbeže

c) slouží k rekreaci

d) jsou domovem mnoha rostlin a živočichů

Vl Nerostné bohatstvív ČR. Průmysl v ČR.
Tv

 

Hv Poslech moderní hudby.
Vv

Ilustrace do čtenářského deníku.

Pv

Herbář - min. 4 rostliny - vylisované přilepit na jednotlivé listy papíru a popsat latinsky i česky.